תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן לערער על פיטורים בפני בית דין לעבודה
בית הדין לעבודה יכול להחזיר את העובד לעבודה ו/או לפסוק לעובד פיצוי כספי
 • במקרה של פיטורים שלא כדין, רשאי בית הדין לעבודה לבטל את הפיטורים ולהחזיר את העובד לעבודה וכן לפסוק לעובד פיצוי כספי בגין הפיטורים.
 • עובד שמעוניין לבקש את החזרתו לעבודה חשוב שיפנה לבית הדין בבקשה לסעד זמני מוקדם ככל האפשר לאחר הפיטורים. התמהמהות בפנייה לבית הדין עלולה להביא לדחיית הבקשה.
 • חשוב להקפיד על איסוף ותיעוד של ראיות המעידות על כך שהפיטורים נעשו שלא כדין (לדוגמה: אמירות המתייחסות באופן לא אוהד להריון של עובדת או למהלך התארגנות של העובדים). עם זאת, לעיתים ניתן ללמוד מהנסיבות על כך שהפיטורים נעשו מסיבה אסורה אף ללא הוכחה ישירה לכך.

תבנית:הליך/סיום הקדמה


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים אשר לדעתם פוטרו בניגוד לחוק

למי ואיך פונים

 • פניה לבית דין לעבודה נעשית לרוב בסיוע עו"ד.

שלבי ההליך

 • כדי לודא שאכן הפיטורים אינם כדין מומלץ להתייעץ עם נציגות עובדים, עם התאגדויות העובדים הארציות או עם עו"ד
 • את התביעה עצמה מקובל לעשות בסיוע עו"ד
 • בהרבה מקרים, והעיקר של הפרות של זכויות בסיסיות ניתן לערב גם את אירגוני הזכויות הממשלתיים.

חשוב לדעת

 • הפעלת הסמכות להחזיר עובד לעבודתו נתונה לשיקול הדעת של בית הדין ותלויה בנסיבות העניין;
 • אם הפיטורים נעשו על ידי מעסיק פרטי, ואין בהם הפרה של זכות אדם בסיסית, כמו הזכות לשוויון או לחופש ההתארגנות, סעד של החזרה לעבודה הינו נדיר.
 • עובדים מעוטי יכולת זכאים לקבלת ייעוץ וסיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי במשרד המשפטים. לפרטים נוספים ראו כאן


תקדימים משפטיים

תקדימים משפטיים בנושא סיום יחסי עבודה


מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי