שורה 18: שורה 18:
 
| [[סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי מטעם האגף לסיוע משפטי|סיוע מטעם האגף לסיוע משפטי]]
 
| [[סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי מטעם האגף לסיוע משפטי|סיוע מטעם האגף לסיוע משפטי]]
 
| [[מדריך כללי להגשת תביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי|מדריך כללי להגשת תביעות נכות]]
 
| [[מדריך כללי להגשת תביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי|מדריך כללי להגשת תביעות נכות]]
| [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי]]
+
| [[בריאות ומחלות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
}}
 
}}

גרסה מ־11:01, 16 בפברואר 2015

הקדמה:

ניתן לערער על החלטת ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום לבית הדין האזורי לעבודה
ניתן להגיש ערעור בשאלה משפטית בלבד
על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה
המערערים זכאים לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מבוטח אשר הגיש ערר לועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטתה בפני בית הדין האזורי לעבודה.

 • ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
 • ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.
 • על החלטת בית הדין האזורי לעבודה ניתן לערער לבית הדין הארצי לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור אל בית הדין האזורי לעבודה הסמוך למקום מגוריו של מגיש התביעה.
 • יש להגיש את הערעור בתוך 60 יום מקבלת החלטתה של ועדת העררים.

סיוע משפטי

ערעור על החלטת בית הדין האזורי לעבודה

 • על החלטה של בית דין אזורי לעבודה ניתן לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה בירושלים.

חשוב לדעת

 • ניתן לערער על קביעת ועדת העררים בפני בית הדין לעבודה בשאלה משפטית בלבד.
 • לא ניתן להגיש לבית הדין לעבודה ערעור על החלטת הוועדה הרפואית המקורית. יש להגיש תחילה ערר אל ועדת העררים של המוסד לביטוח לאומי בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה של הוועדה הרפואית. על החלטת ועדת העררים ניתן להגיש ערעור בפני בית הדין לעבודה.
 • כאשר מעוניינים לערער על קביעות אחרות של המוסד לביטוח לאומי, כגון: החלטת המוסד לביטוח לאומי לגבי תקופות העבודה של המבוטח, גילו, השכלתו, הכנסותיו וכיו"ב, יש להגיש את הערעור בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי על ההחלטה שעליה מעוניינים לערער. למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים