(תיקון קישורים)
שורה 23: שורה 23:
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
+
דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
 
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבור כי הקביעה אינה מוצדקת.  
+
* דורשי עבודה שנקבע להם [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.  
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
שורה 35: שורה 34:
 
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
 
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
 
* יש לשמור העתק של הטופס.
 
* יש לשמור העתק של הטופס.
===אופן פעולתה של ועדת הערר===
+
=== ועדת הערר ===
* דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
+
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר עשרה ימים לפחות לפני הדיון.
+
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
 
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
שורה 48: שורה 47:
  
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
* על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
+
* על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
* את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.
+
* את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] באזור מגורי מגיש הערעור.
+
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי מהאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים]] באזור המגורים.
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==

גרסה מ־14:01, 23 באפריל 2017

הקדמה:

דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של שירות התעסוקה
אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דורשי עבודה שנקבע להם סירוב עבודה על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.
 • לצורך הגשת הערעור, יש למלא טופס כתב ערר ולהגישו בלשכת התעסוקה.
 • ישנה אפשרות למלא כתב ערר באופן מקוון, להדפיס ולהגיש.
 • יש לשמור העתק של הטופס.

ועדת הערר

 • הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים