שורה 41: שורה 41:
 
* מותר לבקש גם תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות), אם תעודת הנכה היא ללא תמונה.
 
* מותר לבקש גם תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות), אם תעודת הנכה היא ללא תמונה.
 
* האחראי על התור לא רשאי לשאול את האדם עם המוגבלות (או את מי שמלווה אותו) איזו מוגבלות יש לו.
 
* האחראי על התור לא רשאי לשאול את האדם עם המוגבלות (או את מי שמלווה אותו) איזו מוגבלות יש לו.
 +
* נותן השירות רשאי לקבוע נהלים שיאפשרו את מימוש הזכאות באופן מכבד. אם נקבעו נהלים יש לפרסם ולהנגיש אותם כפי שמפורט ב[http://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_865.htm#Seif34 תקנה 34] (כולל פרסום באתר של נותן השירות- אם קיים).
 
{{טיפ|
 
{{טיפ|
 
* לפי פסיקת בית המשפט,  נותן השירות הציבורי מחויב לספק '''לפחות עמדה אחת או קופה אחת''' (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור ל[[אנשים עם מוגבלויות|אדם עם מוגבלות]].  
 
* לפי פסיקת בית המשפט,  נותן השירות הציבורי מחויב לספק '''לפחות עמדה אחת או קופה אחת''' (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור ל[[אנשים עם מוגבלויות|אדם עם מוגבלות]].  

גרסה מ־15:56, 13 ביוני 2022

הקדמה:

נפגעי עבודה שזכאים לקצבה מיוחדת יכולים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור
מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה
הזכאות לא ניתנת במקרים שיפורטו בהמשך


נפגעי עבודה עם דרגת נכות גבוהה שזכאים לקצבה מיוחדת יכולים לקבל שירות ציבורי ללא המתנה בתור.

 • מי שמלווה את האדם עם המוגבלות ונמצא עימו בתור גם פטור מההמתנה.
 • בנוסף, במקומות ציבוריים שהכניסה אליהם היא בתשלום ניתן במקרים מסוימים לקבל פטור מהתשלום עבור המלווה.
 • על תעודות הנכה של הזכאים נוסף הכיתוב "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה", ללא פרטים על סוג המוגבלות או היקפה.

מקרים שבהם אין זכאות לקבל שירות ללא המתנה בתור

מי זכאי?

מהו שירות ציבורי?

תהליך מימוש הזכות

 • לזכאים נשלחת תעודת נכה עם הכיתוב "פטור מהמתנה בתור ופטור מתשלום עבור מלווה" (כפי שמופיע בסימון האדום):

תעודת נכה עם פטור.jpg

 • בעת ההגעה לתור האדם עם המוגבלות או מי שמלווה אותו צריך לגשת לאחראי על התור ולבקש לקבל את השירות מבלי להמתין.
 • האחראי על התור רשאי לבקש לראות את תעודת הנכה, כדי לוודא את זכאותו של האדם לקבל שירות ללא תור.
 • מותר לבקש גם תעודה מזהה נושאת תמונה (כגון תעודת זהות), אם תעודת הנכה היא ללא תמונה.
 • האחראי על התור לא רשאי לשאול את האדם עם המוגבלות (או את מי שמלווה אותו) איזו מוגבלות יש לו.
 • נותן השירות רשאי לקבוע נהלים שיאפשרו את מימוש הזכאות באופן מכבד. אם נקבעו נהלים יש לפרסם ולהנגיש אותם כפי שמפורט בתקנה 34 (כולל פרסום באתר של נותן השירות- אם קיים).
טיפ
 • לפי פסיקת בית המשפט, נותן השירות הציבורי מחויב לספק לפחות עמדה אחת או קופה אחת (עמדת תשלום) שבה ניתן שירות ללא המתנה בתור לאדם עם מוגבלות.
 • נותן שירות ציבורי שמספק קופה אחת בלבד לצורך מתן שירות זה, מחויב להציב שילוט מתאים, גדול וברור שמפנה לקופה זו.
 • לקריאת פסק הדין בנושא זה.

שאלות ובירורים על הזכאות

 • מי שעונים על תנאי הזכאות ולא קיבלו תעודת נכה שרשום עליה הפטור מההמתנה יפנו למוסד לביטוח לאומי.
 • בעלי תעודת נכה עם פטור מהמתנה שמעוניינים לברר פרטים על השימוש בתעודה (למשל אילו מקומות מחויבים לכבד את התעודה) יפנו לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. ניתן לפנות לנציבות באופן מקוון.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

חקיקה ונהלים