(שחרור משירות חובה במקום מסדיר)
שורה 30: שורה 30:
 
** אם יש לו הכנסות, הן אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק- 463 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
 
** אם יש לו הכנסות, הן אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק- 463 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
 
* '''חייל משוחרר''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
 
* '''חייל משוחרר''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
** הוא שירת בשירות סדיר לפחות 2/3 מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
+
** הוא שירת בשירות חובה לפחות 2/3 מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
** הוא שוחרר משירות סדיר מסיבות בריאותיות או בשל נכות שנקבעה על-פי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום) |חוק הנכים]].
+
** הוא שוחרר משירות חובה מסיבות בריאותיות או בשל נכות שנקבעה על-פי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום) |חוק הנכים]].
 
* '''מסיים שירות לאומי-אזרחי''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
 
* '''מסיים שירות לאומי-אזרחי''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
 
** הוא שירת בשירות לאומי-אזרחי ל[[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי|בעלי פטור משירות צבאי]] או ל[[שירות לאומי-אזרחי לחרדים|חרדים]], וסיים תקופת שירות של שנתיים לפחות.
 
** הוא שירת בשירות לאומי-אזרחי ל[[שירות לאומי-אזרחי לבעלי פטור משירות צבאי|בעלי פטור משירות צבאי]] או ל[[שירות לאומי-אזרחי לחרדים|חרדים]], וסיים תקופת שירות של שנתיים לפחות.

גרסה מ־12:38, 10 בדצמבר 2015

הקדמה:

החל מיום 21.12.2014, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתקופה של חודשיים מתום השירות, בהתאם לתנאים
הפטור ניתן למי שאינו עובד, כשכיר או כעצמאי, במהלך תקופת הזכאות
חיילים שהשתחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 160), התשע"ה-2014, החל מיום 21.12.2014, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי העונים על התנאים שיפורטו להלן פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, לתקופה של חודשיים מתום השירות.

מי זכאי?

 • חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי-אזרחי, שהשתחרר אחרי יום 21.12.2014, ובמשך חודשיים מתום השירות:
  • הוא אינו עובד, כשכיר או כעצמאי.
  • אם יש לו הכנסות, הן אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק- 463 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
 • חייל משוחרר הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  • הוא שירת בשירות חובה לפחות 2/3 מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
  • הוא שוחרר משירות חובה מסיבות בריאותיות או בשל נכות שנקבעה על-פי חוק הנכים.
 • מסיים שירות לאומי-אזרחי הוא מי שעונה על אחד מאלה:

תהליך מימוש הזכות

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי, לאחר שרשימות הזכאים מועברות למוסד לביטוח לאומי ממשרד הביטחון ורשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • הפטור תקף מיום 01.04.2015, והוא חל רטרואקטיבית על מי שעומד בתנאי הזכאות והשתחרר מיום 21.12.2014 ואילך.
 • מי שזכאי לפטור, אך שילם למרות זאת דמי ביטוח בריאות או דמי ביטוח לאומי לאחר שחרורו, זכאי להחזר מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך עליו לפנות למדור גבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

חשוב לדעת

 • חיילים שהשתחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים