מ (החלפת ככל ש -> אם)
 
(16 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = חייל ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה ("מועבר")
+
| מידע  = אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה
|מידע2= הודעה על משרה פנויה המיועדת לאיוש על-ידי מועבר, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (ככל שניתן)  
+
|מידע2= הודעה על המשרות הפנויות הייעודיות, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (אם ניתן)  
| חשוב  = על המועבר להגיש את המועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות
+
| חשוב  = עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה פנויה, בתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות
|חשוב2= ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות
 
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf -בהודעות נציבות שירות המדינה]
 
| ממשל  = למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 [https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf -בהודעות נציבות שירות המדינה]
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 17: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
+
|[[חיילים, צבא וביטחון]]
 
|[[זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי|זכויות חיילים משוחררים]]
 
|[[זכויות חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי|זכויות חיילים משוחררים]]
 
|[[נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי|נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים]]
 
|[[נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי|נקודות זיכוי ממס הכנסה לחיילים משוחררים]]
 +
|[[עדיפות בהעלאה בדרגה וקידום לעובד מדינה המשרת במילואים]]
 +
|[[חיפוש עבודה וניהול קריירה]]
 +
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה ("מועבר").
+
אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה.
* הפטור חל  גם על מועברים מ([[שירות בתי הסוהר]]) ומ([[משטרת ישראל]]) העומדים בתנאים.  
+
* הפטור חל  גם על מועברים מ[[שירות בתי הסוהר]] ומ[[משטרת ישראל]] העומדים בתנאים.  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* חייל ("מועבר") ששירת בשירות קבע בצה"ל '''במשך 7 שנים לפחות ברציפות''' (לא כולל תקופת שירות החובה).  
+
* אדם ששירת בשירות קבע בצה"ל '''במשך 7 שנים לפחות ברציפות''' (לא כולל תקופת שירות החובה).  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.  
+
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים ואם ניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה ייעודית לזכאים.  
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
+
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובדרישות המשרה.  
* על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
+
* יש להגיש את המועמדות לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
*מועבר רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.  
+
*'''עד ליום 08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד סיום השירות'''.  
{{טיפ| '''ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות'''}}
+
* '''אחרי ה-08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום השירות'''.
 +
 
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
+
* הליך המיון לתפקיד יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
+
*אדם שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  
+
*אדם שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  
*דרגתו של מועבר שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=391#21.12 לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר].
+
*דרגתו של אדם שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=391#21.12 לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר].
* בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועבר (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ו'''בתנאי שתתקבל הסכמת המועבר'''.  
+
* בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועמד (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ו'''בתנאי שתתקבל הסכמת המועמד'''.  
*מועבר שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל לפני העברתו ולא יוכל להעביר את זכויותיו ברציפות לשירות המדינה, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.  
+
*אדם שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל '''לפני''' העברתו ולא יוכל לצבור או להעביר אותן (כגון: [[ימי מחלה]], [[חופשה שנתית|ימי חופשה]] וכו') לתפקיד החדש, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==
 +
 +
 
== ארגוני סיוע ==-->
 
== ארגוני סיוע ==-->
 +
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
*[https://www.gov.il/he/Departments/Civil_Service_Commission נציבות שירות המדינה]
 
*[https://www.gov.il/he/Departments/Civil_Service_Commission נציבות שירות המדינה]
שורה 48: שורה 55:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf הודעה מס' עח/13]- הודעות נציבות שירות המדינה.
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf הודעה מס' עח/13]- הודעות נציבות שירות המדינה.
*[http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=349 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- פרק משנה 11.6.  
+
*[https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=349 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- פרק משנה 11.6.  
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants_0.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה].
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה].
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר השירותים והמידע הממשלתי.
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר נציבות שירות המדינה.
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
  
 +
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה: צבא וביטחון]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן =  צבא וביטחון
 +
}}
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]

גרסה אחרונה מ־14:22, 4 ביולי 2021

הקדמה:

אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה
הודעה על המשרות הפנויות הייעודיות, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (אם ניתן)
עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה פנויה, בתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות
למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 -בהודעות נציבות שירות המדינה


אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה.

מי זכאי?

 • אדם ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).

תהליך מימוש הזכות

 • נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים ואם ניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה ייעודית לזכאים.
 • בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובדרישות המשרה.
 • יש להגיש את המועמדות לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.
 • עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד סיום השירות.
 • אחרי ה-08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום השירות.

חשוב לדעת

 • הליך המיון לתפקיד יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר.
 • אדם שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר.
 • אדם שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר, לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.
 • דרגתו של אדם שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר.
 • בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועמד (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ובתנאי שתתקבל הסכמת המועמד.
 • אדם שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל לפני העברתו ולא יוכל לצבור או להעביר אותן (כגון: ימי מחלה, ימי חופשה וכו') לתפקיד החדש, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים