הקדמה:

מי שהוטל עליו מלווה חובה בשנים 1961-1982 (או יורשו), יכול לפדות את המלווה בבנק ישראל
גובה הפדיון עשוי להגיע עד לסכום של עשרות אלפי שקלים
לבירור זכאות לפדיון מלווה חובה, ראו באתר בנק ישראל
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

במדינת ישראל הוטלו על האזרחים מספר פעמים מלוות שנועדו לסייע במימון תקציב המדינה.

 • המלוות, שהוטלו משנות השישים ועד שנות השמונים, הן:
  • בשנים 1961-67 "תעודות מלווה קליטה וחסכון חובה"
  • בתחילת שנות ה- 70 - "מלוות חובה – ביטחון וחיסכון"
  • בשנים 1973-74 – לאחר מלחמת יום הכיפורים נוספו שני מלוות מלחמה – האחד חובה והשני מרצון
  • בשנת 1975 - "מלווה תוספת יוקר" ו"מלווה חיסכון למעבידים"
  • בשנת 1982 - "מלווה מבצע שלום הגליל"
 • את מלוות החובה ניתן לפדות באמצעות פנייה לבנק ישראל.

מי זכאי?

 • מי שהוטל עליו מלווה חובה שטרם נפדה.
 • יורשו או מנהל עזבונו של אדם שנפטר והותיר מלווה חובה שטרם נפדה.

תהליך מימוש הזכות

 • כל אדם יכול לבדוק אם ישנו מלווה חובה שטרם נפדה על שמו, או על שם נפטר שהוא יורשו החוקי, באתר בנק ישראל.
  • לצורך הבדיקה, יש להקליד את מספר תעודת הזהות ושם בעל המלווה כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.
  • המערכת תודיע באופן מיידי האם קיים מלווה חובה שטרם נפדה על שם האדם שפרטיו הוכנסו למערכת.
 • במקרה של מלוות חובה שטרם נפדו, מועברים למסך שבו יש למלא את פרטי ההתקשרות וכתובת לצורך קבלת הנחיות לקבלת דמי הפדיון.
 • בתשובה לבקשה ישלח בנק ישראל מכתב למענו של הפונה ובו יינתנו הנחיות ואפשרויות לקבלת דמי הפדיון.
 • ניתן לקבל את דמי הפדיון של המלוות בקופות בנק ישראל בירושלים.
  • קבלת קהל לשם פדיון מלוות חובה בבנק ישראל: בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 13:30.
  • כתובת: רחוב בנק ישראל 1, ירושלים,
  • טלפון: 02-6552121
 • כמו כן, בעלי מלוות שקיבלו מכתב זכאות מבנק ישראל, יכולים לקבל את דמי הפדיון של המלוות במזומן גם בבנק הדואר לאחר תשלום דמי טיפול הנהוג בבנק הדואר.
 • לבירורים, ניתן לפנות לחשבות בנק ישראל בירושלים:
  • באמצעות הדואר, בכתובת: ת"ד 780 ירושלים 91007
  • בדוא"ל: milvot@boi.org.il
  • בטלפון: 02-6552121

חשוב לדעת

 • ייתכנו מקרים (במלוות משנות ה- 60) שבהם המלוות אינם מופיעים במאגרי בנק ישראל. מלוות אלו ניתן לפדות רק בהצגת המסמך עצמו.


גורמי ממשל


מן העיתונות

תבנית:זכות/חדשות