(חקיקה ונהלים)
(עדכון סכום התקרה ל- 2016)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
+
| מידע  = כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ- 12,230 ש"ח (נכון ל- 2016) כפול מספר שנות העבודה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = כאשר השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,340 ש"ח ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
+
| חשוב  = אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ- 12,230 ש"ח ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
| פיצוי = ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף קצבה]] או ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף פיצויים]].
+
| פיצוי = ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף קצבה]] או ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף פיצויים]]
| פיצוי2 = כאשר פיצוי הפיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים|לפרוס]] את המס על פני מספר שנים
+
| פיצוי2 = אם פיצויי הפיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים|לפרוס]] את המס על פני מספר שנים
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
שורה 28: שורה 28:
  
 
ככלל, פיצויי פיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחוייבים במס הכנסה]] המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
 
ככלל, פיצויי פיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחוייבים במס הכנסה]] המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
* '''ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:'''
+
* '''ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:'''
 
*# גובה הפיצויים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר, לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה).
 
*# גובה הפיצויים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר, לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה).
*# גובה הפיצויים אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015) לכל שנת עבודה.
+
*# גובה הפיצויים אינו עובר את התקרה העומדת על 12,230 ש"ח (נכון ל-2016) לכל שנת עבודה.
* כאשר הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,340 ש"ח X{{כ}} שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.
+
* אם הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,230 ש"ח X{{כ}} שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,230 ש"ח לכל שנה.
 
* הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).
 
* הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).
  
שורה 45: שורה 45:
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]].
 
* עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]].
* כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם במזומן ע"י המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים]].
+
* כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם במזומן על-ידי המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים]].
 
* עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש ('''רצף פיצויים'''). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי '''מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה'''. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים ב[[פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים|פטור ממס]] ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]].
 
* עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש ('''רצף פיצויים'''). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי '''מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה'''. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים ב[[פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים|פטור ממס]] ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]].
 
{{אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}  
 
{{אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}  

גרסה מ־20:05, 11 באפריל 2016

הקדמה:

כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ- 12,230 ש"ח (נכון ל- 2016) כפול מספר שנות העבודה
אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ- 12,230 ש"ח ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל לרצף קצבה או לרצף פיצויים
אם פיצויי הפיטורים מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, פיצויי פיטורים מחוייבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. גובה הפיצויים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר, לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה).
  2. גובה הפיצויים אינו עובר את התקרה העומדת על 12,230 ש"ח (נכון ל-2016) לכל שנת עבודה.
 • אם הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,230 ש"ח X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,230 ש"ח לכל שנה.
 • הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
 • כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם במזומן על-ידי המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות ליועץ מס או יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים