מ (טיפול בהטמעת כותרת שכוללת שתופסת בטעות גם את תבנית "הצגת מוקדי שירות")
 
(2 גרסאות ביניים של משתמש אחר אחד אינן מוצגות)
שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע = עמית המושך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשוי להיות זכאי לפטור מתשלום מס במקרה שהיו לו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו 
+
| מידע = עמיתים המושכים כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס במקרה שהיו להם הוצאות רפואיות גבוהות ששילמו עבור עצמם או עבור קרוב משפחה
 
| חשוב = הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
 
| חשוב = הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס]
+
| [https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc159/he/Service_Pages_Income_tax_itc159.pdf בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס]
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
שורה 25: שורה 25:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
* יש למלא [https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס].
+
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/itc159/he/Service_Pages_Income_tax_itc159.pdf טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס].
 
* בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
 
* בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
 
** סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
 
** סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
שורה 33: שורה 33:
 
** אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
 
** אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
 
** אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
 
** אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
* את הטופס והמסמכים מגישים ל[http://taxes.gov.il/Pages/InfoTaxesGovIl/ContactUsIncomeTax.aspx לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה.
+
* את הטופס והמסמכים מגישים ל[https://www.gov.il/apps/taxes/taxes/#/kabalat-kahal/he לשכת פקיד השומה] שמשתייכים אליה.
 
* אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 
* אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 
* הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.
 
* הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.
שורה 62: שורה 62:
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 
[[קטגוריה:משפחה]]
 +
[[קטגוריה:מנוע הזכויות]]
 
[[AR:الإعفاء الضريبي عن سحب الأموال من صندوق ادخار مالي للمدخرين الذين يتحملون أعباء مصروفات طبية باهظة]]
 
[[AR:الإعفاء الضريبي عن سحب الأموال من صندوق ادخار مالي للمدخرين الذين يتحملون أعباء مصروفات طبية باهظة]]

גרסה אחרונה מ־18:19, 11 במרץ 2021

הקדמה:

עמיתים המושכים כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס במקרה שהיו להם הוצאות רפואיות גבוהות ששילמו עבור עצמם או עבור קרוב משפחה
הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • יחד עם זאת, על פי סעיפים 34(ב)(3) ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל), אם לעמית היו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו, העמית עשוי להיות זכאי למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור עצמו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו ושל בן/בת זוגו.
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור קרוב משפחתו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרוב המשפחה.
 • קרוב משפחה מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
 • בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
  • סך ההכנסות של העמית, בן/בת זוגו וילדיו הקטינים בשנת המס.
  • סך ההכנסות של קרוב המשפחה ובן/בת זוגו בשנת המס (אם הבקשה מוגשת בגין קרוב המשפחה).
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
  • אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
 • את הטופס והמסמכים מגישים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.
 • אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 • הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים