שורה 18: שורה 18:
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 
| [[חיילים, צבא וביטחון]]
 +
|[[
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה.  
+
חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה ("מועבר").
 
* הפטור חל  גם על מועברים מ([[שירות בתי הסוהר]]) ומ([[משטרת ישראל]]) העומדים בתנאים.  
 
* הפטור חל  גם על מועברים מ([[שירות בתי הסוהר]]) ומ([[משטרת ישראל]]) העומדים בתנאים.  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* חייל ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).  
+
* חייל ("מועבר") ששירת בשירות קבע בצה"ל '''במשך 7 שנים לפחות ברציפות''' (לא כולל תקופת שירות החובה).  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.  
 
* נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.  
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים, העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
+
*בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
 
* על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
 
* על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.  
*מועבר רשאי להגיש מועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.  
+
*מועבר רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.  
 
{{טיפ| '''ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות'''}}
 
{{טיפ| '''ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות'''}}
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה על-ידי ועדת בוחנים [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
+
* הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=356 בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר].
 
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
 
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=366#13.82 בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר].
 
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  
 
*מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה [http://archive.csc.gov.il/Takshir/Pages/chap.aspx?chap=347#11.41 בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר], לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.  

גרסה מ־16:52, 30 באפריל 2018

הקדמה:

חייל ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי לתפקיד בשירות המדינה ("מועבר")
הודעה על משרה פנויה המיועדת לאיוש על-ידי מועבר, תפורסם באתרי האינטרנט של נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה ואתר צה"ל (ככל שניתן)
על המועבר להגיש את המועמדות לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ולא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות
למידע נוסף ראו בהודעה עח/13 -בהודעות נציבות שירות המדינה
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

{{ראו גם | חיילים, צבא וביטחון |[[ }}

חייל, ששירת בצה"ל בשירות קבע במשך 7 שנים ברציפות, זכאי בתנאים מסוימים, לפטור ממכרז פומבי במסגרת הליכי מיון וגיוס למשרות ייעודיות בשירות המדינה ("מועבר").

מי זכאי?

 • חייל ("מועבר") ששירת בשירות קבע בצה"ל במשך 7 שנים לפחות ברציפות (לא כולל תקופת שירות החובה).

תהליך מימוש הזכות

 • נציבות שירות המדינה, משרדי הממשלה הרלוונטים וככל שניתן צה"ל, יפרסמו באתרי האינטרנט שלהם, הודעה על משרה פנויה.
 • בהודעה יצוין כי רשאים להגיש מועמדות למשרה רק מועברים העומדים בתנאים ובדרישות המשרה.
 • על המועבר להגיש את מועמדתו לתפקיד לפי ההנחיות שיפורטו בהודעה.
 • מועבר רשאי להגיש את מועמדותו לתפקיד בתוך תקופת שירות הקבע ובכל מקרה, לא יאוחר מ- 6 חודשים ממועד סיום השירות.
טיפ
ועדת שירות המדינה החליטה כי עד ליום 08.01.2019, ניתן יהיה לקבל מועמדות של מועבר תוך 24 חודשים ממועד סיום השירות

חשוב לדעת

 • הליך המיון לבחירת מועבר יכלול בחינות ומבחנים, כולל בחינה בעל-פה על-ידי ועדת בוחנים בהתאם לפרק משנה 12.3 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יעמוד בתקופת ניסיון בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לסעיף 13.82 לתקשי"ר.
 • מועבר שיתקבל לתפקיד, יהיה זכאי להתמודד במכרז פנימי ובין-משרדי, בהתאם לכללים הנהוגים לעובד מחוץ לשירות המדינה בהתאם לפסקה 11.411(ב) לתקשי"ר, לאחר שהשלים 18 חודשי עבודה בתפקיד.
 • דרגתו של מועבר שהתקבל לתפקיד, תיקבע על-פי לוח הקבלת דרגות המפורט בפסקה 21.121 לתקשי"ר.
 • בהתאם לדרישת נציבות שירות המדינה והמשרד הרלוונטי, צה"ל ימסור את כל המידע שיש ברשותו על המועבר (בתנאי שהמידע אינו מסווג) ובתנאי שתתקבל הסכמת המועבר.
 • מועבר שהתקבל לתפקיד, יקבל את כל זכויותיו מצה"ל לפני העברתו ולא יוכל להעביר את זכויותיו ברציפות לשירות המדינה, אלא באישור של נציבות שירות המדינה.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים