מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(42 גרסאות ביניים של 7 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = <!-- תבנית זו מיועדת להכנסת דגשים עיקריים בנוגע להליך. -->
+
| מידע  = ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה יש להגיש ל[[רשם ההוצאה לפועל]]
 +
| מידע2 = ערעור על החלטות של רשם הוצאה לפועל יש להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לסוג התיק
 +
| חשוב = על רוב ההחלטות והצווים של רשם ההוצאה לפועל לא ניתן להגיש ערעור באופן אוטומטי ויש לקבל רשות לערער
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב2 = הגשת ערר, ערעור או בקשת רשות לערער אינה מעכבת את ההליכים בתיק, אך ניתן להגיש [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
 
+
}}
<!-- כאן יש להכניס הקדמה קצרה לגבי ההליך ומטרתו. -->
+
{{טפסים
 
+
| 1 =
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
| 2 =
 
+
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - מידע כללי]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]
 +
| [[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]
 +
| [[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
* [[חוק ההוצאה לפועל]] קובע דרכים לערעור על החלטות שניתנו בלשכת ההוצאה לפועל.
  
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
<!--
+
* מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של אחד מאלה, ומעוניין לערער עליה:
מהי אוכלוסיית היעד עבורה מיועד ההליך.
+
# החלטה של מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
+
# החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל שהוסמך על-ידי שר המשפטים לתת החלטות.
-->
+
# החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
 
 
==למי ואיך פונים==
 
* ככלל, על החלטת רשם ההוצאה לפועל לא ניתן לערער באופן אוטומטי, ויש לקבל רשות להגשת הערעור.
 
===מתן רשות ערעור מאת רשם ההוצאה לפעול===
 
* אם כלל הרשם בתוך החלטתו גם מתן רשות לערער, ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום ללא צורך בבקשה נוספת. במקרה כזה יש להגיש את הערעור תוך 20 יום:
 
:*אם ההחלטה ניתנה בפני האדם שמעוניין לערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
 
:* אם ההחלטה לא ניתנה בפני האדם המעוניין לערער, עליו להגיש את הערעור תוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.
 
* על החלטה להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער.
 
===מתן רשות לערער מאת שופט בית משפט השלום===
 
* אם בהחלטת הרשם לא נכללה רשות לערער, יש לפנות לבית משפט השלום ולבקש רשות לערער.
 
:*אם ההחלטה, שעליה  רוצים לערער, ניתנה בפני האדם שמעוניין לערער, עליו להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים מיום מתן ההחלטה.
 
:* אם ההחלטה לא ניתנה בפני האדם המעוניין לערער, עליו להגיש את בקשת רשות הערעור תוך 20 ימים מהיום שבו הומצאה לו ההחלטה.
 
* הבקשה תפרט את נימוקי הערעור ויצורפו אליה תצהיר לאימות העובדות, העתק מאושר מההחלטה או הצו שעליהם מערערים והעתק מכל מסמך אחר שעליו מסתמך המערער. הבקשה והמצורפות אליה יהיו במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים (הצדדים האחרים בתיק).
 
* על החלטה להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער.
 
 
 
==שלבי ההליך==
 
* לאחר הגשת הבקשה לרשות ערעור, על המערער להמציא העתק מהבקשה לצדדים האחרים.
 
* אם החליט בית המשפט, לאחר שעיין בבקשת רשות הערעור שהיא לא מצריכה תשובה מהצדדים האחרים, הוא ידחה אותה מיד (המשמעות: אישור החלטת רשם ההוצאה לפועל). אם לא החליט כך, על הצדדים האחרים להישב תוך ___ יום.  
 
* לאחר מכן ייקבע מועד לדיון בנוכחות הצדדים. בית המשפט רשאי להורואת לצדדים לסכם את טענותיהם בכתב או בעל פה ועל יסוד סיכומיהם לכתוב את החלטתו.
 
* בית המשפט יכול:
 
# לדחות את הבקשה (כלומר לא לעניק רשות ערעור)
 
# לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה הרשות והוגש ערעור על פי הרשות שניתנה, לאחר שנתן לצדדים הזדמנות להשמיע טענותיהם.
 
# לקבל את הבקשה (כלומר לתת רשות לערער), אך לא לדון בערעור עצמו. במקרה כזה על המערער להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום שקיבל לידו את ההחלטה על מתן רשות הערעור. אם ההחלטה ניתנה בפניו, עליו להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום זה. (על אופן הגשת הערעור ראו להלן תחת הכותרת "הגשת הערעור").
 
 
 
===ערעור על החלטת בית משפט השלום===
 
* על החלטה של בית משפט השלם להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער כלל.
 
* על החלטה שלא להעניק רשות ערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות לערער מבית משפט השלום או מבית המשפט המחזוי, ואז להגיש את הערעור תוך ___ יום מיום ש__________.
 
 
 
 
 
==ערעור בזכות (ללא צורך בקבלת רשות)==
 
*על ההחלטות הבאות ניתן להגיש ערעור לבית משפט השלום ללא צורך בבקשת רשות:
 
#חחחח
 
#יייי
 
*את הערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל יש להגיש לבית משפט השלם תוך 20 יום מיום שההחלטה הומצאה לידיו של המערער. אם ניתנה ההחלטה בנוכחותו, עליו להגיש את הערעור תוך 20 יום מיום זה.
 
  
*ערעור על החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל לגבי ביצוע פסק דין [[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|בעניני משפחה]] יוגש לבית המשפט לעניני משפחה, שנתן את פסק הדין שהוגש לביצוע, ואם פסק הדין המבוצע ניתן שלא על ידי בית המשפט לענייני משפחה, יוגש ערעור לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום שיפוטו נמצאת לשכת ההוצאה לפועל שבה ניתנה ההחלטה.  
+
==ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה==
 +
* מי שרואה עצמו נפגע על-ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל או החלטה שלו או של עובד מערכת ההוצאה לפועל שהוענקה לו סמכות להחליט בבקשות מסוימות על-ידי שר המשפטים, רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה לפועל.
 +
* למידע נוסף ראו: '''[[ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל]]'''.
 +
==ערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל==
 +
===ערעור לאחר קבלת רשות לערער===
 +
* ככלל על צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל אין זכות ערעור אוטומטית ויש לקבל אישור להגיש ערעור.
 +
* הרשות לערער יכולה להינתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל בגוף ההחלטה עצמה שעליה רוצים לערער.
 +
* אם הרשם לא העניק רשות לערער ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.
 +
* למידע נוסף ראו: '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
 +
===ערעור ללא צורך בקבלת רשות לערער===
 +
* במספר מקרים ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
 +
* את הערעורים ניתן להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה.
 +
* ההחלטות שעליהן ניתן להגיש ערעור ללא צורך בבקשת רשות הן:
 +
# [[מעצר למניעת הפרעה בביצוע הליכי הוצאה לפועל|מעצר]] למניעת הפרעה בביצוע - לפי סעיף 13 לחוק ההוצאה לפועל.
 +
# [[צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל העומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו|עיכוב יציאה מן הארץ]] - לפי סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל.
 +
# החלטות במסגרת [[טענת "פרעתי" של חייב בהוצאה לפועל|טענת "פרעתי"]] - לפי סעיף  19 לחוק.
 +
# חיוב של [[נאמן על המיטלטלין בהוצאה לפועל|נאמן]] - לפי סעיף 25 לחוק.
 +
# החלטה בעניין [[מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל|מכירה או פינוי]] של מקרקעין המשמשים כדירת המגורים של ה[[חייב בהוצאה לפועל|חייב]] (כולל [[מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל|מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא]] - לפי סעיף 38(א) לחוק.
 +
# [[עיקול נכסים של חייב בהוצאה לפועל הנמצאים אצל צד שלישי |חיוב של צד שלישי]] בתשלום החוב במקרים שלא מסר את הנכסים המעוקלים שברשותו או הוציא מידיו נכסים אלה בניגוד להחלטת רשם ההוצאה לפועל - לפי סעיף 48 לחוק.
 +
# חיוב של [[כונס נכסים בהוצאה לפועל|כונס נכסים]] בפיצוי לפי סעיף 58 לחוק.
 +
# [[:הגבלה על קבלה, החזקה או הארכת תוקף של דרכון ישראלי או תעודת מעבר של חייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|הגבלות של שימוש בדרכון]] (קבלה/הארכה/החזקה) - לפי סעיף 66א(1) לחוק.
 +
# [[צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו|עיכוב יציאה מן הארץ]] שהוטל על על חייב המשתמט מתשלום חובותיו - לפי סעיף 66א(2) לחוק.
 +
# [[צו הבאה נגד חייב בהוצאה לפועל|צו הבאה]] - לפי סעיף 69יב(א) לחוק.
 +
# [[מאסר של חייב בשל אי תשלום חוב בהוצאה לפועל בתיק מזונות|מאסר]] בשל חוב בעד מזונות - לפי סעיף 74(א) לחוק.
 +
# כל החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל הקשורות לביצוע פסק דין [[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|בעניני משפחה]].
 +
# כל החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שבמסגרתו העניק הרשם בגוף ההחלטה או הצו רשות לערער.
 +
* בית המשפט אליו יש להגיש את הערעור על הצווים וההחלטות של הרשם משתנה בהתאם לפסק הדין המקורי שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל:
 +
:* אם הצווים וההחלטות קשורים לביצוע פסק דין ב[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]] - את הערעור יש להגיש ל[[בית המשפט לענייני משפחה]].
 +
:* אם הצווים וההחלטות לא קשורים לביצוע פסקי דין בענייני משפחה (למשל: פסקי דין בעניינים אחרים, ביצוע שטרות, משכנתא וכיו"ב) - את הערעור יש להגיש לבית משפט השלום.
 +
* למידע נוסף על הגשת ערעור בזכות (ערעור ללא צורך בקבלת רשות לערער) ראו '''[[ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות]]'''.
  
==הגשת הערעור==
+
==ערעור על פסק הדין בערעור==
* ערעור יוגש במספר עתקים מספיק לבית המשפט, לרשם ההוצאה לפועל ולמשיבים; המערער יפרש בו הנימוקים העובדתיים והמשפטיים, ויצרף אליו העתק מאושר מההחלטה או מהצו שעליהם הוא מערער ושל כל מסמך שעליו הוא מסתמך, וכן תצהיר לאימות העובדות. אם המסמכים הללו צורפו לבקשת רשות הערעור אין צורל לצרף אותם גם לערעור עצמו.
+
* על פסק דין שניתן על-ידי בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה בערעור על החלטת הרשם לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
* המשיב בערעור יהיה מי שהיה בעל דינו של המערער בענין שבו ניתנה ההחלטה או הצו שעליהם הערעור, אולם רשאי בית המשפט להורות על צירופו של כל אדם אחר כמשיב; המשיב רשאי להגיש תצהיר תשובה בצירוף העתקים מאושרים של המסמכים שהוא מסתמך עליהם.
+
* יש להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי.
* העתק מכתב הערעור והמצורפות אליו יומצאו למשיבים ולרשם ההוצאה לפועל.
+
* מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.
* בית המשפט שלערעור יכול לאשר את ההחלטה או הצו שמערערים עליהם, לבטלם או לשנותם.
 
* בית המשפט שלערעור רשאי להורות למערער להפקיד ערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב, תוך מועד שקבע; לא קיים המערער את ההוראה בדבר הערובה, יירשם הערעור לדחיה ותומצא על כך הודעה לכל בעלי הדין.
 
===ערעור על החלטת בית משפט השלום===
 
* על ההחלטה של בית משפט השלום בערעור (או על החלטת בית המשפט לענייני משפחה שדן בערעור) לא ניתן לערער באופן אוטומטי אלא יש לבקש רשות מבית משפט השלום או מבית המשפט המחוזי. אם תינתן רשות, ניתן להגיש את הערעור לבית המשפט המחוזי.
 
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
+
* לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.
 
+
* אם הוגש ערר או ערעור או בקשת רשות לערער, אין בכך כדי לעכב הליך כלשהו באופן אוטומטי (כגון: צווי עיקול, צו הבאה, צו עיכוב יציאה מהארץ וכו').
== תקדימים משפטיים ==
+
* חייב שהגיש ערר, ערעור או בקשת רשות לערער, ומעוניין לעכב את ההליכים נגדו עד להחלטה בערעור, יכול להגיש [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]].
 
<!--
 
<!--
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
==חוקים ותקנות==
+
== חקיקה ונהלים ==
 +
* [[חוק ההוצאה לפועל]] - סעיף 80.
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 118 - 120.
 
* [[תקנות ההוצאה לפועל]] - תקנות 118 - 120.
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
+
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
+
==ארגוני סיוע==
-->
+
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 +
 
 +
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
  
== מקורות ==
 
 
<!--
 
<!--
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
== הרחבות ופרסומים ==
 +
== תודות ==
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
{{סטטוס | בעבודה}}
 
{{הליך/ראו גם
 
| החלף בפורטל האב של ההליך
 
| זכות/הליך הקשורים להליך
 
| ערכים נוספים הקשורים להליך, כל אחד בשורה נפרדת
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:استئناف على قرار مكتب دائرة الإجراء]]

גרסה אחרונה מ־22:03, 19 בינואר 2020

הקדמה:

ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה יש להגיש לרשם ההוצאה לפועל
ערעור על החלטות של רשם הוצאה לפועל יש להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה, בהתאם לסוג התיק
על רוב ההחלטות והצווים של רשם ההוצאה לפועל לא ניתן להגיש ערעור באופן אוטומטי ויש לקבל רשות לערער
הגשת ערר, ערעור או בקשת רשות לערער אינה מעכבת את ההליכים בתיק, אך ניתן להגיש בקשה לעיכוב הליכים


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של אחד מאלה, ומעוניין לערער עליה:
 1. החלטה של מנהל לשכת ההוצאה לפועל.
 2. החלטה של עובד בלשכת ההוצאה לפועל שהוסמך על-ידי שר המשפטים לתת החלטות.
 3. החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

ערר על החלטות של מנהל לשכת ההוצאה לפועל או של עובד בלשכה

 • מי שרואה עצמו נפגע על-ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל או החלטה שלו או של עובד מערכת ההוצאה לפועל שהוענקה לו סמכות להחליט בבקשות מסוימות על-ידי שר המשפטים, רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה לפועל.
 • למידע נוסף ראו: ערר על החלטה של עובד או מנהל לשכת הוצאה לפועל.

ערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל

ערעור לאחר קבלת רשות לערער

 • ככלל על צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל אין זכות ערעור אוטומטית ויש לקבל אישור להגיש ערעור.
 • הרשות לערער יכולה להינתן על-ידי רשם ההוצאה לפועל בגוף ההחלטה עצמה שעליה רוצים לערער.
 • אם הרשם לא העניק רשות לערער ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום.
 • למידע נוסף ראו: בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

ערעור ללא צורך בקבלת רשות לערער

 • במספר מקרים ניתן להגיש ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.
 • את הערעורים ניתן להגיש לבית משפט השלום או לבית המשפט לענייני משפחה.
 • ההחלטות שעליהן ניתן להגיש ערעור ללא צורך בבקשת רשות הן:
 1. מעצר למניעת הפרעה בביצוע - לפי סעיף 13 לחוק ההוצאה לפועל.
 2. עיכוב יציאה מן הארץ - לפי סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל.
 3. החלטות במסגרת טענת "פרעתי" - לפי סעיף 19 לחוק.
 4. חיוב של נאמן - לפי סעיף 25 לחוק.
 5. החלטה בעניין מכירה או פינוי של מקרקעין המשמשים כדירת המגורים של החייב (כולל מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא - לפי סעיף 38(א) לחוק.
 6. חיוב של צד שלישי בתשלום החוב במקרים שלא מסר את הנכסים המעוקלים שברשותו או הוציא מידיו נכסים אלה בניגוד להחלטת רשם ההוצאה לפועל - לפי סעיף 48 לחוק.
 7. חיוב של כונס נכסים בפיצוי לפי סעיף 58 לחוק.
 8. הגבלות של שימוש בדרכון (קבלה/הארכה/החזקה) - לפי סעיף 66א(1) לחוק.
 9. עיכוב יציאה מן הארץ שהוטל על על חייב המשתמט מתשלום חובותיו - לפי סעיף 66א(2) לחוק.
 10. צו הבאה - לפי סעיף 69יב(א) לחוק.
 11. מאסר בשל חוב בעד מזונות - לפי סעיף 74(א) לחוק.
 12. כל החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל הקשורות לביצוע פסק דין בעניני משפחה.
 13. כל החלטה או צו של רשם ההוצאה לפועל שבמסגרתו העניק הרשם בגוף ההחלטה או הצו רשות לערער.
 • בית המשפט אליו יש להגיש את הערעור על הצווים וההחלטות של הרשם משתנה בהתאם לפסק הדין המקורי שבגללו נפתח תיק ההוצאה לפועל:
 • אם הצווים וההחלטות קשורים לביצוע פסק דין בענייני משפחה - את הערעור יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה.
 • אם הצווים וההחלטות לא קשורים לביצוע פסקי דין בענייני משפחה (למשל: פסקי דין בעניינים אחרים, ביצוע שטרות, משכנתא וכיו"ב) - את הערעור יש להגיש לבית משפט השלום.

ערעור על פסק הדין בערעור

 • על פסק דין שניתן על-ידי בית משפט השלום או בית המשפט לענייני משפחה בערעור על החלטת הרשם לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • יש להגיש בקשת רשות לערער לבית המשפט המחוזי.
 • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי בידי עורך דין.

חשוב לדעת

 • לא ניתן לערער על החלטה לתת רשות ערעור.
 • אם הוגש ערר או ערעור או בקשת רשות לערער, אין בכך כדי לעכב הליך כלשהו באופן אוטומטי (כגון: צווי עיקול, צו הבאה, צו עיכוב יציאה מהארץ וכו').
 • חייב שהגיש ערר, ערעור או בקשת רשות לערער, ומעוניין לעכב את ההליכים נגדו עד להחלטה בערעור, יכול להגיש בקשה לעיכוב הליכים.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע


גורמי ממשל