(חשוב לדעת: תיקון שנת התחולה הרטרוקטיבית אפריל 2015 ולא 2014)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = [[חיילים, צבא וביטחון | חיילים]] משוחררים ומסיימי [[שירות לאומי-אזרחי]] ששוחררו החל מיום 21.12.2014, זכאים לפטור מתשלום [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] לתקופה של חודשיים לאחר תום השירות
+
| מידע  = החל מיום 21.12.2014, [[זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי|חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי]], פטורים מתשלום [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] לתקופה של חודשיים מתום השירות, בהתאם לתנאים
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב = הפטור ניתן רק עבור מי שאינו עובד כשכיר או כעצמאי במהלך תקופת הפטור
+
| חשוב = הפטור ניתן למי שאינו עובד, כשכיר או כעצמאי, במהלך תקופת הזכאות
| חשוב 2= חיילים ששוחררו לאחר שירות קבע, אינם זכאים לפטור
+
| חשוב 2= חיילים שהשתחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף [http://www.hachvana.mod.gov.il/hacvana/Benefits/migufey/bituchleumi/Pages/tashlumey.aspx באתר היחידה להכוונת חיילים משוחררים]
+
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.btl.gov.il/Insurance/National%20Insurance/Pages/default.aspx אתר המוסד לביטוח לאומי]
 
 
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}
שורה 25: שורה 24:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, העונים על התנאים המפורטים [[#מי זכאי?|בהמשך]] זכאים לפטור מתשלום [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] לתקופה של חודשיים לאחר תום השירות.
+
על-פי [https://knesset.gov.il/laws/data/law/2486/2486_4.pdf תיקון מס' 160, התשע"ה-2014 לחוק הביטוח הלאומי], החל מיום 21.12.2014, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי העונים על התנאים שיפורטו להלן פטורים מתשלום [[דמי ביטוח לאומי]] ו[[תשלום דמי ביטוח בריאות|דמי ביטוח בריאות]] לתקופה של חודשיים מתום השירות.
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* '''חייל משוחרר או מי שסיים שירות לאומי-אזרחי, העונה על ארבעת התנאים הבאים:'''
+
* '''חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי-אזרחי, שבמהלך חודשיים מתום השירות''':
# הוא השלים את שירותו באחד האופנים הבאים:
+
** הוא אינו עובד, כשכיר או כעצמאי.
#* הוא היה חייל אשר שירת שירות סדיר של לפחות שני שלישים מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מטעמים של אי התאמה בשל התנהגות רעה;
+
** אם יש לו הכנסות, הן אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק- 463 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
#*הוא היה חייל אשר שוחרר משירות סדיר מטעמי בריאות או מחמת נכות לפי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום) |חוק הנכים]].
+
* '''חייל משוחרר''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
#*הוא התנדב בשירות לאומי-אזרחי אשר סיים תקופת שירות של שנתיים לפחות.
+
** הוא שירת בשירות סדיר לפחות 2/3 מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
#*הוא התנדב בשירות לאומי-אזרחי ששירותו נפסק בשל [[מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות |פגיעה תוך כדי השירות ועקב השירות]] אשר בגינה הוא זכאי ל[[תגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו |גמלת נכות לנפגעי עבודה]].
+
** הוא שוחרר משירות סדיר מסיבות בריאותיות או בשל נכות שנקבעה על-פי [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום) |חוק הנכים]].
# הוא שוחרר מהשירות ביום 21.12.2014 או מאוחר מכך;
+
* '''מסיים שירות לאומי-אזרחי''' הוא מי שעונה על אחד מאלה:
# הוא אינו עובד כשכיר ואינו עובד כעצמאי במהלך החודשיים שבהם אמור להינתן הפטור;
+
** הוא סיים תקופת שירות של שנתיים לפחות.
# אין לו כל הכנסה אחרת או שהכנסותיו במהלך החודשיים שבהם אמור להינתן הפטור אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק, כלומר ההכנסה אינה עולה על 463 ש"ח לחודש נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
+
**שירותו נפסק בשל [[מתנדבים שנפגעו במהלך פעולת ההתנדבות |פגיעה תוך כדי השירות ועקב השירות]] שבגינה הוא זכאי ל[[תגמולים למתנדב שנפגע במהלך התנדבותו |גמלת נכות לנפגעי עבודה]].
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* הפטור ניתן באופן אוטומטי.
+
* הפטור ניתן באופן אוטומטי, לאחר שרשימות הזכאים מועברות למוסד לביטוח לאומי מ[[משרד הביטחון]] ו[[רשות השירות הלאומי-אזרחי]].
* המוסד לביטוח לאומי יקבל רשימה של מסיימי שירות מ[[משרד הביטחון]] ו[[רשות השירות הלאומי-אזרחי]].
+
* הפטור תקף מיום 01.04.2015, והוא חל רטרואקטיבית על מי שעומד בתנאי הזכאות והשתחרר מיום 21.12.2014 ואילך.
 +
* מי שזכאי לפטור, אך שילם למרות זאת דמי ביטוח בריאות או דמי ביטוח לאומי לאחר שחרורו, זכאי להחזרים מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך עליו לפנות למדור גבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* הפטור יופעל החל מיום 01.04.2015, והוא יחול באופן רטרואקטיבי כלפי כל מי שעומד בתנאי הזכאות והשתחרר מיום 21.12.2014 ואילך.
+
* חיילים ששוחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור.
* מי שזכאי לפטור אך שילם בכל זאת את דמי ביטוח הבריאות או דמי ביטוח לאומי לאחר שחרורו, זכאי להחזרים מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך עליו לפנות למדור גבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.
 
* חיילים ששוחררו לאחר שירות קבע, אינם זכאים לפטור.
 
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
שורה 51: שורה 49:
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
*[[חוק הביטוח הלאומי]] - סעיף 351(יא)(2ג).
+
*[[חוק הביטוח הלאומי]] - סעיף 351(יא)(2ג).  
 
*[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]] - סעיף 14(ז).
 
*[[חוק ביטוח בריאות ממלכתי]] - סעיף 14(ז).
  
שורה 59: שורה 57:
 
==endarticle==
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
  
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
שורה 66: שורה 62:
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:צעירים]]
 
[[קטגוריה:זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי]]
 
[[קטגוריה:זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי]]
[[קטגוריה:זכויות חיילים ועובדי שירות הבטחון]]
 
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:חיילים]]
 
[[קטגוריה:שירות לאומי-אזרחי]]
 
[[קטגוריה:שירות לאומי-אזרחי]]

גרסה מ־22:44, 21 ביוני 2015

הקדמה:

החל מיום 21.12.2014, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתקופה של חודשיים מתום השירות, בהתאם לתנאים
הפטור ניתן למי שאינו עובד, כשכיר או כעצמאי, במהלך תקופת הזכאות
חיילים שהשתחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

על-פי תיקון מס' 160, התשע"ה-2014 לחוק הביטוח הלאומי, החל מיום 21.12.2014, חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי העונים על התנאים שיפורטו להלן פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לתקופה של חודשיים מתום השירות.

מי זכאי?

 • חייל משוחרר או מסיים שירות לאומי-אזרחי, שבמהלך חודשיים מתום השירות:
  • הוא אינו עובד, כשכיר או כעצמאי.
  • אם יש לו הכנסות, הן אינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק- 463 ש"ח לחודש, נכון ליום 01.01.2015 (454 ש"ח בשנת 2014).
 • חייל משוחרר הוא מי שעונה על אחד מאלה:
  • הוא שירת בשירות סדיר לפחות 2/3 מתקופת השירות הנדרשת על פי חוק, ולא שוחרר מסיבות של אי התאמה בשל התנהגות רעה.
  • הוא שוחרר משירות סדיר מסיבות בריאותיות או בשל נכות שנקבעה על-פי חוק הנכים.
 • מסיים שירות לאומי-אזרחי הוא מי שעונה על אחד מאלה:

תהליך מימוש הזכות

 • הפטור ניתן באופן אוטומטי, לאחר שרשימות הזכאים מועברות למוסד לביטוח לאומי ממשרד הביטחון ורשות השירות הלאומי-אזרחי.
 • הפטור תקף מיום 01.04.2015, והוא חל רטרואקטיבית על מי שעומד בתנאי הזכאות והשתחרר מיום 21.12.2014 ואילך.
 • מי שזכאי לפטור, אך שילם למרות זאת דמי ביטוח בריאות או דמי ביטוח לאומי לאחר שחרורו, זכאי להחזרים מהמוסד לביטוח לאומי. לשם כך עליו לפנות למדור גבייה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

חשוב לדעת

 • חיילים ששוחררו לאחר שירות קבע אינם זכאים לפטור.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים