מ (שרון הורנשטיין העביר את הדף חדש:פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים ל־פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים בלי להשאיר הפניה)
שורה 3: שורה 3:
 
{{תקציר}}
 
{{תקציר}}
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  = כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן ע"י המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
+
| מידע  = כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = כאשר השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,340 ש"ח נין לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
+
| חשוב  = כאשר השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,340 ש"ח ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
| פיצוי = ניץ לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף קצבה]] או ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף פיצויים]].
+
| פיצוי = ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף קצבה]] או ל[[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)|רצף פיצויים]].
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
 
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
שורה 22: שורה 22:
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
| [[תעסוקה וזכויות עובדים]]
 
|| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים]]  
 
|| [[פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים]]  
 
 
}}
 
}}
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
  
ככלל פיצויי פיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחוייבים במס הכנסה]] שמחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
+
ככלל, פיצויי פיטורים [[ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים|מחוייבים במס הכנסה]] המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).
 
* '''ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:'''
 
* '''ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:'''
*# גובה הפיצוים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר: לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה)
+
*# גובה הפיצויים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר, לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה).
*# גובה הפיצוי אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015) לכל שנת עבודה.
+
*# גובה הפיצויים אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015) לכל שנת עבודה.
 
* כאשר הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,340 ש"ח X{{כ}} שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.
 
* כאשר הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,340 ש"ח X{{כ}} שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.
* הפטור חל על סכום הפיצוי בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).
+
* הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).
  
 
== מי זכאי? ==
 
== מי זכאי? ==
* עובד המקבל פיצויי פיטורים [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק|במזומן מהמעסיק]] .
+
* עובד המקבל פיצויי פיטורים [[קבלת כספי פיצויי פיטורים במזומן מהמעסיק|במזומן מהמעסיק]].
 
* עובד ה[[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני|מושך את כספי הפיצויים]] מקופת גמל.
 
* עובד ה[[משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני|מושך את כספי הפיצויים]] מקופת גמל.
  
שורה 44: שורה 43:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס), ואת היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]].
+
* עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו [[רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית)]].
* עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה ע"י מעסיקו החדש. באופן הזה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. למידע נוסף ראו [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]].
+
* עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש. באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. למידע נוסף ראו [[רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד)]].
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
שורה 59: שורה 58:
 
<!--
 
<!--
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
 
 
== מקורות ==
 
== מקורות ==
 
 
-->
 
-->
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
 
<!--כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!
שורה 80: שורה 76:
 
[[קטגוריה:פיצויים]]
 
[[קטגוריה:פיצויים]]
 
[[קטגוריה:פיצויי פיטורין]]
 
[[קטגוריה:פיצויי פיטורין]]
[[קטגוריה:פיטורים]]
+
[[קטגוריה:ינואר]]

גרסה מ־00:06, 2 באפריל 2015

הקדמה:

כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (במזומן על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,340 ש"ח כפול מספר שנות העבודה
כאשר השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,340 ש"ח ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל לרצף קצבה או לרצף פיצויים.
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ככלל, פיצויי פיטורים מחוייבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:
  1. גובה הפיצויים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (כלומר, לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה).
  2. גובה הפיצויים אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015) לכל שנת עבודה.
 • כאשר הפיצויים נמוכים מהתקרה (12,340 ש"ח X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,340 ש"ח לכל שנה.
 • הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל, כל עוד הוא הגיע לידי העובד בפועל (כלומר הסכום לא נשאר בקופת הגמל).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל במזומן (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש. באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים