מ (החלפת תחום התוכן הראשי ל"חובות")
 
(31 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
+
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{הליך/תחילת טור ימני}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = חייב או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) השייכים לו, יכול לבקש רשות לערער על הצו
+
| מידע  = [[חייב בהוצאה לפועל]] או אדם אחר שהוצא נגדו [[חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] על גופו, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) השייכים לו, יכול לבקש רשות לערער על הצו
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| מידע2 = את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום מהמועד שבו הומצא הצו לאותו אדם
+
| מידע2 = את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום מהמועד שבו [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|הומצא]] הצו לאותו אדם
 
| חשוב = אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
 
| חשוב = אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
| חשוב2  = אם מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות ל[[בית המשפט לענייני משפחה]] תוך 15 יום ממועד המצאת הצו לאותו אדם
+
| חשוב2  = אם מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות ל[[בית המשפט לענייני משפחה]] תוך 15 יום ממועד [[המצאה (מסירת מסמך רשמי לנמען) במסגרת הליכי הוצאה לפועל|המצאת]] הצו לאותו אדם
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
}}<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
+
}}
{{הליך/סיום הקדמה}} <!-- תבנית זו דואגת לכך שהכותרת הבאה בתור תתחיל רק מתחת לתוכן העניינים-->
+
}}
* חייב או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצריו, יכול לבקש רשות לערער על הצו.
+
{{טפסים
* זוכה שביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב או נגד אדם אחר ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.
+
| 1 =
 +
| 2 =
 +
| 3 =
 +
}}
 +
{{ראו גם
 +
| [[הוצאה לפועל - הליכי חיפוש הבאה מאסר ומעצר]]
 +
| [[מדריך לחייב שהוצא נגדו צו מאסר, צו מעצר, צו הבאה, צו חיפוש]]
 +
| [[הוצאה לפועל וגבייה]]
 +
| [[חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל]]
 +
| [[חיפוש בכלים או בחצרים שאינם בהחזקת החייב בהוצאה לפועל]]
 +
}}
 +
{{עצם העניין/סיום}}
 +
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 +
* [[חייב בהוצאה לפועל]] או אדם אחר שהוצא נגדו [[חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] על גופו, בכליו או בחצריו במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול לבקש רשות לערער על הצו.
 +
* [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] שביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב או נגד אדם אחר ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.
 
* למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 
* למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 
# כאשר רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו;
 
# כאשר רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו;
 
# כאשר מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]].
 
# כאשר מקור החוב הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]].
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* [[חדש:חייב בהוצאה לפועל|חייב]] שהוצא נגדו [[חדש:חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] על גופן, בכליו או בחצריו.
+
* [[חייב בהוצאה לפועל]] שהוצא נגדו [[חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] על גופו, בכליו או בחצריו.
* אדם אחר (שאינו החייב) שהוצא נגדו [[חדש:חיפוש בכלים או בחצרים שאינם בהחזקת החייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] בכלים או בחצרים שבהחזקתו.
+
* אדם אחר (שאינו החייב) שהוצא נגדו [[חיפוש בכלים או בחצרים שאינם בהחזקת החייב בהוצאה לפועל|צו חיפוש]] בכלים או בחצרים שבהחזקתו.
* [[חדש:זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] שהגיש בקשה למתן צו חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצריו.
+
* [[זוכה בהוצאה לפועל|זוכה]] שהגיש בקשה למתן צו חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצריו.
 
* זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש בכלים ובחצרים שאינם בהחזקת החייב.
 
* זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש בכלים ובחצרים שאינם בהחזקת החייב.
  
 
==למי ואיך פונים==
 
==למי ואיך פונים==
* אם התיק הוא בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור (ללא צורך בבקשת רשות לערער) ישירות לבית המשפט לענייני משפחה. למידע על הליך הערעור ראו [[חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]].
+
* אם התיק הוא ב[[חוק בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש את הערעור (ללא צורך בבקשת רשות לערער) ישירות ל[[בית המשפט לענייני משפחה]]. למידע על הליך הערעור ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
* אם מדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע על הליך הערעור, ראו [[חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]].
+
* אם מדובר בתיק שאינו בענייני משפחה, יש להגיש בקשת רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית משפט השלום. למידע על ההליך ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
 
==שלבי ההליך==
 
==שלבי ההליך==
* למידע של שלבי הליך הערעור בענייני משפחה ראו [[חדש:ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]].
+
* למידע של שלבי הליך הערעור בענייני משפחה ראו '''[[ערעור על החלטה של לשכת ההוצאה לפועל]]'''.
* למידע על הליך בקשת רשות ערעור בעניינים שאינם ענייני משפחה, ראו [[חדש:בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]].
+
* למידע על הליך בקשת רשות ערעור בעניינים שאינם ענייני משפחה, ראו '''[[בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל]]'''.
  
 
==חשוב לדעת==
 
==חשוב לדעת==
* הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש [[חדש:בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
+
* הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש [[בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל|בקשה לעיכוב הליכים]]. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
* משמעות הדבר היא שניתן לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר, גם אם אותו אדם הגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במידה והוא רוצה לעכב את ביצוע החיפוש עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
+
* משמעות הדבר היא שניתן לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר, גם אם אותו אדם הגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במקרה שהוא רוצה לעכב את ביצוע החיפוש עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.
  
<!--== תקדימים משפטיים ==
+
<!--== פסקי דין ==
* רשימת תקדימים משפטיים המשפיעים על ההליך
+
* רשימת פסקי דין המשפיעים על ההליך
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
 +
==ארגוני סיוע==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#ארגוני סיוע}}
 +
 +
==גורמי ממשל==
 +
{{הטמעת כותרת|הוצאה לפועל וגבייה#גורמי ממשל}}
  
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
 
<!--== הרחבות ופרסומים ==
שורה 42: שורה 64:
 
-->
 
-->
  
<!--== מקורות ==
+
<!--== תודות ==
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
* בסעיף זה יש להכניס רשימת מקורות לטקסט לצורך סימוכין ומתן קרדיט
 
-->
 
-->
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{הליך/סיום טור ימני}}
 
{{הליך/תחילת טור שמאלי}}
 
 
 
{{הליך/ראו גם
 
| [[חדש:הוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:חיפוש על גופו בכליו או בחצריו של חייב בהוצאה לפועל]]
 
| [[חדש:חיפוש בכלים או בחצרים שאינם בהחזקת החייב בהוצאה לפועל]]
 
}}
 
{{הליך/טפסים
 
| 1 =
 
| 2 =
 
| 3 =
 
}}<!-- רשימת טפסים למימוש ההליך. כל פרמטר מופיע בשורה משלו, כתבליט (בולט). התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
 
 
{{הליך/סיום טור שמאלי}}
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 +
[[קטגוריה:חובות]]
 +
[[קטגוריה:הוצאה לפועל וגבייה]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 
[[קטגוריה:הוצאה לפועל]]
 +
[[ar:استئناف على أمر تفتيش في دائرة الاجراء والتنفيذ]]

גרסה אחרונה מ־22:03, 19 בינואר 2020

הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו (חפציו) או בחצרים (מקרקעין) השייכים לו, יכול לבקש רשות לערער על הצו
את בקשת רשות הערעור יש להגיש לבית משפט השלום תוך 20 יום מהמועד שבו הומצא הצו לאותו אדם
אם רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו, יש להגיש את הערעור ישירות לבית משפט השלום תוך 20 יום (ללא צורך בקבלת רשות)
אם מקור החוב הוא בענייני משפחה, אין צורך לבקש רשות לערער, וניתן להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט לענייני משפחה תוך 15 יום ממועד המצאת הצו לאותו אדם


 • חייב בהוצאה לפועל או אדם אחר שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצריו במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול לבקש רשות לערער על הצו.
 • זוכה שביקש מרשם ההוצאה לפועל להוציא צו חיפוש נגד החייב או נגד אדם אחר ובקשתו נדחתה, רשאי להגיש בקשת רשות לערער על ההחלטה.
 • למרות האמור לעיל, בכל אחד משני המקרים הבאים אין צורך לבקש רשות לערער, אלא יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט:
 1. כאשר רשם ההוצאה לפועל העניק רשות לערער בגוף הצו עצמו;
 2. כאשר מקור החוב הוא בענייני משפחה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב בהוצאה לפועל שהוצא נגדו צו חיפוש על גופו, בכליו או בחצריו.
 • אדם אחר (שאינו החייב) שהוצא נגדו צו חיפוש בכלים או בחצרים שבהחזקתו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש על גופו של החייב, בכליו או בחצריו.
 • זוכה שהגיש בקשה למתן צו חיפוש בכלים ובחצרים שאינם בהחזקת החייב.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

חשוב לדעת

 • הגשת ערעור או בקשת רשות ערעור אינה מעכבת את הליכי ההוצאה לפועל באופן אוטומטי. חייב המעוניין לעכב את הליכי ההוצאה לפועל עד לסיום הדיון בערעור, צריך להגיש בקשה לעיכוב הליכים. בקשה זו ניתן להגיש לרשם ההוצאה לפועל או לבית המשפט שאליו מוגש הערעור.
 • משמעות הדבר היא שניתן לבצע חיפוש על גופו של חייב, בכליו או בחצריו, וכן ניתן לבצע חיפוש בכליו או בחצריו של אדם אחר, גם אם אותו אדם הגיש ערעור או בקשת רשות ערעור. במקרה שהוא רוצה לעכב את ביצוע החיפוש עד לדיון בערעור, עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל