תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן לערער על החלטה למכור דירת מגורים ישירות בפני בית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור מראש
זוכה שביקש להורות על מכירת הדירה של החייב, ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחות את בקשתו
יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום
אם מדובר בתיק שמקורו בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל למכור את דירת המגורים של החייב, ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • ניתן לערער על כל אחת מההחלטות הבאות:
 1. החלטה על מכירת דירת מגורים שעוקלה,
 2. החלטה על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא,
 3. החלטה בנוגע לזכותו של חייב לסידור מגורים חלופי במקרה של מכירת דירה שעוקלה,
 4. החלטה בנוגע לזכותו של חייב לסידור מגורים חלופי במקרה של מכירת דירה במסגרת מימוש משכנתא.
 • רשאים להגיש ערעור:
 • חייב רשאי לערער על החלטה של רשם הוצאה לפועל למכור את דירת המגורים שלו ולפנותו ממנה וכן על החלטה שלא להטיל על הזוכה את החובה לדאוג לסידור מגורים חלופי.
 • הזוכה רשאי לערער על החלטה של רשם ההוצאה לפועל, שלא למכור את הדירה או לא לפנות ממנה את החייב, וכן על החלטה המחייבת את הזוכה לדאוג לסידור מגורים חלופי עבור החייב ובני משפחתו.

למי ואיך פונים

 • ניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.

תיק בענייני משפחה

 • אם מדובר בתיק בענייני משפחה (למשל, אם מדובר בדירה שעוקלה במסגרת תיק הוצאה לפועל שנפתח עקב פסק דין הקשור בסכסוך משפחתי או עקב פסק דין של בית משפט לענייני משפחה), יש להגיש ערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 ימים מיום המצאת ההחלטה למערער.
 • אם ההחלטה ניתנה בנוכחותו של המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 15 יום ממועד מתן ההחלטה.
 • למידע על הליך הערעור חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

תיק שאינו בענייני משפחה

 • כאשר מדובר במכירת דירה במסגרת מימוש משכנתא (בדרך כלל לטובת בנק שהעניק הלוואה) או במכירת דירה שעוקלה בתיק הוצאה לפועל שאינו קשור לענייני משפחה, יוגש הערעור לבית משפט השלום.
 • על המערער להגיש את הערעור לבית המשפט תוך 20 ימים ממועד המצאת ההחלטה למערער.
 • אם ניתנה ההחלטה בנוכחותו של המערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים ממועד מתן ההחלטה.
 • למידע על הליך הערעור חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
הערת עריכה
האם הערעור הוא באמת לבית משפט שלום ולא למחוזי?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 19.03.2013, 13:55 (IST)

שלבי ההליך

 • למידע על שלבי ההליך ראו: חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

ערעור

 • על ההחלטה של בית המשפט בערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת יעוץ משפטי או יצוג בידי עורך דין.

חשוב לדעת

חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשותחדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות

 • משמעות הדבר היא שגם כאשר חייב מגיש ערעור על מכירת הדירה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להמשיך בהליכים למכירתה, למרות הגשת הערעור. במידה והחייב רוצה לעכב את מכירת הדירה עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף גם בקשה לעיכוב הליכים.
 • אם ההחלטה על מכירת הדירה ניתנה מבלי שהחייב טען לענין זכותו בפני רשם ההוצאה לפועל, ניתן להגיש בקשה לביטול ההחלטה במקום לערער עליה. למידע נוסף ראו חדש:בקשה לביטול החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שניתנו ללא שמיעת הצד הנפגע.

חוקים ותקנות

חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשותחדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי