(מי זכאי?)
(תגית: ערבית)
(38 גרסאות ביניים של 5 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
  
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ- {{חשב ועצב | {{נתון:תקרה לפטור ממס לפי סעיף 9(7א)}} }} ש"ח כפול מספר שנות העבודה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ- {{חשב ועצב | {{נתון:תקרה לפטור ממס לפי סעיף 9(7א)}} }} ש"ח, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
+
| פיצוי = ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל ל[[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)|רצף קצבה]] או ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף פיצויים]] או למשוך את כל הפיצויים ולשלם את המס על החלק שעובר את התקרה
 +
| פיצוי2 = אם פיצויי הפיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים|לפרוס]] את המס על פני מספר שנים
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif14 סעיפים 9(7א) ו-9א לפקודת מס הכנסה]
 +
}}
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
 
 
{{טפסים
 
{{טפסים
 
| 1 =  
 
| 1 =  
שורה 17: שורה 18:
 
}}
 
}}
 
{{ראו גם  
 
{{ראו גם  
| החלף בפורטל האב
+
| [[מס הכנסה]]
| ערכים רלבנטיים נוספים
+
| [[פיצויי פיטורים]]
 +
| [[סיום יחסי עבודה]]
 +
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
|| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים]]
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
פיצויי פיטורים מחוייבים במס הכנסה שמחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
+
ככלל, פיצויי פיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]] המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
* למרות זאת ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:
+
* '''ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על מלוא פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:'''
*# גובה הפיצוים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה)
+
*# גובה כל הסכומים המושלמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו (כולל פיצויי הפיטורים, [[מענק פרישה]], פדיון ימי מחלה תשלום [[הודעה מוקדמת לפיטורים#תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת)|חלף הודעה מוקדמת]] ופיצויי הפיטורים, מלבד כספי הפיצויים שמשאיר העובד בקופת גמל) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר החודשי האחרון).
*# גובה הפיצוי אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015)לכל שנת עבודה.
+
*# גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על {{חשב ועצב | {{נתון:תקרה לפטור ממס לפי סעיף 9(7א)}} }} ש"ח (נכון ל-{{נתון:השנה הנוכחית}}) לכל שנת עבודה.
* במקרים מסוימים ניתן לבקש פטור ממס הכנסה גם אם הפיצויים אינם עומדים בשני התנאים הנ"ל.
+
* אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה ({{חשב ועצב | {{נתון:תקרה לפטור ממס לפי סעיף 9(7א)}} }} ש"ח X{{כ}} שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של  {{חשב ועצב | {{נתון:תקרה לפטור ממס לפי סעיף 9(7א)}} }} ש"ח לכל שנה.
* הפטור חל על סכום הפיצוי בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.
+
* הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.  
 +
* אם גובה הפיצויים עולה על התקרה הנ"ל, ניתן לקבל פטור עבור החלק שעד התקרה ולשלם מס על החלק שעולה על התקרה.
 +
* אם הפיצויים (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל, העובד יכול לייעד אותם למשיכה בעתיד (כפיצויים לאחר שיסיים לעבוד אצל המעסיקים הבאים או כקצבה חודשי כחלק מהפנסיה), ובמקרה כזה העובד לא ישלם מס עם סיום ההעסקה, ותשלום המס יידחה ויחושב כאשר ימשוך את הכספים בהמשך בהתאם לתנאים שיחולו במועד המשיכה. למידע נוסף ראו:
 +
** [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]]
 +
** [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]]
 +
* בנוסף יינתן פטור ממס הכנסה על משיכה של כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל (מדובר בהפקדות של סכומים העולים על המשכורת החודשית של העובד או על {{עיצוב מספר: {{נתון:תקרת פיצויי פיטורים פטורה ממס במועד הפקדתם בקופת גמל לקצבה}} }} ש"ח בשנה). בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ישלם העובד מס רווחי הון בשיעור {{נתון:שיעור מס רווחי הון לפי סעיף 125ג(ג) לפקודת מס הכנסה}} על סך הרווחים שנצברו בגינם. למידע נוסף ראו [[ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה]].
 +
 
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
 +
* עובד המקבל פיצויי פיטורים [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק|במזומן מהמעסיק]].
 +
* עובד ה[[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני|מושך את כספי הפיצויים]] מקופת גמל.
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
+
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 +
* פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 +
* המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
+
* עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]].
 
+
* כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם במזומן על-ידי המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחויבים במס הכנסה]], ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו [[פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים]].
 +
* עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש ('''רצף פיצויים'''). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי '''מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה'''. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים ב[[פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים|פטור ממס]] ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]].
 +
{{אזהרה משיכת כספי פיצויים מהביטוח הפנסיוני}}
 +
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 +
-->
  
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
 
+
{{הטמעת כותרת|סיום יחסי עבודה#ארגוני סיוע}}
 
 
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
 
+
* [[רשות המסים]]
  
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
+
* [http://www.nevo.co.il/law_html/law01/255_001.htm#Seif14 פקודת מס הכנסה] - סעיפים 9(7א), 9א, 125ג(ג).
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 +
{{תבנית:לוח עזר ומדריך זכויות וחובות במס הכנסה}}
  
 
+
==Metadata==
== מקורות ==
 
 
 
 
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
 
 
 
 
 
 
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 +
[[קטגוריה: מיסים]]
 +
[[קטגוריה:פנסיה וחיסכון ארוך טווח]]
 +
[[קטגוריה:חינוך פיננסי]]
 +
[[קטגוריה:תעסוקה וזכויות עובדים]]
 +
[[קטגוריה:פיטורים]]
 +
[[קטגוריה:סיום יחסי עבודה]]
 +
[[קטגוריה:פיצויים מהמעסיק]]
 +
[[קטגוריה:זכויות עובדים שכירים]]
 +
[[קטגוריה:פיצויים]]
 +
[[קטגוריה:פיצויי פיטורים]]
 +
 +
[[ar:إعفاء من ضريبة الدخل على تعويضات الإقالة]]

גרסה מ־08:41, 1 ביולי 2019

הקדמה:

כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ- 12,420 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ- 12,420 ש"ח, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל לרצף קצבה או לרצף פיצויים או למשוך את כל הפיצויים ולשלם את המס על החלק שעובר את התקרה
אם פיצויי הפיטורים מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים


ככלל, פיצויי פיטורים מחויבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על מלוא פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. גובה כל הסכומים המושלמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו (כולל פיצויי הפיטורים, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה תשלום חלף הודעה מוקדמת ופיצויי הפיטורים, מלבד כספי הפיצויים שמשאיר העובד בקופת גמל) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר החודשי האחרון).
  2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,420 ש"ח (נכון ל-2020) לכל שנת עבודה.
 • אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (12,420 ש"ח X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,420 ש"ח לכל שנה.
 • הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.
 • אם גובה הפיצויים עולה על התקרה הנ"ל, ניתן לקבל פטור עבור החלק שעד התקרה ולשלם מס על החלק שעולה על התקרה.
 • אם הפיצויים (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל, העובד יכול לייעד אותם למשיכה בעתיד (כפיצויים לאחר שיסיים לעבוד אצל המעסיקים הבאים או כקצבה חודשי כחלק מהפנסיה), ובמקרה כזה העובד לא ישלם מס עם סיום ההעסקה, ותשלום המס יידחה ויחושב כאשר ימשוך את הכספים בהמשך בהתאם לתנאים שיחולו במועד המשיכה. למידע נוסף ראו:
 • בנוסף יינתן פטור ממס הכנסה על משיכה של כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל (מדובר בהפקדות של סכומים העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 34,900 ש"ח בשנה). בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ישלם העובד מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
 • כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם במזומן על-ידי המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו. כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות ליועץ מס או יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים