(11 גרסאות ביניים של 3 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של [[שירות התעסוקה]]
+
| מידע = דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של [[שירות התעסוקה]]
 
| מידע2 = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
 
| מידע2 = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
 
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
| חשוב2 = המערער עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
+
| חשוב2 = מגיש הערר עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
 
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx אתר שירות התעסוקה]
 
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx אתר שירות התעסוקה]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf כתב ערר]
+
| 1 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx  כתב ערר מקוון (אינטרנטי)]
| 2 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx  כתב ערר מקוון]
 
| 3 =
 
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 18: שורה 16:
 
| [[הבטחת הכנסה]]
 
| [[הבטחת הכנסה]]
 
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה]]
 
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
דורש עבודה שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
+
דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* דורשי עבודה שנקבע להם [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי פקיד השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.  
+
* דורשי עבודה שנקבע להם [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי מתאם השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.  
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
===הגשת הערר===
 
===הגשת הערר===
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
+
* את הערעור על החלטת מתאם ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הערעור '''ביחד''' עם הערעור ולציין את הסיבה לאיחור.  
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/IesFilesManagerFormsToDownloadList/כתב%20ערר/tofesvaadatarar.pdf טופס כתב ערר]   בשני עותקים ולהגישו למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה. רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר.
+
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון (אינטרנטי)], להדפיס שני עותקים ממנו ולהגיש עותק למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה.
* ישנה אפשרות למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון], להדפיס ולהגיש.
+
* רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר באמצעות חתימה וחותמת "נתקבל" על גבי העותק השני- שישאר אצל מגיש הערעור.
* יש לשמור את העתק הטופס.
+
* יש לשמור את העותק השני של כתב הערר.
 
=== ועדת הערר ===
 
=== ועדת הערר ===
 
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
 
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
 
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
+
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר אל [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה|ועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה]] לפני הדיון.  
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
+
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או מתאם ההשמה המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר בתוך '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
+
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר באמצעות מתאם ההשמה בתוך '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
 
* תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
שורה 48: שורה 45:
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
* על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
 
* על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
* את הערעור יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.
+
* את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
 
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]] באזור המגורים.
 
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]] באזור המגורים.
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 59: שורה 58:
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_004.htm תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959]
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_004.htm תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959]
 +
 +
==הרחבות ופרסומים==
 +
*[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx ועדת ערר] באתר שירות התעסוקה.
 +
*[https://www.taasuka.gov.il/he/About/EmploymentOffices פרטי לשכות התעסוקה בפריסה ארצית] וקישור לדוא"ל של מנהל/ת הלשכה.
 +
* [https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/FAQ/Pages/default.aspx תשובות לשאלות נפוצות] - באתר שירות התעסוקה.
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
שורה 73: שורה 75:
 
[[קטגוריה:ערעורים]]
 
[[קטגוריה:ערעורים]]
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]  
 
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]  
[[קטגוריה:עוני ואנשים במצוקה כלכלית]]
+
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
  
 
[[ar:إستئناف على تعريف رفض العمل]]
 
[[ar:إستئناف على تعريف رفض العمل]]

גרסה אחרונה מ־11:57, 2 ביולי 2019

הקדמה:

דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של שירות התעסוקה
אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
מגיש הערר עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה

דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דורשי עבודה שנקבע להם סירוב עבודה על-ידי מתאם השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת מתאם ההשמה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הערעור ביחד עם הערעור ולציין את הסיבה לאיחור.
 • לצורך הגשת הערעור, יש למלא כתב ערר באופן מקוון (אינטרנטי), להדפיס שני עותקים ממנו ולהגיש עותק למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה.
 • רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר באמצעות חתימה וחותמת "נתקבל" על גבי העותק השני- שישאר אצל מגיש הערעור.
 • יש לשמור את העותק השני של כתב הערר.

ועדת הערר

 • הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר אל ועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או מתאם ההשמה המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר באמצעות מתאם ההשמה בתוך 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הוועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים