הקדמה:


{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

פיצויי פיטורים מחוייבים במס הכנסה שמחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

  • למרות זאת ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים אם הם עומדים בשני התנאים הבאים:
    1. גובה הפיצוים אינו עולה על 1/12 מהשכר ששולם לעובד במשך תקופת העסקתו (לא יותר משכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה)
    2. גובה הפיצוי אינו עובר את התקרה העומדת על 12,340 ש"ח (נכון ל-2015)לכל שנת עבודה.
  • במקרים מסוימים ניתן לבקש פטור ממס הכנסה גם אם הפיצויים אינם עומדים בשני התנאים הנ"ל.
  • הפטור חל על סכום הפיצוי בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות