מ (משרד הבינוי -> משרד הבינוי והשיכון)
 
(14 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = מי שפנו ל[[ועדת חריגים להקלה בהחזרי משכנתא]] ואינם שבעי רצון מהחלטתה רשאים לערער תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה על ההחלטה
וועדת הערר דנה בערעורי לווים על החלטות [[הועדה הבין משרדית לחריגים]]
+
| מידע2 = הפניות לוועדת הערר נעשות באמצעות הבנקים למשכנתאות
| מידע2 = <!-- דוגמה: אסור לעשות --> החלטות הוועדה תקפות למשך 12 חודשים
 
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->הפנייה ל[[ועדת הערר לחריגים]] תהיה על-ידי הבנק תוך הצגת כל המסמכים הרלוונטים לעניין הלווה
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf טופס בקשה לדיון בועדת הערר] (נספח ב' בעמ' 8)
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0829_moch/he/nohal_0829_moch.pdf#page=8  בקשה לדיון בוועדת הערר] (נספח ב' בנוהל)
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 19: שורה 17:
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[דיור ושיכון]]
 
| [[משכנתא]]
 
| [[משכנתא]]
| [[ועדת הערר לחריגים]]
 
| [[הועדה הבין משרדית לחריגים]]
 
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
ועדת הערר דנה ומחליטה בעררים של מי שבקשותיהם, כולן או חלקן נדחו בועדה הבין משרדית לחריגים.
+
מקבלי סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, שפנו לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בהחזרי המשכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לפנות לוועדת ערר.
 +
{{שימו לב|'''הקלות בעקבות משבר הקורונה'''
 +
{{תבנית:קורונה/הקלות במשכנתא}} }}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
<!--
+
* מקבלי סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, שהגישו בקשה ל[[ועדת חריגים להקלה בהחזרי משכנתא]] ובקשתם נדחתה או לא אושרה במלואה.
מהי אוכלוסיית היעד עבורה מיועד ההליך.
 
אילו תנאים מקדימים נוספים נדרשים.
 
-->
 
* לווים שבקשתם נדחתה (באופן מלא או חלקי) על-ידי [[הועדה הבין משרדית לחריגים]]
 
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
<!-- זהו בעצם השלב הראשון בהליך - למי פונים כדי להתחיל אותו. -->
+
* מי שמעוניין לערער על החלטתה של ועדת החריגים יפנה אל הבנק למשכנתאות.
* '''הפניה ל[[ועדת הערר לחריגים]] תהיה באמצעות הבנק'''.
+
* הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מהיום שהלווה פנה אליו בבקשה לערער.
* הבנק אחראי להביא את התיק לדיון וקבלת החלטה '''תוך 30 ימים ממועד קבלת הערעור'''.
 
  
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
<!-- פירוט מלא של שלבי ההליך, מתחילתו ועד סופו. כמובן שמקטע זה הוא עיקר התוכן בערך, ועשוי להיות מחולק לתתי-שלבים רבים (ולכן כמובן לתתי-כותרות). -->
+
=== הגשת הערעור ===
* '''לתיקו של הפונה אל הועדה יש לצרף את המסמכים הבאים''':
+
* לבקשת הערעור, שתוגש באמצעות הבנק, יצורפו המסמכים הבאים:
** '''פניית הלווה בכתב'''.  
+
** [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0829_moch/he/nohal_0829_moch.pdf#page=8 טופס בקשה לדיון בוועדת הערר] (נספח ב' בנוהל) לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים (אם סעיף או פרט מסוים חסרים, יש להסביר מדוע לא מולאו).
** '''אישורי הכנסה עדכניים'''.  
+
** פנייה בכתב של הלווה.  
** '''פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה''':
+
** אישורי הכנסה עדכניים.  
 +
**פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
 
*** דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
 
*** דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
*** דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים אחרונים.
+
*** דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים האחרונים.
** '''חקירה כלכלית על הלווה''':
+
** חקירה כלכלית על הלווה, שתמומן על ידו:
*** החקירה תמומן על חשבון הלווה.
+
*** חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.   
*** חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של [[משרד הבינוי והשיכון]].   
+
*** הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים כדי שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
*** הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים על מנת שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
+
*** במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
*** במקרה של '''צירוף זכאויות''' (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
+
*** הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל שאר המסמכים הדרושים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
*** הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל המסמכים הדרושים באופן מלא ומפורט כנדרש (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
+
** החלטות קודמות של ועדת החריגים או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון (אם ישנן).
** '''[http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf טופס בקשה לדיון בועדת הערר] (נספח ב' בעמ' 8)''' ממולא באופן הנדרש. יש להסביר אי מילוי של כל סעיף או פרט חסרים.
+
** העתק מתעודת הזכאות (אם קיימת) שמפורט בה הסיוע שקיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של [[משרד הבינוי והשיכון]].
** '''החלטות קודמות של הועדה הבין משרדית לחריגים ו/או ועדת חריגים עליונה וציבורית של [[משרד הבינוי והשיכון]]''' אם יש כאלו.
 
** '''העתק מתעודת הזכאות''' בה מפורט הסיוע אשר קיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של [[משרד הבינוי והשיכון]] - אם קיימת.
 
 
 
==ערעור==
 
<!-- האם יש אופציה לערעור על תוצאות ההליך? ציינו זאת כאן, ופרטו כיצד. -->
 
 
 
==חשוב לדעת==
 
<!-- במידת הצורך, ניתן להכניס כאן הבהרות חשובות. -->
 
* '''החלטות הוועדה תקפות למשך 12 חודשים'''.
 
* '''אם במשך התקופה הזו השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והינם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש'''.
 
* במקרים בהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה תוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד') הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.
 
* '''במקרים בהם בקשות הלווים לוועדת הערר יגיעו לבנק לאחר 15 ימים על הבנק להודיע בכתב ללווים כי חלף פרק הזמן הקבוע ע"פ החוק להגשת הבקשה'''.
 
  
==גורמי ממשל==
+
=== התכנסות והחלטת הוועדה ===
* [[משרד הבינוי והשיכון]]
+
* הוועדה תתכנס בהרכב הבא:
* [[משרד האוצר]]
+
** נציג [[משרד האוצר]] המשמש כיו"ר הוועדה.
 +
** נציג [[משרד הבינוי והשיכון]] המשמש כחבר בוועדה.
 +
** נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה, המשמש כחבר ומרכז בוועדה.
 +
* החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות כל חבריה.
 +
* החלטת הוועדה תקפה למשך 12 חודשים.
 +
* אם במהלך 12 החודשים השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 +
* במקרים שבהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה תוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד') הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.
  
== פסקי דין ==
+
<!--==ערעור==
<!--
+
==חשוב לדעת== -->
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
  
== הרחבות ופרסומים ==
+
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
<!--
 
* רשימת הרחבות בנושא, למי שמעוניין לקרוא מעבר
 
-->
 
  
== מקורות ==
+
<!--== פסקי דין ==-->
<!--
+
== חקיקה ונהלים ==
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/law01/104_003.htm#Seif7 חוק הלוואות לדיור]- סעיף 5ב
-->
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/nohal_0829_moch/he/nohal_0829_moch.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/29 מיום 10.08.2003]- טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא
* [http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/nehalim/nohal_0829.pdf נוהל משרד הבינוי והשיכון מס' 08/29 - טיפול במתקשים בהחזרי משכנתא] (בתוקף מיום 10.08.2003).
 
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:דיור ושיכון]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 
[[קטגוריה:משכנתא]]
 +
[[קטגוריה:הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים]]
 +
[[קטגוריה:תלונות וערעורים]]
 +
 +
[[ar:استئناف على قرار لجنة الحالات الاستثنائية للتسهيلات في دفعات المشكنتا]]

גרסה אחרונה מ־08:17, 17 ביוני 2020

הקדמה:

מי שפנו לועדת חריגים להקלה בהחזרי משכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה רשאים לערער תוך 15 ימים ממועד משלוח ההודעה על ההחלטה
הפניות לוועדת הערר נעשות באמצעות הבנקים למשכנתאות

טפסים

מקבלי סיוע במשכנתא ממשרד הבינוי והשיכון, שפנו לוועדת חריגים כדי לקבל הקלה בהחזרי המשכנתא ואינם שבעי רצון מהחלטתה, רשאים לפנות לוועדת ערר.

שימו לב
הקלות בעקבות משבר הקורונה
 • ב-29.09.2020 הודיע בנק ישראל על הארכה בדחיית תשלומי המשכנתא לתקופה של 6 חודשים נוספים, ללא מגבלה על סכום יתרת ההלוואה.
  • מי שכבר קיבלו דחייה של תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים עד לסוף שנת 2020, גם אם כלל הדחייה עולה על 6 חודשים.
  • מי שטרם דחו את תשלומי המשכנתא, יוכלו לדחות את התשלומים לתקופה של עד 6 חודשים. ניתן להגיש את הבקשה לדחיית התשלומים עד ל-31.12.2020.
  • דחיית התשלומים לא תתאפשר ללווה שנמצא בהליך משפטי.
  • לווה, שנכון ל-28.02.2020 איחר באחד או יותר מהתשלומים החודשיים, יוכל לקבל דחייה עד לתקופה שלא עולה על 180 יום מיום תחילת האיחור בתשלום.
 • בסיום תקופת הדחייה, תשלומי המשכנתא שנדחים ייפרסו על יתר תקופת המשכנתא. לכן, התשלומים החודשיים שנותרו יעלו באופן יחסי לתקופת הדחייה.
 • שיעור הריבית בגין דחיית התשלומים לא יעלה על שיעור הריבית שנקבע בהסכם המשכנתא.
 • הבנק אינו רשאי לגבות עמלות בגין דחיית תשלומי המשכנתא.
 • הבנקים מאפשרים את דחיית החוב ללא צורך בהגעה לסניף.
טיפ
 • דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחייה. לכן, לפני קבלת החלטה על דחיית תשלומים חשוב לבחון את ההשלכות של הדחייה, ובין היתר את המחיר הכלכלי שלה, מבחינת עלות הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה, וכדומה.
 • לפני קבלת החלטה על דחיית התשלומים חשוב גם לבחון את ההשפעה של הדחייה על הכיסוי הביטוחי (ביטוח חיים) הקיים במסגרת המשכנתא.
 • ללווים שנטלו הלוואה לדיור בסיוע משרד השיכון:
  • הבנק רשאי לאשר הקלות נוספות, בהתאם לתנאים (כגון דחייה לתקופה נוספת, פריסת התשלומים והארכת התקופה לפירעון).
  • מי שמתקשים בהחזרי המשכנתא למרות דחיית התשלומים, יכולים לפנות אל ועדת החריגים של משרד השיכון ולבקש הקלה נוספת.
  • למידע נוסף ראו באתר משרד הבינוי והשיכון.

דחייה נוספת של תשלומי המשכנתא החל מה-01.01.2021

 • על-פי מתווה של הפיקוח על הבנקים מה-30.11.2020, לקוחות שנפגעו באופן משמעותי מהמשבר, וקיבלו דחייה בתשלומי המשכנתא (בהתאם למתווה הקודם), יוכלו לבקש מהבנק דחייה נוספת בתשלומים,שתביא להפחתה בהחזרים החודשיים. זאת בתנאי שיעמדו בכל התנאים הבאים:
  1. הכנסת משק הבית של הלקוח (נטו) אינה עולה על 20,000 ש"ח, נכון לתאריך 28.02.2020.
  2. פגיעה בהכנסה בשיעור של 40% ומעלה.
שימו לב
 • בדיקת גובה ההכנסה ושיעור הפגיעה בהכנסה תיעשה על-פי שיקול דעת הבנק.
 • לקוחות שאינם עונים על התנאים יוכלו לפנות לבנקים בבקשה להסדרים פרטניים ומציאת פתרונות המתאימים להם.
 • הקטנת החיוב החודשי יכולה להיעשות על-פי אחת החלופות הבאות. כל בנק רשאי להציע לכלל לקוחותיו אחת משתי החלופות:
  • חלופה א': הפחתת התשלום החודשי בכ-25%, 50%, 75% (בהתאם לבחירת הלקוח).
  • חלופה ב': דחיית רכיב הקרן באופן שיביא להפחתת החיוב החודשי בין 40% ל-75%. שיעור ההפחתה יהיה בהתאם למאפייני ההלוואה הספציפית, כמו הרכב ההלוואה, גיל ההלוואה והתקופה לפירעון.
 • התקופה שבה התשלום החודשי יהיה מופחת תהיה 24 חודשים או פחות - לבחירת הלקוח.
 • לאחר תקופת התשלום המופחת (תקופת הדחייה), פריסת התשלום שנצבר בתקופה זו תעשה על-פי אחת מהאפשרויות הבאות:
  • פריסת התשלום המצטבר שהופחת על יתרת תקופת ההלוואה.
  • הארכת תקופת ההלוואה בהתאם לתקופת התשלום המופחת.
 • דחיית תשלומי ההלוואה תיעשה ללא עמלות.
 • שיעור הריבית יהיה שיעור הריבית המקורי של ההלוואה.
 • ניתן יהיה להגיש בקשה לדחיית תשלומי ההלוואה בהתאם למתווה הנוסף בין ה-01.01.2021 ועד ל-31.03.2021 (מועד כניסת המתווה לתוקף עשוי להשתנות בין הבנקים, אך בכל מקרה לא יאוחר מה-31.03.2021). בבנקים שבהם מועד יישום המתווה יחל לאחר ה-01.01.2021, ימשיכו לחול תנאי הדחייה הקיימים, עד למועד הכניסה לתוקף של המתווה החדש.
 • למידע נוסף על המתווה החדש, ראו בבהודעת הפיקוח על הבנקים מיום 30.11.2020.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • מי שמעוניין לערער על החלטתה של ועדת החריגים יפנה אל הבנק למשכנתאות.
 • הבנק מחויב להביא את הנושא לדיון בפני ועדת הערר בתוך 30 ימים מהיום שהלווה פנה אליו בבקשה לערער.

שלבי ההליך

הגשת הערעור

 • לבקשת הערעור, שתוגש באמצעות הבנק, יצורפו המסמכים הבאים:
  • טופס בקשה לדיון בוועדת הערר (נספח ב' בנוהל) לאחר שמולאו בו הפרטים הנדרשים (אם סעיף או פרט מסוים חסרים, יש להסביר מדוע לא מולאו).
  • פנייה בכתב של הלווה.
  • אישורי הכנסה עדכניים.
  • פרטים לגבי כל חשבונות הבנק של הלווה:
   • דף יתרות כולל המפרט את כל החסכונות, פיקדונות, קופות ומט"ח הקיימים בחשבון.
   • דו"ח על תנועות בחשבון עו"ש של החודשיים האחרונים.
  • חקירה כלכלית על הלווה, שתמומן על ידו:
   • חברת החקירות המבצעת את החקירה תיקבע באמצעות משרד הבינוי והשיכון, והעלות לביצוע החקירה יהיה על-פי מכרז החקירות של משרד הבינוי והשיכון.
   • הבנק ימסור לחוקר את נתוני ההחזר החודשי של הלווים כדי שהחוקר יוכל להתייחס לגובה ההחזר החודשי מול הכנסות המבקשים וכן פרטים אודות חשבונות הלווים.
   • במקרה של צירוף זכאויות (אפשרות הניתנת לבעלי תעודת זכאות של עולים חדשים לרכוש דירה ביחד עם בן משפחה מקרבה ראשונה או עם סבא/סבתא/דוד/דודה ובמסגרת רכישת אותה דירה לצרף את הזכאות שלהם ואת זכאותו של בן המשפחה המצטרף), תיערך חקירה כלכלית על כל הלווים ועל הבנק לעדכן את חברת החקירות בנתונים כמו: גובה ההחזר החודשי בגין המשכנתא של כל לווה וכל מידע נוסף שיש בידי הבנק להתייחסות החוקר בנוגע להכנסות ורמת החיים של הלווים.
   • הבנק לא יזמין חקירה עד לקבלת כל שאר המסמכים הדרושים (פניית הלווה בכתב, אישורי הכנסה עדכניים, פרטים אודות כל חשבונות הבנק של הלווים).
  • החלטות קודמות של ועדת החריגים או ועדת חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון (אם ישנן).
  • העתק מתעודת הזכאות (אם קיימת) שמפורט בה הסיוע שקיבל הלווה בוועדות חריגים עליונה וציבורית של משרד הבינוי והשיכון.

התכנסות והחלטת הוועדה

 • הוועדה תתכנס בהרכב הבא:
 • החלטות הוועדה תהיינה תקפות בנוכחות כל חבריה.
 • החלטת הוועדה תקפה למשך 12 חודשים.
 • אם במהלך 12 החודשים השתנו נתוני הלווה באופן משמעותי או שהיו נתונים שלא עמדו בפני הוועדה בעת הדיון והם מהותיים לצורך קבלת ההחלטה, הבקשה תובא לדיון מחדש.
 • במקרים שבהם הוועדה החליטה להגביל את מועד ביצוע ההחלטה תוך פרק זמן מסוים (לאור גובה ריבית וכד') הבנק יהיה רשאי להאריך את תוקף ההחלטה עד 12 חודשים מיום ההחלטה.


חקיקה ונהלים