(עדכון תבנית:תקציר לפורמט חדש)
מ (החלפת ככל ש -> אם)
 
(8 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
+
{{עצם העניין}}
  
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע  = אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה
 
| מידע  = אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה
|מידע2= הודעה על המשרות הפנויות הייעודיות, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (ככל שניתן)  
+
|מידע2= הודעה על המשרות הפנויות הייעודיות, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (אם ניתן)  
 
| חשוב  =  עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה פנויה, בתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות
 
| חשוב  =  עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה פנויה, בתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
שורה 30: שורה 30:
 
* אדם ששירת בשירות קבע בצה"ל '''במשך 7 שנים לפחות ברציפות''' (לא כולל תקופת שירות החובה).  
 
* אדם ששירת בשירות קבע בצה"ל '''במשך 7 שנים לפחות ברציפות''' (לא כולל תקופת שירות החובה).  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה ייעודית לזכאים.  
+
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים ואם ניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה ייעודית לזכאים.  
 
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובדרישות המשרה.  
 
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובדרישות המשרה.  
 
* יש להגיש את המועמדות לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
 
* יש להגיש את המועמדות לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
*'''עד ליום 08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ- 24 חודשים ממועד סיום השירות'''.  
+
*'''עד ליום 08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד סיום השירות'''.  
* '''אחרי ה- 08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות'''.  
+
* '''אחרי ה-08.01.2019''', ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, '''לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום השירות'''.  
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* הליך המיון לתפקיד יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
+
* הליך המיון לתפקיד יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
*אדם שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
+
*אדם שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
*אדם שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  
+
*אדם שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  
*דרגתו של אדם שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=391#21.12 לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר].
+
*דרגתו של אדם שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי [https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=391#21.12 לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר].
 
* בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועמד (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ו'''בתנאי שתתקבל הסכמת המועמד'''.  
 
* בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועמד (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ו'''בתנאי שתתקבל הסכמת המועמד'''.  
 
*אדם שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל '''לפני''' העברתו ולא יוכל לצבור או להעביר אותן (כגון: [[ימי מחלה]], [[חופשה שנתית|ימי חופשה]] וכו') לתפקיד החדש, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.  
 
*אדם שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל '''לפני''' העברתו ולא יוכל לצבור או להעביר אותן (כגון: [[ימי מחלה]], [[חופשה שנתית|ימי חופשה]] וכו') לתפקיד החדש, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--== פסקי דין ==
 
<!--== פסקי דין ==
 +
 +
 
== ארגוני סיוע ==-->
 
== ארגוני סיוע ==-->
  
שורה 52: שורה 55:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf הודעה מס' עח/13]- הודעות נציבות שירות המדינה.
 
*[https://www.gov.il/BlobFolder/policy/tashaach13/he/tashaach13.pdf הודעה מס' עח/13]- הודעות נציבות שירות המדינה.
*[http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=349 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- פרק משנה 11.6.  
+
*[https://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=349 תקשי"ר (תקנון שירות המדינה)]- פרק משנה 11.6.  
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants_0.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה].
+
* [https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/guidelines_applicants/he/GuidelinesApplicants.pdf אוגדן הנחיות למועמדים למשרות בשירות המדינה].
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר השירותים והמידע הממשלתי.
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/classification_occupational_diagnosis הליכי המיון והאבחון לתפקיד בשירות המדינה]- באתר נציבות שירות המדינה.
 
<!--== תודות ==-->
 
<!--== תודות ==-->
 +
 
==Metadata==
 
==Metadata==
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
[[קטגוריה:זכויות]]
+
{{מטא
[[קטגוריה: צבא וביטחון]]
+
|סוג ערך = זכויות
 +
|תחום תוכן =  צבא וביטחון
 +
}}
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]
 
[[קטגוריה: עובדי מדינה]]

גרסה אחרונה מ־14:22, 4 ביולי 2021

הקדמה:

אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה
הודעה על המשרות הפנויות הייעודיות, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (אם ניתן)
עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה פנויה, בתנאי שלא חלפו 24 חודשים ממועד סיום השירות
למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 -בהודעות נציבות שירות המדינה


אדם ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה.

מי זכאי?

 • אדם ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).

תהליך מימוש הזכות

 • נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים ואם ניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה ייעודית לזכאים.
 • בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות רק מועמדים העומדים בתנאי הזכאות ובדרישות המשרה.
 • יש להגיש את המועמדות לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.
 • עד ליום 08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, לא יאוחר מ-24 חודשים ממועד סיום השירות.
 • אחרי ה-08.01.2019, ניתן להגיש מועמדות למשרה בתוך תקופת השירות ובכל מקרה, לא יאוחר מ-6 חודשים ממועד סיום השירות.

חשוב לדעת

 • הליך המיון לתפקיד יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר.
 • אדם שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר.
 • אדם שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר, לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.
 • דרגתו של אדם שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר.
 • בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועמד (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ובתנאי שתתקבל הסכמת המועמד.
 • אדם שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל לפני העברתו ולא יוכל לצבור או להעביר אותן (כגון: ימי מחלה, ימי חופשה וכו') לתפקיד החדש, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים