שורה 5: שורה 5:
 
| מידע2 = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
 
| מידע2 = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
| חשוב2 = המערער עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]]
+
| חשוב2 = המערער עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/FAQ/Pages/Faq43.aspx אתר שירות התעסוקה]
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx אתר שירות התעסוקה]
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 31: שורה 31:
 
===הגשת הערר===
 
===הגשת הערר===
 
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
 
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf טופס כתב ערר] ולהגישו בלשכת התעסוקה.
+
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf טופס כתב ערר]   בשני עותקים ולהגישו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר.
 
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
 
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
* יש לשמור העתק של הטופס.
+
* יש לשמור את העתק הטופס.
 
=== ועדת הערר ===
 
=== ועדת הערר ===
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
+
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
 
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
 
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
+
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
+
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר בתוך '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
+
* תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
* אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.   
+
* אם הוועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.   
  
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
שורה 51: שורה 51:
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי מהאגף לסיוע משפטי של משרד המשפטים]] באזור המגורים.
+
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]] באזור המגורים.
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 58: שורה 58:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_004.htm תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959]
 
<!--
 
<!--
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
שורה 68: שורה 69:
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה: עוני]]
 
 
[[קטגוריה: הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה: הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה: אבטלה]]
 
[[קטגוריה: אבטלה]]
 
[[קטגוריה:ערעורים]]
 
[[קטגוריה:ערעורים]]
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]] [[קטגוריה:תלונות]]
+
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]  
 +
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
  
 
[[ar:إستئناف على تعريف رفض العمل]]
 
[[ar:إستئناف على تعريف رفض العمل]]

גרסה מ־14:22, 14 בספטמבר 2017

הקדמה:

דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של שירות התעסוקה
אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
המערער עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דורשי עבודה שנקבע להם סירוב עבודה על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.
 • לצורך הגשת הערעור, יש למלא טופס כתב ערר בשני עותקים ולהגישו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר.
 • ישנה אפשרות למלא כתב ערר באופן מקוון, להדפיס ולהגיש.
 • יש לשמור את העתק הטופס.

ועדת הערר

 • הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר בתוך 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הוועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים