הקדמה:

פגיעה בעבודה המזכה בגמלאות לנפגעים, מוגדרת כתאונת עבודה או מחלת מקצוע
פגיעה כתוצאה מתאונה שלא אירעה תוך כדי ועקב העבודה, עשויה לזכות בדמי תאונה לנפגעי תאונות אישיות
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

סעיף 79 בפרק ה' לחוק הביטוח הלאומי מגדיר שני סוגי פגיעות בעבודה המזכות בגמלאות נפגעי עבודה:

  1. תאונת עבודה - תאונה שאירעה תוך כדי ועקב העבודה, כולל בדרך לעבודה וממנה.
  2. מחלת מקצוע
  • כמו כן, תקיפה (כולל תקיפה מינית) תוך כדי ועקב העבודה, תיחשב כפגיעה בעבודה אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.
  • עובדים שנפגעו במהלך עבודתם זכאים לתשלום דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי עבור ימי ההיעדרות מהעבודה והוצאות הטיפול הרפואי.
  • במקרה של נכות כתוצאה מהפגיעה במהלך העבודה, זכאים העובדים לתשלום קצבת נכות.
  • כלל ההליך לקבלת דמי פגיעה ולקבלת קצבת נכות מעבודה מתואר בתרשים הזרימה הבא:

חשוב לדעת

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות