הפורטל מרכז מידע לגבי הנחות, פטורים ותקרות תשלום שנקבעו לאוכלוסיות שונות עבור שירותים רפואיים בקופות החולים.

במרבית המקרים מדובר בהנחה או פטור מתשלום השתתפות עצמית עבור שירותים רפואיים הנכללים בסל הבריאות.

{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים