מ (רבקה ניר העביר את הדף חדש:פטורים והנחות ברכישת תרופות ל־פטורים והנחות ברכישת תרופות בלי להשאיר הפניה)
(אין הבדלים)

גרסה מ־12:00, 1 ביולי 2015

הפורטל מרכז מידע לגבי הנחות, פטורים ותקרות תשלום שנקבעו לאוכלוסיות שונות ברכישת תרופות.


במרבית המקרים מדובר בהנחה או פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור תרופות הנכללות בסל הבריאות.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים