מ (במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר)
(31 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|הליך}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = ניתן להגיש ערר על החלטה בדבר [[קביעת דרגת אי כושר|אי כושר]] בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה בכתב לגבי דרגת אי הכושר
+
| מידע = בתביעה לקצבת נכות ניתן להגיש ערר על ההחלטה לגבי [[קביעת דרגת אי כושר|דרגת אי כושר]] בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה (עררים שיוגשו בתוך 90 יום לא יידחו, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק)
| חשוב= במקרה שוועדת הערר שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר מתקיים [[#במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר | הליך מיוחד]]
+
| חשוב = לדיון בוועדת הערר ניתן להגיע עם [[מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מלווה]], [[מתורגמן בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מתורגמן]] או [[ייצוג בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי על ידי עורך דין|עורך דין]], הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
| חשוב2 = ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה
+
| פיצוי=ניתן להגיש בקשה לקבלת [[החזר הוצאות בעקבות התייצבות בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|החזר]] על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
| פיצוי=ניתן להגיש בקשה [[חדש:החזר הוצאות בעקבות התייצבות בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|לקבלת החזר הוצאות]] על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
+
|חשוב2 = על החלטת ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה
 +
 
 
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל = למידע נוסף בנוגע לערעור על  דרגת אי-הכושר ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%90%D7%97%D7%95%D7%96%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%20%D7%93%D7%A8%D7%92%D7%AA%20%D7%90%D7%99%20%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8%20%D7%90%D7%97%D7%A8.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
+
| ממשל = למידע נוסף בנוגע לערעור על  דרגת אי-הכושר ראו ב[http://www.btl.gov.il/benefits/Disability/Pages/ערעור%20על%20אחוז%20הנכות%20הרפואית%20דרגת%20אי%20הכושר%20אחר.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 = [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7810.pdf טופס ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)]
+
| 1 = [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7810.pdf ערעור על החלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
 
}}
 
}}
{{ראו גם  
+
{{ראו גם
| [[חדש:ועדה רפואית לנכות כללית (בדיקת רופא)]]
 
| [[ייעוץ והכוונה לוועדות רפואיות של הביטוח הלאומי באזור חיפה]]
 
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]
 
| [[קצבת נכות והטבות נלוות]]
 +
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 +
| [[ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי|ועדות רפואיות]]
 +
| [[מדריך כללי להגשת תביעות נכות מהמוסד לביטוח לאומי]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
 
<!-- סדר הפרמטרים קובע את סדר הצגת הדגשים בדף. ראו [[תבנית:דגשים]] למידע על אפשרויות הפרמטרים בתבנית -->
מגיש בקשה לקצבת נכות כללית שנקבעה לו דרגת אי כושר יכול לערור על החלטת פקיד התביעות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה או לגבי ההחלטה כי לא אבד הכושר להשתכר.
+
מגיש בקשה לקצבת נכות כללית יכול לערור על החלטת פקיד התביעות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה לו, או לגבי ההחלטה כי לא אבד לו כושר ההשתכרות.
*  הערר נידון בפני ועדת נכות (עררים), שמורכבת משניים או שלושה מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.
+
*  הערר נידון בפני ועדת נכות (עררים), המורכבת מ-2 או 3 מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.
* הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי–הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה (להגדילה או להפחיתה).
+
* הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי-הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה (להגדילה או להפחיתה).
* ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת נכות (עררים) בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.
+
* ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת העררים בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 
+
* כלל התהליך לקבלת קצבת נכות אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך. ראו בתרשים הבא, וגם [[#המשך התהליך | בפירוט השלבים]] הצפויים בהמשך.
 +
{{תרשים זרימה/קצבת נכות כללית}}
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
 
==אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים==
* מי ש[[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|הגיש תביעה לקצבת נכות כללית]], נקבעו לו אחוזי נכות ותביעתו הועברה לפקיד התביעות לצורך [[קביעת דרגת אי כושר]].
+
* מי ש[[הגשת תביעה לקצבת נכות כללית|הגיש תביעה לקצבת נכות כללית]], נקבעו לו אחוזי נכות על-ידי [[ועדה רפואית לנכות כללית|הוועדה הרפואית]], ותביעתו הועברה לפקיד התביעות לצורך [[קביעת דרגת אי כושר]].
* ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה:
+
* ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר:
*# החלטה כי לא אבד הכושר או שאבדו פחות מ-50% מהכושר.
+
*# החלטה כי לא אבד הכושר, או שאבד בפחות מ-50%.
 
*# החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
 
*# החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.
  
 
== שלבי ההליך ==
 
== שלבי ההליך ==
 
=== הגשת ערר לוועדת עררים לקביעת דרגת אי כושר ===
 
=== הגשת ערר לוועדת עררים לקביעת דרגת אי כושר ===
* את הערר על החלטת פקיד התביעות יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר.
+
* את הערר על החלטת פקיד התביעות יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר. עם זאת המוסד לביטוח לאומי אינו דוחה עררים שהוגשו בתוך 90 יום, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק ככל שהדבר אפשרי.
* הערר צריך להיות מוגש בכתב באמצעות [http://www.btl.gov.il/%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D/Documents/t7810.pdf כתב ערר על החלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)] ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת פקיד התביעות.
+
* הערר צריך להיות מוגש בכתב באמצעות [http://www.btl.gov.il/טפסים%20ואישורים/Documents/t7810.pdf כתב ערר על החלטה של המוסד לביטוח לאומי (טופס 7810)] ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת פקיד התביעות.
 
* את הערר יש להגיש ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
 
* את הערר יש להגיש ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
  
 
=== החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר ===
 
=== החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר ===
* ועדת העררים מתכנסת בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר לצורך דיון בערר.
+
*בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר מתכנסת ועדת העררים לצורך דיון בערר.
* הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
+
* הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, כלומר, להוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
 
* ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר - את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050*.
 
* ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר - את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050*.
* מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו [[חדש:מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי]].
+
* מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו [[מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי]].
 +
* במידת הצורך מותר להגיע לוועדה עם [[מתורגמן בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|מתורגמן]] או עם [[ייצוג בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי על ידי עורך דין|עורך דין]], הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 
* החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 
* החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
* מהלך הדיון בוועדה:
+
* '''מהלך הדיון בוועדה:'''
 
** בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 
** בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
 
** לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.
 
** לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.
שורה 52: שורה 56:
 
=== במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר ===
 
=== במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר ===
 
{{הערת עריכה|הערה=האם גם זה ערך נפרד? יש לו משמעות רבה!!!! |חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 17.12.2014, 11:59 (IST)}}
 
{{הערת עריכה|הערה=האם גם זה ערך נפרד? יש לו משמעות רבה!!!! |חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 17.12.2014, 11:59 (IST)}}
במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר אזי:  
+
* אם הוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר:  
* ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות:
+
** ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
* חובה על הוועדה לעצור את הדיון ולציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
+
** חובה על הוועדה לעצור את הדיון ולציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
* במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת דרגת אי הכושר ועל אפשרותו למשוך את הערר.
+
** במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה, הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת דרגת אי הכושר ועל אפשרותו למשוך את הערר.
* במקרה שהמבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.{{הערת עריכה|הערה=רצוי להכניס מכתב לדוגמה (ריק).|חתימה=[[משתמש:עידו מירז|עידו מירז]] ([[שיחת משתמש:עידו מירז|שיחה]]) 15.09.2014, 17:05 (IDT)}}
+
** אם המבוטח מעוניין למשוך את הערר, עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.
{{הערת עריכה | הערה = הסתרתי את השורה של בדיקה גופנית במהלך הדיון בוועדה (כך לפי ההערות שקיבלנו מאפרת) | חתימה = [[משתמש:שרון הורנשטיין|שרון הורנשטיין]] ([[שיחת משתמש:שרון הורנשטיין|שיחה]]) 17.11.2014, 10:13 (IST) }}
 
  
 
== אי הופעה בפני הוועדה ==
 
== אי הופעה בפני הוועדה ==
* מי שהגיש ערר וביקש להופיע בפני הוועדה ולא הופיע לדיון יחויב בתשלום קנס בגובה 273 ש"ח (נכון לספטמבר 2014).
+
* אם מבוטח שהגיש ערר לא התייצב לדיון בפני הוועדה במועד שנקבע, הוועדה רשאית להחליט בערר גם ללא נוכחותו וייתכן שיחויב בקנס.  
* במקרה שמגיש הערר הודיע לוועדה עד 4 ימים לפני התכנסותה על כך שהוא לא יופיע בפניה - הוא לא יחויב בתשלום הקנס.
+
* למידע נוסף ראו [[אי התייצבות לדיון בוועדת העררים ובוועדה הרפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי]].
{{הערת עריכה | הערה = מה קורה אם המערער חלה/נפצע/מת יום לפני? | חתימה=[[משתמש:אמתי קורן|אמתי קורן]] ([[שיחת משתמש:אמתי קורן|שיחה]]) 17.12.2014, 11:54 (IST)}}
 
  
== ערעור לבית הדין האזורי לעבודה ==
+
== המשך התהליך ==
* ניתן לערער על החלטת ועדת העררים בשאלות משפטיות בלבד בפני [[בית הדין האזורי לעבודה]].
+
{| class="wikitable" border="1"
* ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
+
|-
* את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.  
+
! מה עכשיו?
* ניתן לקבל [[סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי - משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים]] ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.
+
! לפרטים נוספים
 +
! הערות
 +
|-
 +
| אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר ניתן לערער ('''בשאלות משפטיות בלבד''') לבית דין אזורי לעבודה בתוך 60 יום.
 +
| ראו [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי | ערעור לבית הדין האזורי לעבודה]]  
 +
| תוכלו לבקש [[סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי מטעם משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם]] מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 +
|-
 +
| אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 +
|
 +
* ניתן להגיש [[ועדת תביעות לדיון נוסף בתביעה למוסד לביטוח לאומי|בקשה לדיון בוועדת תביעות]] בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 +
* לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש [[ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי|ערעור]] לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 +
|
 +
* ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 +
* בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש [[סיוע משפטי בנושאי הביטוח הלאומי מטעם משרד המשפטים|סיוע משפטי חינם]] מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
 +
|-
 +
| ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה.
 +
|  [[הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית]]
 +
|
 +
|-
 +
|}
  
== חשוב לדעת ==
+
== החזר הוצאות ==
* ניתן להגיש בקשה לקבלת [[חדש:החזר הוצאות בעקבות התייצבות בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי|החזר הוצאות]] על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
+
* ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר עבור הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה (תחבורה, לינה, כלכלה והפסד זמן עבודה).
 +
* לפרטים נוספים, ראו [[החזר הוצאות בעקבות התייצבות בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי]].
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
-->
 
-->
== מקורות ==
+
 
 +
== תודות ==
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
 
* המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.
  
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
+
==Metadata==
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:הליכים]]
 
[[קטגוריה:הליכים]]
שורה 89: שורה 110:
 
[[קטגוריה:ועדות רפואיות]]
 
[[קטגוריה:ועדות רפואיות]]
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
 
[[קטגוריה:קצבאות]]
 +
[[קטגוריה:ועדות רפואיות]]
 +
 +
[[ar:الاستئناف على قرار بشأن العجز]]

גרסה מ־10:38, 30 ביוני 2019

הקדמה:

בתביעה לקצבת נכות ניתן להגיש ערר על ההחלטה לגבי דרגת אי כושר בתוך 60 יום מקבלת ההודעה על ההחלטה (עררים שיוגשו בתוך 90 יום לא יידחו, אך רצוי להגיש את הערר במועד שנקבע בחוק)
לדיון בוועדת הערר ניתן להגיע עם מלווה, מתורגמן או עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו
ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר על הוצאות שנגרמו עקב ההתייצבות בפני הוועדה
על החלטת ועדת העררים ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף בנוגע לערעור על דרגת אי-הכושר ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מגיש בקשה לקצבת נכות כללית יכול לערור על החלטת פקיד התביעות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה לו, או לגבי ההחלטה כי לא אבד לו כושר ההשתכרות.

 • הערר נידון בפני ועדת נכות (עררים), המורכבת מ-2 או 3 מומחים במקצועות התעסוקה, השיקום והרפואה.
 • הוועדה לעררים רשאית לאשר את דרגת אי-הכושר שקבע פקיד התביעות או לשנותה (להגדילה או להפחיתה).
 • ניתן להגיש ערעור על החלטת ועדת העררים בשאלות משפטיות בלבד בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • כלל התהליך לקבלת קצבת נכות אינו פשוט, אך גם לא מאד מסובך. ראו בתרשים הבא, וגם בפירוט השלבים הצפויים בהמשך.
טיפ
עד שתיקבע הזכאות לקצבת נכות ויחל תשלום הקצבה לזכאים, ניתן לבדוק אם קיימת זכאות להבטחת הכנסה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת ערר לוועדת עררים לקביעת דרגת אי כושר

החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר

 • בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר מתכנסת ועדת העררים לצורך דיון בערר.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, כלומר, להוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
 • ניתן לבקש שלא להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר - את הבקשה יש לשלוח באמצעות מכתב לסניף המטפל או באמצעות פנייה למוקד המוסד לביטוח לאומי בטלפון 6050*.
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • במידת הצורך מותר להגיע לוועדה עם מתורגמן או עם עורך דין, הרשאי לייצג את המבוטח בפני הוועדה ולדבר בשמו.
 • החלטת הוועדה תישלח לבית המבוטח כחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 • מהלך הדיון בוועדה:
  • בעת הכניסה לוועדה יוצגו חברי הוועדה על-ידי מזכיר הוועדה בשמם ובתוארם (בנוסף, חברי הוועדה עונדים תגי זיהוי).
  • לאחר סיום הצגת חברי הוועדה, על מגיש הערר להציג ולפרט את הטיעונים עליהם מתבסס הערר.

במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר

הערת עריכה
האם גם זה ערך נפרד? יש לו משמעות רבה!!!!
הערה מאת אמתי קורן (שיחה) 17.12.2014, 11:59 (IST)
 • אם הוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר:
  • ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
  • חובה על הוועדה לעצור את הדיון ולציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
  • במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה, הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת דרגת אי הכושר ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • אם המבוטח מעוניין למשוך את הערר, עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך.

אי הופעה בפני הוועדה

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אם אינכם מרוצים מההחלטה של ועדת העררים לעניין קביעת אי כושר ניתן לערער (בשאלות משפטיות בלבד) לבית דין אזורי לעבודה בתוך 60 יום. ראו ערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
אם ברצונכם לערער על החלטה של פקיד התביעות שאינה קשורה לדרגת אי הכושר (בנושאים כגון תקופות העבודה שלכם, גילכם, השכלתכם, הכנסותיכם וכו').
 • ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדת תביעות בתוך 6 חודשים מיום שהתקבלה דחיית הבקשה לקצבה על-ידי פקיד התביעות.
 • לחלופין, או אם אינכם מרוצים מתוצאות הדיון בוועדת התביעות, תוכלו להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה- בתוך 12 חודשים מהיום שקיבלתם את ההודעה על החלטת פקיד התביעות בנושא הקצבה.
 • ועדת התביעות מוסמכת רק להמליץ לפקיד התביעות לשקול את החלטתו מחדש (במקרים שתמצא זאת לנכון).
 • בערעור לבית הדין האזורי לעבודה תוכלו לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
ניתן להגיש תביעה חוזרת כעבור 6 חודשים, או אם חלה החמרה במצב הבריאותי - ללא תקופת המתנה. הגשת תביעה חוזרת לקצבת נכות כללית

החזר הוצאות

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.