מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:ערעור על צו חיפוש בהוצאה לפועל ל־ערעור על צו חיפוש בהוצאה לפועל בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־10:41, 31 במרץ 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

חייב בהוצאה לפועל או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) השייכים לו, יכול לבקש רשות לערער על הצו
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום מהמועד שבו הומצא הצו לאותו אדם
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו לאותו אדם
תבנית:הליך/סיום הקדמה
 • חייב בהוצאה לפועל או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצריו במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול לבקש רשות לערער על הצו.
 • זוכה שביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב או נגד אדם אחר ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. כאשר רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו;
 2. כאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חדש:חייב בהוצאה לפועל שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצריו.
 • אדם אחר (שאינו החייב) שהוצא נגדו צו חיפוש בכלים או בחצרים שבהחזקתו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצריו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש בכלים ובחצרים שאינם בהחזקת החייב.

למי ואיך פונים

 • אם התיק הוא בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור (ללא צורך בבקשת רשות לערער) ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע על הליך הערעור ראו חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
 • אם מדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע על ההליך ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך

 • למידע של שלבי הליך הערעור בענייני משפחה ראו חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל.
 • למידע על הליך בקשת רשות ערעור בעניינים שאינם ענייני משפחה, ראו חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר, גם אם אותו אדם הגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במידה והוא רוצה לעכב את ביצוע החיפוש עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב של ארגוני הסיוע בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.

גורמי ממשל

 • לערך מורחב של גורמי ממשל בתחום ההוצאה לפועל לחצו כאן.


תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי

תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי