מ (הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים)
מ (החלטת הוועדה הרפואית לעררים)
שורה 38: שורה 38:
 
* את הערר יש להגיש ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
 
* את הערר יש להגיש ל[http://www.btl.gov.il/snifim/Pages/default.aspx סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים].
  
=== החלטת הוועדה הרפואית לעררים ===
+
=== החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר ===
 
* הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר לצורך דיון בערר.
 
* הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר לצורך דיון בערר.
* ניתן לבקש להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. <big>'''...כיצד ומתי מבקשים זאת?...'''</big>
+
* ניתן לבקש להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. <big>'''...להעתיק מהערך [[חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית]] ...'''</big>
 
* מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו [[חדש:מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי]].
 
* מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו [[חדש:מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי]].
 
* הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
 
* הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
* הוועדה אינה מחויבת להשיב למגיש הערר. <big>'''...כיצד מגיש הערר יודע מה החלטת הוועדה אם היא לא מחויבת להשיב לו?...'''</big>
+
* הוועדה אינה מחויבת להשיב למגיש הערר. <big>'''...להעתיק מהערך [[חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית]] ...'''</big>
* <big>'''...כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? ...'''</big>
+
* <big>'''...כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? להעתיק מהערך [[חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית]]  ...'''</big>
 
* במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות:
 
* במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות:
 
** במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר היא תעצור את הדיון ותציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
 
** במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר היא תעצור את הדיון ותציין זאת בפרוטוקול הוועדה.

גרסה מ־15:09, 9 בספטמבר 2014

הקדמה:

ניתן להגיש ערר על החלטה בדבר אי כושר
ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מגיש בקשה לקצבת נכות כללית שנקבעה לו דרגת אי כושר יכול לערור על החלטת פקיד התביעות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה או לגבי ההחלטה כי לא אבד הכושר להשתכר.

 • הערר נדון בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.
 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לנכות כללית, ויכולה לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לנכות כללית.
 • ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • מי שהגיש תביעה לקצבת נכות כללית, נקבעו לו אחוזי נכות ותביעתו הועברה לפקיד התביעות לצורך קביעת דרגת אי כושר.
 • ניתן להגיש ערר על שני סוגי החלטות לגבי דרגת אי הכושר שנקבעה:
  1. החלטה כי לא אבד הכושר או שאבדו פחות מ-50% מהכושר.
  2. החלטה כי דרגת אי הכושר אינה עולה על 74%.

שלבי ההליך

הגשת ערר לוועדת עררים לקביעת דרגת אי כושר

 • את הערר על החלטת פקיד התביעות יש להגיש בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי לגבי דרגת אי הכושר.
 • הערר צריך להיות מוגש בכתב ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת פקיד התביעות. ...האם יש טופס שצריך למלא? במקרה שלא, האם יש אפשרות לקבל דוגמה של ערר שהוגש לוועדה רפואית לעררים? לפי ירונה ואפרת מהמוסד לביטוח לאומי יש טופס - צריך לוודא שמקבלים העתק ממנו (עדיף בצורת קישור אינטרנטי)...
 • את הערר יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים.

החלטת הוועדה לעררים לקביעת דרגת אי כושר

 • הוועדה הרפואית לעררים מתכנסת בתוך 60 ימים מיום הגשת הערר לצורך דיון בערר.
 • ניתן לבקש להופיע בפני הוועדה בעת הדיון בערר. ...להעתיק מהערך חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית ...
 • מומלץ להגיע לוועדה עם מלווה. למידע נוסף ראו חדש:מלווה בוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי.
 • הוועדה מוסמכת לאשר או לשנות את דרגת אי הכושר בעקבות הגשת הערר, ולהוסיף או להפחית מגובה דרגת אי הכושר שנקבעה על-ידי פקיד התביעות.
 • הוועדה אינה מחויבת להשיב למגיש הערר. ...להעתיק מהערך חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית ...
 • ...כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? להעתיק מהערך חדש:ערר על החלטה רפואית בעניין נכות כללית ...
 • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר, ניתן לבטל את הערר ולהשאיר את דרגת אי הכושר כפי שנקבעה על-ידי פקיד התביעות:
  • במקרה שהוועדה שוקלת להפחית את דרגת אי הכושר היא תעצור את הדיון ותציין זאת בפרוטוקול הוועדה.
  • במקרה שמגיש הערר לא נוכח בעת הדיון בוועדה הוא יקבל מכתב המודיע על עצירת הדיון, על האפשרות להפחתת דרגת אי הכושר ועל אפשרותו למשוך את הערר.
  • במקרה שהמבוטח מעוניין למשוך את הערר עליו לשלוח מכתב למחלקת הוועדות ולהודיע על כך. ...האם יש טופס או דוגמה למכתב כזה? מה הכתובת של מחלקת הוועדות?...

אי הופעה בפני הוועדה

 • מי שהגיש ערר וביקש להופיע בפני הוועדה ולא הופיע לדיון יחויב בתשלום קנס בגובה 273 ש"ח (נכון לספטמבר 2014)....האם יש מקום שבו מצוין גובה הקנס? עדיף קישור אינטרנטי. ...
 • במקרה שמגיש הערר הודיע לוועדה עד 4 ימים לפני התכנסותה על כך שהוא לא יופיע בפניה - הוא לא יחויב בתשלום הקנס.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.