הקדמה:

מתנדבי השירות הלאומי-אזרחי זכאים לפטור מתשלום ארנונה במהלך שירותם
הפטור ניתן עבור 70 מ"ר משטח הדירה
הפטור ניתן הן למשרתים שהם בעלי פטור משירות צבאי והן למשרתים חרדים, בהתאם לאופי והיקף שירותם
למידע נוסף בנושא ארנונה ראו באתר משרד הפנים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

מתנדבי השירות הלאומי והשירות הלאומי-אזרחי זכאים לפטור מתשלום ארנונה עבור דירה שהם בעליה או שוכריה.

מי זכאי

  • מתנדבי שירות לאומי-אזרחי הרשומים כבעלי הדירה או שוכריה.

תהליך מימוש הזכות

  • יש לפנות לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית שבתחומה מתגוררים, ולמלא טופס לבקשת הנחה בארנונה.
  • בחלק מאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות ישנם טפסים אותם ניתן להוריד ולמלא מראש, לדוגמה - טופס הבקשה מאתר עיריית תל אביב.
  • אל הטופס יש לצרף אישורים כגון הסכם שכירות או רכישה ואישור לגבי השירות (יש לברר בכל רשות מקומית אילו מסמכים נדרשים).
  • הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

מקורות