(יצירת דף עם התוכן "{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}} {{תקציר}} {{דגשים | מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד ה...")
 
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה במקרה שהיו לו או לקרוב משפחתו הוצאות רפואיות גבוהות  
 
| מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה במקרה שהיו לו או לקרוב משפחתו הוצאות רפואיות גבוהות  
| חשוב = הוצאות על טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
+
| חשוב = הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
 
}}
 
}}
 
{{תקציר/סיום}}
 
{{תקציר/סיום}}

גרסה מ־19:31, 28 בפברואר 2016

הקדמה:

עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה במקרה שהיו לו או לקרוב משפחתו הוצאות רפואיות גבוהות
הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מי זכאי?

  • עמית שכיר או עצמאי, שבמהלך שנת המס ההוצאות הרפואיות שלו או של קרוב משפחתו (למעט הוצאות על טיפולי שיניים), גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרובו.
  • קרוב משפחה מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים