(יצירת דף עם התוכן " {{הליך/תחילת טור ימני}} {{דגשים | מידע = ניתן לערער על צו עיכוב יציאה מהארץ ללא צורך בהגשת ב...")
 
שורה 6: שורה 6:
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב  = אם הצו ניתן בשל חוב הקשור לביצוע פסק דין ב[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה
 
| חשוב  = אם הצו ניתן בשל חוב הקשור לביצוע פסק דין ב[[בית המשפט לענייני משפחה#ענייני משפחה|ענייני משפחה]], יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה
| חשוב2 = אם החוב שבגללו ניתן הצו אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית המשפט לענייני משפחה
+
| חשוב2 = אם החוב שבגללו ניתן הצו אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->

גרסה מ־17:57, 23 בינואר 2013

תבנית:הליך/תחילת טור ימני

ניתן לערער על צו עיכוב יציאה מהארץ ללא צורך בהגשת בקשת רשות לערער
זוכה שביקש להוציא ועיכוב יציאה מהארץ נגד חייב ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחות את בקשתו
אם הצו ניתן בשל חוב הקשור לביצוע פסק דין בענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 15 יום לבית המשפט לענייני משפחה
אם החוב שבגללו ניתן הצו אינו קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור תוך 20 יום לבית משפט השלום


תבנית:הליך/סיום הקדמה

 • חייב שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ ע"י רשם ההוצאה לפועל, רשאי לערער על הצו בפני בית המשפט.
 • זוכה שהגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעכב את יציאתו של החייב מהארץ ובקשתו נדחתה, רשאי לערער על ההחלטה לדחותאת בקשתו בפני בית המשפט.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב, שרשם ההוצאה לפועל הוציא צו לעיכוב יציאתו מהארץ.
 • זוכה, שרשם ההוצאה לפועל דחה את בקשתו להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד החייב.
 • הזכות לערער היא בכל המקרים שבהם מוצא צו עיכוב יציאה מהארץ במסגרת לשכת ההוצאה לפועל:
 1. חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל העומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו
 2. חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו
 3. חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל המבקש איחוד תיקים
 4. חדש:צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל שהוכרז כמוגבל באמצעים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את הערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • כאשר מקור החוב קשור לענייני משפחה, יש להגיש את הערעור לבית משפט לענייני משפחה תוך 15 יום.
 • בשאר המקרים יש להגיש את הערעור לבית משפט השלום תוך 20 יום.
 • למידע על מועדי הגשת הערעור והליך הערעור ראו: חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

שלבי ההליך

למידע על שלבי ההליך ראו: חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות.

ערעור

 • על ההחלטה של בית המשפט בערעור לא ניתן לערער באופן אוטומטי.
 • ניתן לבקש רשות לערער. את הבקשה יש להגיש לבית המשפט ______________
 • למידע נוסף ראו: בקשת רשות ערעור על פסק דין.

חשוב לדעת

חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשותחדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות

 • משמעות הדבר היא שחייב שהוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ והוא מגיש ערעור על הצו, מנוע מלצאת מהארץ למרות הגשת הערעור. במידה והוא רוצה לעכב את מתן הצו עליו להגיש בנוסף לערעור גם בקשה לעיכוב הליכים.

תקדימים משפטיים

חוקים ותקנות

חדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשותחדש:ערעור בזכות על החלטה של רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בקבלת רשות

הרחבות ופרסומים

מקורות

תבנית:הליך/סיום טור ימני תבנית:הליך/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:הליך/ראו גם תבנית:הליך/טפסים

תבנית:הליך/סיום טור שמאלי