הקדמה:

מי שהוטל עליו מלווה חובה בשנים 1961-1982, יכול לפדות את המלווה בבנק ישראל
גובה הפדיון עשוי להגיע עד לסכום של עשרות אלפי שקלים
לבירור זכאות לפדיון מלווה חובה, ראו באתר בנק ישראל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.
 • ניתן לפדות את מלוות החובה שהוטלו על אזרחים משנות השישים ועד שנות השמונים, באמצעות פנייה לבנק ישראל.
 • מלוות החובה שהוטלו במהלך השנים הן:
 • בשנים 1961-67 "תעודות מלווה קליטה וחסכון חובה"
 • בתחילת שנות ה- 70 - "מלוות חובה – ביטחון וחיסכון"
 • בשנים 1973-74 – לאחר מלחמת יום הכיפורים נוספו שני מלוות מלחמה – האחד חובה והשני מרצון
 • בשנת 1975 - "מלווה תוספת יוקר" ו"מלווה חיסכון למעבידים"
 • בשנת 1982 - "מלווה מבצע שלום הגליל".

מי זכאי?

 • מי שהוטל עליו מלווה חובה שטרם נפדה.
 • יורשיו החוקיים של נפטר שהוטל עליו מלווה חובה שטרם נפדה.

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לבדוק האם יש מלווה חובה שטרם נפדה על שמכם, או על שם נפטר שאתם יורשיו החוקיים באתר בנק ישראל.
 • לצורך הבדיקה, יש להכניס את מספר תעודת הזהות ושם בעל המלווה כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.
 • המערכת תודיע באופן מיידי האם קיים מלווה חובה שטרם נפדה על שם האדם שפרטיו הוכנסו למערכת.
 • במקרה של מלוות חובה שטרם נפדו, תועברו למסך בו תתבקשו למלא את פרטי ההתקשרות וכתובת לצורך קבלת הנחיות לקבלת דמי הפדיון.
 • בתשובה לבקשה ישלח בנק ישראל מכתב למענו של הפונה ובו יינתנו הנחיות ואפשרויות לקבלת דמי הפדיון.
 • ניתן לקבל את דמי הפדיון של המלוות בקופות בנק ישראל בירושלים.
 • קבלת קהל לשם פדיון מלוות חובה, בבנק ישראל, בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 13:30.
 • כתובת: רחוב בנק ישראל מספר 1 בירושלים,
 • טלפון:' 02-6552121
 • כמו כן, בעלי מלוות שקיבלו מכתב זכאות מבנק ישראל, יכולים לקבל את דמי הפדיון של המלוות במזומן גם בבנק הדואר לאחר תשלום דמי טיפול הנהוג בבנק הדואר.
 • לבירורים, ניתן לפנות לחשבות בנק ישראל בירושלים לכתובת : ת"ד 780 ירושלים 91007 או בדואר האלקטרוני : milvot@boi.org.il. טלפון: 02-6552121


גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים

תבנית:זכות/חדשות