מ (למי ואיך פונים)
 
(41 גרסאות ביניים של 8 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 +
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
+
| מידע = דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של [[שירות התעסוקה]]
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי דין אזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
+
| מידע2 = אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
| ממשל = פרטים נוספים ומיקום לשכת התעסוקה הסמוכה לביתכם תוכלו למצוא ב[http://www.taasuka.gov.il/Taasuka/About/Frequently+asked+questions/shotkabala120710.htm אתר שירות התעסוקה]
+
| חשוב  = ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]]
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
| חשוב2 = מגיש הערר עשוי להיות זכאי ל[[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]]
 
+
| ממשל = למידע נוסף ראו ב[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx אתר שירות התעסוקה]
מי שפקיד ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו יכול לפנות לועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].  
+
}}
 
+
}}
ועדת הערר היא גוף מעיין שיפוטי, המורכב משלושה אנשים: יו"ר הועדה, שהוא משפטן הממונה ע"י משרד התעסוקה, המסחר והתעשיה, ושני נציגי ציבור.
+
{{טפסים
 
+
| 1 = [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx  כתב ערר מקוון (אינטרנטי)]
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[אבטלה וזכויות מובטלים]]
 +
| [[הבטחת הכנסה]]
 +
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 +
| [[רישום סירוב עבודה]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו [[סירוב לעבודה|סירוב עבודה]], רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של [[שירות התעסוקה]].
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
מי שנקבע לו [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] שאינו מוצדק בעיניו ע"י פקיד השמה בלשכת התעסוקה.
+
* דורשי עבודה שנקבע להם [[רישום סירוב עבודה|סירוב עבודה]] על-ידי מתאם השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.  
 
 
==למי ואיך פונים==
 
ניתן להוריד את טופס הערעור [http://www.taasuka.gov.il/NR/rdonlyres/4960FD89-5A9D-4C48-A62E-B6C54E332DFA/0/tofesvaadatarar.pdf כאן] או לקבלו בלשכת התעסוקה המטפלת בדורש העבודה.
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
 
+
===הגשת הערר===
===אופן הגשת הערר===
+
* את הערעור על החלטת מתאם ההשמה יש להגיש '''בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה'''. אם הערעור מוגש באיחור, יש להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הערעור '''ביחד''' עם הערעור ולציין את הסיבה לאיחור.  
* את הערעור על החלטת פקיד ההשמה יש להגיש בתוך שבעה ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש לבקש הארכת מועד ולציין את הסיבה לאיחור.  
+
* לצורך הגשת הערעור, יש למלא [https://www.taasuka.gov.il/he/About/Pages/DigitalFormsAppealForm.aspx כתב ערר באופן מקוון (אינטרנטי)], להדפיס שני עותקים ממנו ולהגיש עותק למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה.
* יש למלא טופס ערעור ולהגישו בלשכת התעסוקה.
+
* רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר באמצעות חתימה וחותמת "נתקבל" על גבי העותק השני- שישאר אצל מגיש הערעור.
* יש לשמור העתק של הטופס.
+
* יש לשמור את העותק השני של כתב הערר.
 
+
=== ועדת הערר ===
===אופן פעולתה של ועדת הערר===
+
* הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
* דיון בוועדת הערר חייב להתקיים תוך חודשיים לכל היותר מיום הגשת הערעור.  
+
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
* על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר עשרה ימים לפחות לפני הדיון.
+
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר אל [[ועדה לבדיקת כושר עבודה מטעם לשכת התעסוקה|ועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה]] לפני הדיון.  
* אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר לוועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.  
+
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או מתאם ההשמה המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
* הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או הפקיד המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
+
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
* הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 
* יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר '''עשרה ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
+
* החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר באמצעות מתאם ההשמה בתוך '''10 ימים לכל היותר''' מתום הדיון.  
* החלטת הוועדה חייבת לכלול הודעת רשות לערער על החלטתה בפני [[בתי דין אזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
+
* תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 
* מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
* אם הועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט בעצמו לערער על ההחלטה.   
+
* אם הוועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה '''בתוך 14 יום''', גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.   
  
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
 
===במקרה שהערעור לא התקבל===
* על החלטות ועדת הערר קיימת זכות להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה באזור מגוריך.
+
* על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני [[בתי הדין האזוריים לעבודה|בית הדין האזורי לעבודה]].
* את הערעור צריך להגיש תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה.
+
* את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* בנושא זה, ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים]] באזור מגורי מגיש הערעור.
+
* ניתן לבקש [[סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים]] באזור המגורים.
  
== תקדימים משפטיים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
* [[הבטחת הכנסה/תקדימים משפטיים#דורשי עבודה בשירות התעסוקה|תקדימים משפטיים בנושא תהליכים שבאחריות שירות התעסוקה]]
 
  
== חוקים ותקנות ==
+
== פסקי דין ==
 +
* [[הבטחת הכנסה/פסקי דין#דורשי עבודה בשירות התעסוקה|פסקי דין בנושא תהליכים שבאחריות שירות התעסוקה]]
 +
 
 +
== חקיקה ונהלים ==
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 
* [[חוק שירות התעסוקה]]
 +
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222_004.htm תקנות שירות התעסוקה (דרכי עררים), תשי"ט-1959]
 +
 +
==הרחבות ופרסומים==
 +
*[https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/VaadatArar.aspx ועדת ערר] באתר שירות התעסוקה.
 +
*[https://www.taasuka.gov.il/he/About/EmploymentOffices פרטי לשכות התעסוקה בפריסה ארצית] וקישור לדוא"ל של מנהל/ת הלשכה.
 +
* [https://www.taasuka.gov.il/he/InfoAndPublications/FAQ/Pages/default.aspx תשובות לשאלות נפוצות] - באתר שירות התעסוקה.
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
== תגיות ==
+
==Metadata==
<!-- אין לכתוב כאן כלום! תגיות/קטגוריות צריכות להיכתב ממש בתחתית העמוד -->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[התייצבות בשירות התעסוקה]]
 
| [[ועדה לבדיקת כושר עבודה]]
 
| [[רישום סירוב עבודה]]
 
| [[הזכות לסרב לעבודה שאינה מתאימה]]
 
| [[עבודה מתאימה למובטל]]
 
| [[דמי אבטלה]]
 
| [[גמלת הבטחת הכנסה]]
 
 
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
[[קטגוריה: תעסוקה]]
+
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
[[קטגוריה: עוני]]
 
 
[[קטגוריה: הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה: הבטחת הכנסה]]
 
[[קטגוריה: אבטלה]]
 
[[קטגוריה: אבטלה]]
 +
[[קטגוריה:ערעורים]]
 +
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
 +
[[ar:إستئناف على تعريف رفض العمل]]

גרסה אחרונה מ־10:57, 2 ביולי 2019

הקדמה:

דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר על ההחלטה בפני ועדת הערר של שירות התעסוקה
אם ועדת הערר החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום
ניתן לערער על החלטת ועדת הערר בפני בית הדין האזורי לעבודה
מגיש הערר עשוי להיות זכאי לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים
למידע נוסף ראו באתר שירות התעסוקה

דורש עבודה שמתאם ההשמה בלשכת התעסוקה קבע לו סירוב עבודה, רשאי להגיש ערר לוועדת הערר של שירות התעסוקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • דורשי עבודה שנקבע להם סירוב עבודה על-ידי מתאם השמה בלשכת התעסוקה, וסבורים כי הקביעה אינה מוצדקת.

שלבי ההליך

הגשת הערר

 • את הערעור על החלטת מתאם ההשמה יש להגיש בתוך 7 ימים מיום ההודעה על ההחלטה. אם הערעור מוגש באיחור, יש להגיש בקשה להארכת המועד להגשת הערעור ביחד עם הערעור ולציין את הסיבה לאיחור.
 • לצורך הגשת הערעור, יש למלא כתב ערר באופן מקוון (אינטרנטי), להדפיס שני עותקים ממנו ולהגיש עותק למתאם ההשמה בלשכת התעסוקה.
 • רצוי לוודא שמתאם ההשמה יציין את מועד הגשת הערר באמצעות חתימה וחותמת "נתקבל" על גבי העותק השני- שישאר אצל מגיש הערעור.
 • יש לשמור את העותק השני של כתב הערר.

ועדת הערר

 • הדיון בוועדת הערר חייב להתקיים בתוך 60 ימים לכל היותר מיום הגשת הערעור.
 • על ועדת הערר לזמן בכתב את מגיש הערר 10 ימים לפחות לפני הדיון.
 • אם הערעור מוגש על רקע מצב רפואי, יופנה מגיש הערר אל ועדה רפואית לבדיקת כושר עבודה לפני הדיון.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה גם אם מגיש הערר או מתאם ההשמה המשיב לא התייצבו לפניה, בתנאי שזימנה אותם לפי הנהלים.
 • הוועדה יכולה לקבל החלטה בנוכחות יו"ר הוועדה בלבד, בתנאי שנציגי הציבור הוזמנו, ומגיש הערר מסכים לכך.
 • יו"ר הוועדה יכול לצרף לישיבה אנשים נוספים כנציגי מגיש הערר או שירות התעסוקה, על פי שיקול דעתו.
 • החלטת הוועדה תינתן בכתב ותהיה חתומה על ידי כל חבריה. העתק החלטת הוועדה יועבר אל מגיש הערר באמצעות מתאם ההשמה בתוך 10 ימים לכל היותר מתום הדיון.
 • תשובת הוועדה תכלול פרטים לגבי האפשרות לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • מגיש הערר זכאי לקבל העתק של כל המסמכים הנוגעים לדיון, כולל הפרוטוקול.
 • אם הוועדה החליטה לקבל את הערעור, על מנהל לשכת התעסוקה לפעול בהתאם להחלטה בתוך 14 יום, גם אם שירות התעסוקה מחליט לערער על ההחלטה.

במקרה שהערעור לא התקבל

 • על החלטות של ועדת הערר ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • את הערעור לבית הדין האזורי לעבודה יש להגיש בתוך 60 יום מהיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים