הפניה ל:

  • ערר על החלטה בעניין שירותים מיוחדים לנכים