מ (העברת תחום התוכן הראשי מקטגוריה לתבנית)
(הזזת פסקאות לתוך כותרות על חדשות)
 
(7 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = אדם עם מוגבלות שכלית בעל תעודת נכה זכאי, בהתאם לתנאים, לקבל שירות ציבורי ללא צורך להמתין בתור
+
| מידע  = אנשים עם מוגבלות שכלית עשויים לקבל שירות ללא המתנה בתור בהתאם לתנאים
| מידע2= ככלל, הפטור מהמתנה בתור תקף גם עבור מלווה של האדם עם המוגבלות, בתנאי שהוא נמצא בתור ביחד איתו ולמענו
+
| מידע2= מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
+
| חשוב  =הזכאות לא ניתנת במקרים שיפורטו [[#מתי אין זכאות לקבל את הפטור מההמתנה בתור?|בהמשך]]
| חשוב  = הזכאות אינה תקפה אם ההמתנה בתור נעשית בתוך רכב או כאשר התור נקבע מראש, וכן במקרים נוספים שיפורטו [[#מקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור|בהמשך]]
 
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף, ראו ב[http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/NegishutSherutZiburi/SherutFrontaliNagish/Pages/PtorMtorVtashlumAlMelaveh.aspx אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]
+
| ממשל  = למידע רשמי ראו [https://www.gov.il/he/departments/guides/exemption_from_queue_payment_companion?chapterIndex=3 אתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 17: שורה 16:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| [[נגישות]]
 
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
 
| [[אנשים עם מוגבלויות]]
| [[פטור מתשלום במקומות ציבוריים למלווה של ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית]]
+
| [[מוגבלות שכלית התפתחותית]]
| [[נכי צה"ל]]
+
| [[פטור מתשלום בכניסה למקום ציבורי למלווה של אדם עם מוגבלות שכלית]]
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
+
אנשים עם מוגבלות שכלית עשויים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור בהתאם לתנאי הזכאות.
[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#Seif13 תקנה 13 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)] קובעת זכאות ל[[פטור מהמתנה בתור במקומות ציבוריים לאנשים עם מוגבלות נפשית, מוגבלות שכלית או אוטיזם|קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים למספר אוכלוסיות]], ובהן ילדים ובוגרים עם מוגבלות שכלית בעלי תעודת נכה.
+
* מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה.
*הזכאות לקבלת שירות ללא תור ניתנת גם '''למלווה''' של האדם עם המוגבלות, בתנאי שהוא נמצא בתור ביחד איתו ולמענו, '''למעט''' במקרים מסוימים, כגון [[מלווה בקלפי]].
+
* על תעודות הנכה של הזכאים נוסף הכיתוב "פטור מהמתנה בתור" ללא פרטים על סוג המוגבלות או היקפה.
{{דוגמה| ילד עם מוגבלות שכלית ואמו המגיעים לסניף דואר אינם צריכים להמתין בתור לקבלת השירות.}}
+
{{תבנית:דוגמה למקומות בלי המתנה בתור}}
* בנוסף, ישנה זכאות ל[[פטור מתשלום במקומות ציבוריים למלווה של ילד או בוגר עם מוגבלות שכלית]].
+
== מתי אין זכאות לקבל את הפטור מההמתנה בתור? ==  <!--יש לכאן הפניה מהדגש  -->
 
+
{{הטמעת כותרת|פטור מהמתנה בתור לאנשים עם מוגבלות#מתי אין זכאות לקבל את הפטור מההמתנה בתור?}}
== מקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור ==  <!--יש לכאן הפניה מהדגש  -->
 
{{הטמעת כותרת|קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים לאדם עם מוגבלות#מקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור}}
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* אדם עם מוגבלות שכלית בעל תעודת נכה, שהוא אחד מאלה:  
+
* אנשים עם מוגבלות שכלית בעלי תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור".
** ילד עם [[מוגבלות שכלית התפתחותית|מוגבלות שכלית]] בעל [[תעודת נכה]] של המוסד לביטוח לאומי.
+
* זכאים לתעודה זו:
** בוגר עם [[מוגבלות שכלית התפתחותית|מוגבלות שכלית]] בעל [[תעודת נכה]] של המוסד לביטוח לאומי, ש[[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|נקבעה לו נכות רפואית]] בשיעור של 50% ומעלה.
+
** ילדים בעלי [[תעודת נכה]] מהמוסד לביטוח לאומי.
** בוגר בעל [https://www.shikum.mod.gov.il/Payments/Welfare/Pages/Certificate.aspx תעודת נכה צה"ל] המוכר בגין סעיף נפש (70) או פגוע ראש (10,12), באחוז נכות מצטבר לנפש ולראש של 50% ומעלה.
+
** בעלי [[תעודת נכה]] מהמוסד לביטוח לאומי ש[[קביעת נכות על-ידי ועדה רפואית לנכות כללית|נקבעה להם נכות רפואית]] בשיעור 40% ומעלה.
 +
** בעלי תעודת נכה ממשרד הביטחון עם סעיף נפש (70) או פגועי ראש (10, 12) באחוז נכות מצטבר לנפש ולראש של 40% ומעלה.
  
== מהו שירות ציבורי? ==
+
== תהליך מימוש הזכות ==  
{{הטמעת כותרת|קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים לאדם עם מוגבלות#מהו שירות ציבורי?}}
+
{{הטמעת כותרת|פטור מהמתנה בתור לאנשים עם מוגבלות#תהליך מימוש הזכות}}
 
+
=== שאלות ובירורים על הזכאות ===
== תהליך מימוש הזכות ==
+
{{הטמעת כותרת|פטור מהמתנה בתור לאנשים עם לקות נפשית#שאלות ובירורים על הזכאות}}
{{הטמעת כותרת|קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים לאדם עם מוגבלות#תהליך מימוש הזכות}}
 
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
{{הטמעת כותרת|קבלת שירות ללא תור במקומות ציבוריים לאדם עם מוגבלות#חשוב לדעת}}
+
{{הטמעת כותרת|פטור מהמתנה בתור לאנשים עם מוגבלות#חשוב לדעת}}
  
 +
== גורמים מסייעים ==
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 +
=== ארגוני סיוע ===
 +
{{הטמעת כותרת|אנשים עם מוגבלויות#ארגוני סיוע}}
  
== ארגוני סיוע ==
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע|לרשימה מקיפה של ארגונים המסייעים לכלל האוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות]]
 
* [[אנשים עם מוגבלויות/ארגוני סיוע#אנשים עם מוגבלות שכלית| ארגוני סיוע המתמקדים באוכלוסיית האנשים עם מוגבלות שכלית]]
 
  
== גורמי ממשל ==
+
== מקורות משפטיים ורשמיים ==
* [[נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]]
+
=== חקיקה ונהלים ===
* [[המוסד לביטוח לאומי]]
+
* [https://he.wikisource.org/wiki/תקנות_שוויון_זכויות_לאנשים_עם_מוגבלות_(התאמות_נגישות_לשירות)#סעיף_13 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013] - תקנה 13
* [[משרד הביטחון]]
+
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p214m2_001.htm#Seif40 חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות] - סעיפים 5, 19ז, 19י, 19יב(י), התוספת הראשונה, התוספת השנייה.
 
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#Seif13 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013] - תקנה 13.
 
* [[חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות]] - סעיפים 5, 19ז, 19י, 19יב(י), התוספת הראשונה, התוספת השנייה.
 
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הביטוח הלאומי]]
 
* [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום)]]
 
* [[חוק הנכים (תגמולים ושיקום)]]
<!--
+
 
== הרחבות ופרסומים ==
+
=== הרחבות ופרסומים ===
== תודות ==
+
* [https://shikum.mod.gov.il/Payments/Welfare/Pages/Certificate.aspx תעודת נכה צה"ל] באתר אגף שיקום נכים - משרד הביטחון
-->
 
  
 
==Metadata==
 
==Metadata==

גרסה אחרונה מ־12:32, 13 ביולי 2022

הקדמה:

אנשים עם מוגבלות שכלית עשויים לקבל שירות ללא המתנה בתור בהתאם לתנאים
מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה
הזכאות לא ניתנת במקרים שיפורטו בהמשך


אנשים עם מוגבלות שכלית עשויים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור בהתאם לתנאי הזכאות.

 • מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה.
 • על תעודות הנכה של הזכאים נוסף הכיתוב "פטור מהמתנה בתור" ללא פרטים על סוג המוגבלות או היקפה.
דוגמה
אפשר להציג את התעודה ולבקש לקבל שירות בלי להמתין בתורים כגון:
 • תור לקבלת שירות בסניף הדואר או בעירייה.
 • תור לקופה בחנות או בבית מרקחת פרטי (לא של קופת חולים).

מתי אין זכאות לקבל את הפטור מההמתנה בתור?

 • הזכאות לא תקפה במקרים הבאים:
  • כאשר ממתינים בתור לתחבורה ציבורית.
  • כאשר ממתינים בתור לשירות רפואי.
  • כאשר ההמתנה בתור נעשית במכונית (למשל כשממתינים במכונית בכניסה לגן לאומי או בתחנת דלק).
 • אם התור נקבע מראש אין חובה לקדם אדם עם מוגבלות לפני מוזמנים אחרים (למשל: בתור שנקבע למספרה). עם זאת:
  • צריך להתחשב באדם עם המוגבלות ובמוגבלות שלו כאשר קובעים את היום והשעה לקבלת השירות.
  • אם האדם עם המוגבלות הגיע במועד שתיאם מראש, יש לספק לו את השירות בסמוך למועד שתואם.

מי זכאי?

 • אנשים עם מוגבלות שכלית בעלי תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור".
 • זכאים לתעודה זו:
  • ילדים בעלי תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומי.
  • בעלי תעודת נכה מהמוסד לביטוח לאומי שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור 40% ומעלה.
  • בעלי תעודת נכה ממשרד הביטחון עם סעיף נפש (70) או פגועי ראש (10, 12) באחוז נכות מצטבר לנפש ולראש של 40% ומעלה.

תהליך מימוש הזכות

 • לזכאים נשלחת תעודה שכתוב עליה "פטור מהמתנה בתור".
 • כאשר מגיעים למקום עם תור, הזכאים או מי שמלווה אותם צריכים לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות בלי להמתין.
 • האחראי על התור רשאי לבקש לראות את התעודה כדי לוודא שיש זכאות לקבל את השירות בלי להמתין.
 • אם הזכאים הם מעל גיל 16 האחראי רשאי לבקש גם תעודה מזהה שלהם עם תמונה (כגון תעודת זהות).
 • לאחראי על התור אסור לשאול את הזכאים (או את מי שמלווה אותם) איזו מוגבלות יש להם.
 • נותן השירות רשאי לקבוע נהלים שיאפשרו את מימוש הזכאות באופן מכבד. נותני שירות שקבעו נהלים יפרסמו וינגישו אותם כפי שמפורט בתקנה 34 (כולל פרסום באתר של נותן השירות- אם קיים).
טיפ
 • לפי פסיקת בית המשפט, נותן השירות הציבורי מחויב לספק לפחות עמדה אחת או קופה אחת (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור לאנשים עם מוגבלות.
 • נותן שירות ציבורי שמספק קופה אחת בלבד עם שירות ללא המתנה בתור חייב להציב שילוט מתאים, גדול וברור שמפנה לקופה זו.
 • לקריאת פסק הדין בנושא זה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודת נכה שרשום עליה הפטור מההמתנה יפנו לגוף שמנפיק להם את התעודה:
  • המוסד לביטוח לאומי (מוקד טלפוני *6050)
  • אגף שיקום נכים במשרד הביטחון (מוקד טלפוני 03-7776777)
 • מי שקיבלו תעודת נכה שרשום עליה "פטור מהמתנה בתור" ומעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים