מ (הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים)
מ (החלטת הוועדה הרפואית לעררים)
שורה 41: שורה 41:
 
=== החלטת הוועדה הרפואית לעררים ===
 
=== החלטת הוועדה הרפואית לעררים ===
 
* הוועדה הרפואית לעררים תבחן את הערר.
 
* הוועדה הרפואית לעררים תבחן את הערר.
<big>'''...האם יש מידע נוסף לגבי התהליך בוועדה עצמה? כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? האם ניתן לבקש להתייצב בפני ועדת העררים (אם כן, האם אפשר לבוא עם מלווה כגון בן משפחה, חבר, עו"ד או רופא)? בתוך כמה זמן מרגע הגשת הערר מתכנסת הוועדה? האם הוועדה מחויבת להשיב למגיש הערר עד זמן מסוים מרגע הגשת הערר? האם הוועדה יכולה לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו? במקרה שכן, כיצד מגיש הערר יודע שהוועדה שוקלת להפחית את אחוזי הנכות? כיצד מושכים את הערר כדי למנוע את הפחתת אחוזי הנכות?...'''</big>
+
<big>'''...האם יש מידע נוסף לגבי התהליך בוועדה עצמה? כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? האם ניתן לבקש להתייצב בפני ועדת העררים (אם כן, האם אפשר לבוא עם מלווה כגון בן משפחה, חבר, עו"ד או רופא)? בתוך כמה זמן מרגע הגשת הערר מתכנסת הוועדה? האם הוועדה מחויבת להשיב למגיש הערר עד זמן מסוים מרגע הגשת הערר? האם הוועדה יכולה לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו? במקרה שכן, כיצד מגיש הערר יודע שהוועדה שוקלת להפחית את אחוזי הנכות? כיצד מושכים את הערר כדי למנוע את הפחתת אחוזי הנכות?...'''</big> להעתיק את השתלשלות הוודה מהערך [[חדש:ועדה רפואית לנכות כללית]].
  
 
== ערעור לבית הדין האזורי לעבודה ==
 
== ערעור לבית הדין האזורי לעבודה ==

גרסה מ־15:45, 9 בספטמבר 2014

הקדמה:

ניתן להגיש ערר על החלטת ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה
ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מגיש בקשה לפטור ממס הכנסה שהופיע בפני ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה יכול לערור על החלטת הוועדה בפני ועדה רפואית לעררים של המוסד לביטוח לאומי.

 • הוועדה הרפואית לעררים רשאית לשנות את אחוזי הנכות הרפואית שנקבעו בוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה, ויכולה לקבוע אחוזי נכות גבוהים או נמוכים יותר מאלו שנקבעו על-ידי הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה.
 • ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

הגשת ערר לוועדה רפואית לעררים

 • את הערר על החלטת הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה יש להגיש בתוך 45 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה עם החלטת הוועדה הרפואית.
 • הערר צריך להיות מוגש בכתב ולהכיל פירוט של הנימוקים מדוע יש לשנות את החלטת הוועדה הרפואית. ...האם יש טופס שצריך למלא? במקרה שלא, האם יש אפשרות לקבל דוגמה של ערר שהוגש לוועדה רפואית לעררים?...
 • ניתן להעלות במסגרת הערר טענות לגבי ליקויים רפואיים שלא נדונו בפני הוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה.
 • לערר יש לצרף שובר על תשלום אגרה למוסד לביטוח לאומי חתום על ידי הבנק -
  • גובה האגרה הוא 868 ש"ח (נכון לספטמבר 2014).
  • את השובר ניתן להשיג במשרדי השומה.
 • יש לצרף צילום של כל מסמך הרלוונטי לצורך ביסוס נימוקי הערר (למעט מסמכים שכבר הוגשו לוועדה הרפואית לפטור ממס הכנסה).
 • את הערר יש להגיש לפקיד השומה באזור המגורים.

החלטת הוועדה הרפואית לעררים

 • הוועדה הרפואית לעררים תבחן את הערר.

...האם יש מידע נוסף לגבי התהליך בוועדה עצמה? כיצד מתנהל הדיון בוועדת העררים? האם ניתן לבקש להתייצב בפני ועדת העררים (אם כן, האם אפשר לבוא עם מלווה כגון בן משפחה, חבר, עו"ד או רופא)? בתוך כמה זמן מרגע הגשת הערר מתכנסת הוועדה? האם הוועדה מחויבת להשיב למגיש הערר עד זמן מסוים מרגע הגשת הערר? האם הוועדה יכולה לשנות את אחוזי הנכות שנקבעו? במקרה שכן, כיצד מגיש הערר יודע שהוועדה שוקלת להפחית את אחוזי הנכות? כיצד מושכים את הערר כדי למנוע את הפחתת אחוזי הנכות?... להעתיק את השתלשלות הוודה מהערך חדש:ועדה רפואית לנכות כללית.

ערעור לבית הדין האזורי לעבודה

 • ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים בפני בית הדין האזורי לעבודה.
 • ניתן להגיש ערעור רק לגבי שאלות משפטיות הקשורות להחלטת הוועדה הרפואית.
 • את הערעור יש להגיש לבית הדין בתוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטת הוועדה הרפואית לעררים.
 • ניתן לקבל סיוע משפטי חינם ממשרד המשפטים ללא תלות בקריטריונים כלכליים כלשהם.

מקורות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע אגף ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.