(תהליך מימוש הזכות)
שורה 21: שורה 21:
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* עמית שכיר או עצמאי שלאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל אירעה לילדו מחלה או פגיעה, ונקבעה לו זכאות קבועה ל[[גמלת ילד נכה]] בשיעור המירבי (188%).
+
* עמית שכיר או עצמאי שלאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל אירעה לילדו מחלה או פגיעה, ונקבעה לו זכאות קבועה ל[[גמלת ילד נכה]] בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות.
*אם הילד מקבל גמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%, ניתן לעבור [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]] שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור.
+
* החל מספטמבר 2019, במקביל לקביעת הזכאות ל[[גמלת ילד נכה]], המוסד לביטוח לאומי קובע גם את שיעור הנכות של הילד.
{{שימו לב| * כיום אין יותר צורך לעבור ועדה רפואית מטעם מס הכנסה אם נקבעה לילד זכאות קבועה לגמלת ילד נכה בשיעור המירבי (188%).
+
*אם הילד מקבל גמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%, או  שלא נקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות, ניתן לעבור [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]] שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור.
* המוסד לביטוח לאומי יעביר את הפרטים אוטומטית לרשות המסים.}}
 
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* במקרה שהילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%:
+
* במקרה שהילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ- 75% (החל מספטמבר 2019):
 
** ההורים צריכים להגיש בקשה לעבור [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]] במוסד לביטוח לאומי.  
 
** ההורים צריכים להגיש בקשה לעבור [[ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה]] במוסד לביטוח לאומי.  
** אם הוועדה תיקבע לילד נכות רפואית מלאה לצמיתות, ההורים יוכלו להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.  
+
** אם הוועדה תיקבע לילד נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, ההורים יוכלו להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.  
 
** יש לצרף לבקשה את קביעת הוועדה הרפואית.   
 
** יש לצרף לבקשה את קביעת הוועדה הרפואית.   
*אם הילד זכאי ל[[גמלת ילד נכה]] קבועה בשיעור המירבי (188%), אין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות (הפרטים יועברו אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים).
+
*אם הילד זכאי ל[[גמלת ילד נכה]] קבועה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו  נכות קבועה בשיעור של 75% לפחות (החל מספטמבר 2019), הפרטים יועברו אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים ואין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות.
 
* יש למלא [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס] ולהגיש ל[http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה.
 
* יש למלא [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס] ולהגיש ל[http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה.
  

גרסה מ־16:07, 19 בספטמבר 2019

הקדמה:

הורים לילד הזכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המירבי (188%) זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל
אם הילד מקבל גמלה בשיעור נמוך מ- 188%, ניתן לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי שלאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל אירעה לילדו מחלה או פגיעה, ונקבעה לו זכאות קבועה לגמלת ילד נכה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות.
 • החל מספטמבר 2019, במקביל לקביעת הזכאות לגמלת ילד נכה, המוסד לביטוח לאומי קובע גם את שיעור הנכות של הילד.
 • אם הילד מקבל גמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%, או שלא נקבעה לו נכות בשיעור של 75% לפחות, ניתן לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה שתיקבע אם קיימת זכאות לפטור.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה שהילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור נמוך מ- 188%, או שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור הנמוך מ- 75% (החל מספטמבר 2019):
  • ההורים צריכים להגיש בקשה לעבור ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה במוסד לביטוח לאומי.
  • אם הוועדה תיקבע לילד נכות רפואית בשיעור של 75% לפחות לצמיתות, ההורים יוכלו להגיש בקשה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  • יש לצרף לבקשה את קביעת הוועדה הרפואית.
 • אם הילד זכאי לגמלת ילד נכה קבועה בשיעור המירבי (188%), או שנקבעה לו נכות קבועה בשיעור של 75% לפחות (החל מספטמבר 2019), הפרטים יועברו אוטומטית מהמוסד לביטוח לאומי לרשות המסים ואין צורך לצרף לבקשה אישור על הנכות.
 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס ולהגיש ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים