הקדמה:

מי שהוטל עליהם מלווה חובה בשנים 1961-1982 (או יורשיהם), יכולים לפדות את המלווה בבנק ישראל
גובה הפדיון עשוי להגיע עד לסכום של עשרות אלפי שקלים
למידע נוסף ובדיקת זכאות לפדיון מלווה חובה, ראו באתר בנק ישראל


במדינת ישראל הוטלו על האזרחים מספר פעמים מלוות שנועדו לסייע במימון תקציב המדינה.

 • המלוות, שהוטלו משנות השישים ועד שנות השמונים, הן:
  • בשנים 1961-67 "תעודות מלווה קליטה וחסכון חובה"
  • בתחילת שנות ה-70 - "מלוות חובה – ביטחון וחיסכון"
  • בשנים 1973-74 – לאחר מלחמת יום הכיפורים נוספו שני מלוות מלחמה – האחד חובה והשני מרצון
  • בשנת 1975 - "מלווה תוספת יוקר" ו"מלווה חיסכון למעבידים"
  • בשנת 1982 - "מלווה מבצע שלום הגליל"
 • את מלוות החובה ניתן לפדות באמצעות פנייה לבנק ישראל.

מי זכאי?

 • מי שהוטל עליהם מלווה חובה שטרם נפדה.
 • יורשים או מנהלי העזבון של מי שנפטרו והותירו מלווה חובה שטרם נפדה.

תהליך מימוש הזכות

פנייה באופן מקוון

 • כל אדם יכול לבדוק אם ישנו מלווה חובה שטרם נפדה על שמו (או על שם אדם שנפטר והוא יורשו החוקי), באתר בנק ישראל.
 • לצורך הבדיקה, יש להקליד את מספר תעודת הזהות (כולל ספרת ביקורת) והשם המלא כפי שהוא מופיע במרשם האוכלוסין.
 • המערכת תודיע באופן מיידי אם קיים מלווה חובה שטרם נפדה על שם האדם שפרטיו הוכנסו למערכת.
 • במקרה של מלוות חובה שטרם נפדו, מועברים למסך שבו יש למלא את פרטי ההתקשרות וכתובת לצורך קבלת הנחיות לקבלת דמי הפדיון.
 • בתשובה לבקשה ישלח בנק ישראל מכתב למענו של הפונה ובו יינתנו הנחיות ואפשרויות לקבלת דמי הפדיון.

פנייה בלתי מקוונת

 • במקרים הבאים אין אפשרות לבדוק את הזכאות באתר בנק ישראל:
  • מדובר במלווה משנות ה-60.
  • בעלי המלווה העבירו את המלווה לצד שלישי.
  • בעלי המלווה הם מעסיקים יחידים או תושבי חוץ.
 • ניתן לפנות במקרים אלה אל בנק ישראל-
  • בכתב: בנק ישראל, המדור למלוות מדינה, ת"ד 780, ירושלים, 91007.
  • בדוא"ל:

קבלת דמי הפידיון

 • ניתן לקבל את דמי הפדיון של המלוות בקופות בנק ישראל בירושלים.
  • קבלת קהל לשם פדיון מלוות חובה בבנק ישראל: בימים א'-ה' בשעות 9:00 - 13:30.
  • כתובת: רחוב בנק ישראל 1, ירושלים,
  • טלפון: 02-6552121
 • כמו כן, בעלי מלוות שקיבלו מכתב זכאות מבנק ישראל, יכולים לקבל את דמי הפדיון של המלוות במזומן גם בבנק הדואר לאחר תשלום דמי טיפול הנהוג בבנק הדואר.
 • לבירורים, ניתן לפנות לחשבות בנק ישראל בירושלים:
  • באמצעות הדואר, בכתובת: ת"ד 780 ירושלים 91007
  • בדוא"ל:
  • בטלפון: 02-6552121

גורמי ממשל