מ (תיקון קטגוריה - היה חסר סוגר מרובע)
 
(15 גרסאות ביניים של 4 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 3: שורה 3:
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
 
| פיצוי = אדם ש[[השכרת דירה - מידע למשכיר|משכיר דירה]] או דירות למגורים יכול לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו משכר הדירה
 
| פיצוי = אדם ש[[השכרת דירה - מידע למשכיר|משכיר דירה]] או דירות למגורים יכול לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו משכר הדירה
| מידע= אם סך כל הכנסותיו משכר דירה אינו עולה על 5,090 ש"ח לחודש (נכון ל-2019), ניתן לקבל פטור מלא ממס על כל הסכום
+
| מידע= אם סך כל הכנסותיו משכר דירה אינו עולה על 5,100 ש"ח לחודש (נכון ל-2020), ניתן לקבל פטור מלא ממס על כל הסכום
|חשוב = אם סך כל הכנסותיו משכר דירה גבוה מ-5,090 ש"ח אך נמוך מ-10,800 ש"ח לחודש (נכון ל-2019) ניתן לקבל פטור רק על חלק מהסכום בהתאם לחישוב שמפורט בהמשך
+
|חשוב = אם סך כל הכנסותיו משכר דירה גבוה מ-5,100 ש"ח אך נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש (נכון ל-2020) ניתן לקבל פטור רק על חלק מהסכום בהתאם לחישוב שמפורט בהמשך
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| חשוב2  = ככל שבעל הדירה אינו זכאי או אינו מממש את הפטור ממס, הוא חייב לשלם מס הכנסה על הכנסותיו ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים|אחד המסלולים]] שנקבעו בחוק  
 
| חשוב2  = ככל שבעל הדירה אינו זכאי או אינו מממש את הפטור ממס, הוא חייב לשלם מס הכנסה על הכנסותיו ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים|אחד המסלולים]] שנקבעו בחוק  
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://taxes.gov.il/incometax/pages/incometaxguides/incomtaxguigerenthakalot.aspx אתר רשות המסים]
+
| ממשל  = למידע נוסף ראו [https://www.gov.il/he/Departments/Guides/detail-tracks-payment-tax-relief-rental-apartments?chapterIndex=1 אתר רשות המסים בישראל]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
שורה 28: שורה 28:
  
 
== מי זכאי? ==<!-- יש הפניה לכאן מתוך הערך "ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים"-->
 
== מי זכאי? ==<!-- יש הפניה לכאן מתוך הערך "ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים"-->
* אדם אשר [[השכרת דירה - מידע למשכיר|משכיר דירה]] או מספר דירות לאחרים תמורת שכר דירה, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
+
* מי ש[[השכרת דירה - מידע למשכיר|משכיר דירה]] או מספר דירות לאחרים תמורת שכר דירה, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
*#הדירה מיועדת לשמש  למגורים לפי טיבה (למשל, לא מדובר במחסן או חנות שהושכרו למגורים)
+
*#הדירה מיועדת לשמש  למגורים לפי טיבה (למשל, לא מדובר במחסן או בחנות שהושכרו למגורים).
*# הדירה איננה רשומה בספרי העסק של המשכיר או איננה חייבת ברישום כאמור (כלומר היא לא חלק מהעסק של המשכיר)
+
*# הדירה אינה רשומה בספרי העסק של המשכיר או אינה חייבת ברישום כזה (כלומר היא לא חלק מהעסק של המשכיר).
*#הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד, ברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך או לחלופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד
+
*#הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד וברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך, או לחלופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד.
*# הדירה מושכרת לשוכר שהוא אדם יחיד (כלומר השוכר איננו חברה או שותפות) '''או''' לחברה שעיקר פעולתה הוא למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עליה, לבריאות ולסעד ופעילותה אינה לצורכי רווח ומנהל רשות המסים אישר זאת.  
+
*# הדירה מושכרת לשוכר שהוא אדם יחיד (כלומר השוכר אינו חברה או שותפות) '''או''' לחברה שעיקר פעולתה הוא למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עלייה, לבריאות ולסעד ופעילותה אינה לצורכי רווח, ומנהל רשות המסים אישר זאת.  
*# סך כל ההכנסות משכר הדירה נמוך מ-10,800 ש"ח לחודש
+
*# סך כל ההכנסות משכר הדירה נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש.
*#* אם ההכנסה משכר דירה אינה עולה על 5,090 ש"ח לחודש, יינתן פטור מלא, ומעל 5,090 ש"ח לחודש יינן פטור חלקי
+
*#* אם ההכנסה משכר הדירה אינה עולה על 5,100 ש"ח לחודש יינתן פטור מלא. אם ההכנסה היא מעל 5,100 ש"ח לחודש יינתן פטור חלקי.
*#* אם בעל הדירה משכיר מספר דירות, לצורך חישוב הפטור יביאו בחשבון את כל ההכנסות שקיבל מהשכרת הדירות, וכל עוד סך כל ההכנסות נמוך מ-10,800 ש"ח לחודש, יוכל בעל הדירה ליהנות מהפטור.
+
*#* אם בעל הדירה משכיר מספר דירות, לצורך חישוב הפטור יביאו בחשבון את כל ההכנסות שקיבל מהשכרת הדירות, וכל עוד סך כל ההכנסות נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש, יוכל בעל הדירה ליהנות מהפטור.
{{אזהרה|כותרת=השכרה של מספר גדול של דירות עלולה להיחשב כהכנסה מעסק ולא תזכה בפטור ממס|הסבר=לפי פסיקת בית המשפט העליון ו[https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_070218_1.aspx עמדת רשות המסים], אדם המשכיר 10 דירות ומעלה נחשב למי שמפעיל עסק להשכרת דירות ויחויב במס הכנסה לפי [[מדרגות מס הכנסה]]. השכרה של 10-6 דירות תיבחן על פי קריטריונים שנקבעו. השכרה של 5 דירות או פחות תוכל ליהנות מהפטור.}}
+
{{אזהרה|כותרת=השכרה של מספר גדול של דירות עלולה להיחשב כהכנסה מעסק ולא תזכה בפטור ממס|הסבר= לפי [https://www.gov.il/he/Departments/news/sa-070218 עמדת רשות המסים], שפורסמה בהמשך ל[[הכנסה מדמי שכירות מ-20 דירות למגורים היא עסק השכרת נכסים החייב לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר (מס שולי)|פסיקת בית המשפט העליון]], אדם המשכיר 10 דירות ומעלה נחשב למי שמפעיל עסק להשכרת דירות ויחויב במס הכנסה לפי [[מדרגות מס הכנסה]]. השכרה של 10-6 דירות תיבחן על פי קריטריונים שנקבעו על-ידי רשות המסים. השכרה של 5 דירות או פחות תוכל ליהנות מהפטור.}}
  
 
==גובה הפטור==
 
==גובה הפטור==
===הכנסות משכירות עד 5,090 ש"ח לחודש===
+
===הכנסות משכירות עד 5,100 ש"ח לחודש===
* אם גובה ההכנסות משכר דירה אינו עולה על 5,090 ש"ח לחודש, זכאי המשכיר לפטור ממס הכנסה על כל הסכום.
+
* אם גובה ההכנסות משכר דירה אינו עולה על 5,100 ש"ח לחודש, המשכיר זכאי לפטור ממס הכנסה על כל הסכום.
 
{{דוגמה|1=  
 
{{דוגמה|1=  
* אדם שמשכיר דירה ב-4000 ש"ח לחודש
+
* אדם שמשכיר דירה ב-4,000 ש"ח לחודש
* אדם שמשכיר 2 דירות: האחת ב-3,000 ש"ח לחודש, והשניה ב-2000 ש"ח לחודש (סה"כ הכנסותיו משכירו: 5,000 ש"ח)}}
+
* אדם שמשכיר 2 דירות: האחת ב-3,000 ש"ח לחודש, והשנייה ב-2000 ש"ח לחודש (סה"כ הכנסותיו משכירות: 5,000 ש"ח)}}
  
===הכנסות משכירות מעל 5,090 ש"ח ופחות מ-10,800 ש"ח לחודש=== <!--הדוגמאות מועתקות גם לערך "ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים"-->
+
===הכנסות משכירות מעל 5,100 ש"ח ופחות מ-10,200 ש"ח לחודש=== <!--הדוגמאות מועתקות גם לערך "ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים"-->
* אם גובה ההכנסות משכירות גבוה מ-5,090 ש"ח ונמוך מ-10,800 ש"ח, יינתן פטור ממס רק על חלק מהסכום.
+
* אם גובה ההכנסות משכירות גבוה מ-5,100 ש"ח ונמוך מ-10,200 ש"ח, יינתן פטור ממס רק על חלק מהסכום.
 
* גובה הפטור יחושב באופן הבא:
 
* גובה הפטור יחושב באופן הבא:
**תחילה מחשבים בכמה עולה גובה השכירות על 5,090 ש"ח. (סך ההכנסות משכירות פחות 5,090).
+
**תחילה מחשבים בכמה עולה גובה השכירות על 5,100 ש"ח. (סך ההכנסות משכירות פחות 5,100).
** את התוצאה המתקבלת יש להפחית מהסכום 5,090 ש"ח (כלומר: 5,090 פחות הסכום שהתקבל בסעיף הקודם), והתוצאה שתתקבל היא סכום ההכנסות שעליהן יינתן פטור.
+
** את התוצאה המתקבלת יש להפחית מהסכום 5,100 ש"ח (כלומר: 5,100 פחות הסכום שהתקבל בסעיף הקודם), והתוצאה שתתקבל היא סכום ההכנסות שעליהן יינתן פטור.
 
{{דוגמה|1= '''אדם שמשכיר הדירה תמורת 7,000 ש"ח לחודש '''
 
{{דוגמה|1= '''אדם שמשכיר הדירה תמורת 7,000 ש"ח לחודש '''
* תחילה יש לחשב בכמה עולה סכום השכירות על הסכום 5,090 ש"ח (כלומר: '''1,910''' = 7,000-5,090).
+
* תחילה יש לחשב בכמה עולה סכום השכירות על הסכום 5,100 ש"ח (כלומר: '''1,900''' = 7,000-5,100).
*לאחר מכן יש להפחית את הסכום שהתקבל (1,910) מ-5,090 ש"ח (כלומר: '''3,180''' = 5,090-1,910), והתוצאה שהתקבלה ('''3,180 ש"ח''') היא הסכום הפטור ממס.
+
*לאחר מכן יש להפחית את הסכום שהתקבל (1,900) מ-5,100 ש"ח (כלומר: '''3,200''' = 5,100-1,900), והתוצאה שהתקבלה ('''3,200 ש"ח''') היא הסכום הפטור ממס.
* המשכיר יהיה פטור ממס על ההכנסות בסך '''3,180 ש"ח''' לחודש, ועל יתרת ההכנסה משכירות בסך '''3,820 ש"ח''' (7,000-3,180) הוא ישלם מס הכנסה לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]].}}
+
* המשכיר יהיה פטור ממס על ההכנסות בסך '''3,200 ש"ח''' לחודש, ועל יתרת ההכנסה משכירות בסך '''3,800 ש"ח''' (7,000-3,200) הוא ישלם מס הכנסה לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]].}}
  
 
{{דוגמה|1='''אדם המשכיר 2 דירות: אחת  ב-5,000 ש"ח והשניה ב-2,000 ש"ח'''
 
{{דוגמה|1='''אדם המשכיר 2 דירות: אחת  ב-5,000 ש"ח והשניה ב-2,000 ש"ח'''
* סך הכנסותיו משכר דירה הוא '''7,000 ש"ח''' (5000 + 2,000) ועל כן הסכום הפטור ממס הוא '''3,180 ש"ח''' (בדומה לדוגמה הקודמת).
+
* סך הכנסותיו משכר דירה הוא '''7,000 ש"ח''' (5000 + 2,000) ועל כן הסכום הפטור ממס הוא '''3,200 ש"ח''' (בדומה לדוגמה הקודמת).
* המשכיר יוכל לנצל את מלוא הפטור (3,180 ש"ח ) על הדירה היקרה יותר וישלם מס רק על היתרה בסך 1,820 ש"ח (5,000-3,180). המס ישולם לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]. על הדירה הזולה יותר הוא ישלם מס על מלוא שכר הדירה (3,000 ש"ח) באחת מ-2 הדרכים האפשריות ([[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מופחת - 10%|מסלול מס מופחת]] בשיעור 10% או ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
+
* המשכיר יוכל לנצל את מלוא הפטור (3,200 ש"ח ) על הדירה היקרה יותר וישלם מס רק על היתרה בסך 1,800 ש"ח (5,000-3,200). המס ישולם לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]. על הדירה הזולה יותר הוא ישלם מס על מלוא שכר הדירה (2,000 ש"ח) באחת מ-2 הדרכים האפשריות ([[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מופחת בשיעור 10%|מסלול מס מופחת]] בשיעור 10% '''או''' ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
* לחלופין, המשכיר יכול לנצל את הפטור תחילה על הדירה הזולה יותר (2,000 ש"ח) אך מכיוון שהסכום הפטור (3,180 ש"ח) גבוה משכר הדירה (2,000 ש"ח), תישאר לו יתרה של 1,180 ש"ח, הוא יוכל לבחור בין שתי האפשרויות הבאות:
+
* לחלופין, המשכיר יכול לנצל את הפטור תחילה על הדירה הזולה יותר (2,000 ש"ח) אך מכיוון שהסכום הפטור (3,200 ש"ח) גבוה משכר הדירה המשולם לדירה זו, תישאר לו יתרה של 1,200 ש"ח שלא נוצלה, הוא יוכל לבחור בין שתי האפשרויות הבאות:
**לקבל פטור על 1,180 ש"ח מתוך שכר הדירה ואילו יתרת שכר הדירה בסך 3,820 ש"ח (5,000-1,180) תחויב במס הכנסה לפי [[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]].
+
**לקבל פטור על 1,200 ש"ח מתוך שכר הדירה היקרה, ואילו יתרת שכר הדירה בסך 3,800 ש"ח (5,000-1,200) תחויב במס הכנסה לפי [[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]].
** לשלם מס הכנסה על מלוא שכר הדירה (ללא פטור ממס) שקיבל מהדירה היקרה באחת מ-2 הדרכים האפשריות ([[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מופחת - 10%|מסלול מס מופחת]] בשיעור 10% או ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
+
** לשלם מס הכנסה על מלוא שכר הדירה (ללא פטור ממס) שקיבל מהדירה היקרה באחת מ-2 הדרכים האפשריות ([[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מופחת בשיעור 10%|מסלול מס מופחת]] בשיעור 10% '''או''' ב[[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים#מסלול מס מלא|מסלול מס מלא]] המחושב לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
 
}}
 
}}
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 
* הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
* אם בעל הדירה מחויב להגיש [[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דוחות שנתיים]] למס הכנסה (למשל הוא [[עובדים עצמאים|עובד עצמאי]]), עליו להצהיר בדוח על הכנסה זו ועל בחירתו במסלול הפטור, ויצרף לדוח את החוזה ואישור בכתב מהשוכר כי הדירה משמשת למגורים בלבד. (אם הדבר כתוב בחוזה השכירות ניתן להסתפק בחוזה עצמו).
+
* אם בעל הדירה מחויב להגיש [[הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה|דוחות שנתיים]] למס הכנסה (למשל הוא [[עובדים עצמאים|עובד עצמאי]]), עליו להצהיר בדוח על הכנסה זו ועל בחירתו במסלול הפטור, ולצרף לדוח את החוזה ואישור בכתב מהשוכר כי הדירה משמשת למגורים בלבד. (אם הדבר כתוב בחוזה השכירות ניתן להסתפק בחוזה עצמו).
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* כאשר מנצלים את הפטור ממס על השכרת דירה למגורים, לא ניתן לקבל הנחה במס בשל הוצאות שהוציא המשכיר על הדירה (ניקיון, תחזוקה, מסים פחת וכו'). הוצאות אלה אינן מוכרות כ[[הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי)|הוצאה מותרת בניכוי]] (בניגוד למשכיר שבחר לשלם מס מלא לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
 
* כאשר מנצלים את הפטור ממס על השכרת דירה למגורים, לא ניתן לקבל הנחה במס בשל הוצאות שהוציא המשכיר על הדירה (ניקיון, תחזוקה, מסים פחת וכו'). הוצאות אלה אינן מוכרות כ[[הוצאה מוכרת לצורך חישוב מס הכנסה (הוצאה מותרת בניכוי)|הוצאה מותרת בניכוי]] (בניגוד למשכיר שבחר לשלם מס מלא לפי [[מדרגות מס הכנסה #מדרגות המס להכנסה שאינה מיגיעה אישית לשנת 2019|מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית]]).
 +
* אם נוצל פטור חלקי (על חלק מדמי השכירות) ואילו על חלק אחר שולם מס מלא, ניתן להכיר בחלק מההוצאות על הדירה כהוצאות מוכרות, כנגד המס ששולם בשיעור מלא.
 +
* לא ניתן לקבל פטור חלקי וגם לבחור במסלול מס מופחת (10%) על אותה דירה.
 +
* למידע נוסף על מסלולי המיסוי על שכר דירה ואפשרויות השילוב ביניהם ראו [[ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים]].
 +
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
 
<!--
 
<!--
שורה 81: שורה 85:
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_496.htm חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990].
 
* [https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/255_496.htm חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), תש"ן-1990].
 +
 +
== פסקי דין ==
 +
*[[הכנסה מדמי שכירות מ-20 דירות למגורים היא עסק השכרת נכסים החייב לפי מדרגת המס הגבוהה ביותר (מס שולי)]]
  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
* [https://taxes.gov.il/About/SpokesmanAnnouncements/Pages/Ann_070218_1.aspx הודעה לעיתונות מיום 07.02.2018] - רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן
+
* [https://www.gov.il/he/Departments/news/sa-070218 הודעה לעיתונות מיום 07.02.2018] - רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן
  
 
<!--== תודות ==
 
<!--== תודות ==

גרסה אחרונה מ־09:31, 14 בפברואר 2020

הקדמה:

אדם שמשכיר דירה או דירות למגורים יכול לקבל פטור ממס הכנסה על הכנסותיו משכר הדירה
אם סך כל הכנסותיו משכר דירה אינו עולה על 5,100 ש"ח לחודש (נכון ל-2020), ניתן לקבל פטור מלא ממס על כל הסכום
אם סך כל הכנסותיו משכר דירה גבוה מ-5,100 ש"ח אך נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש (נכון ל-2020) ניתן לקבל פטור רק על חלק מהסכום בהתאם לחישוב שמפורט בהמשך
ככל שבעל הדירה אינו זכאי או אינו מממש את הפטור ממס, הוא חייב לשלם מס הכנסה על הכנסותיו באחד המסלולים שנקבעו בחוק
למידע נוסף ראו אתר רשות המסים בישראל


אדם שמשכיר דירה או דירות למגורים יכול לקבל פטור (מלא או חלקי) ממס הכנסה על הכנסותיו משכר הדירה, בהתאם לגובה ההכנסה מהשכירות.

מי זכאי?

 • מי שמשכיר דירה או מספר דירות לאחרים תמורת שכר דירה, ובתנאי שמתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הדירה מיועדת לשמש למגורים לפי טיבה (למשל, לא מדובר במחסן או בחנות שהושכרו למגורים).
  2. הדירה אינה רשומה בספרי העסק של המשכיר או אינה חייבת ברישום כזה (כלומר היא לא חלק מהעסק של המשכיר).
  3. הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד וברשותו של המשכיר ישנה הצהרה בכתב על כך, או לחלופין חוזה שכירות לפיו ברור כי הדירה משמשת לשוכר למגורים בלבד.
  4. הדירה מושכרת לשוכר שהוא אדם יחיד (כלומר השוכר אינו חברה או שותפות) או לחברה שעיקר פעולתה הוא למטרות של מתן דיור לזכאים שקבע משרד הבינוי והשיכון, לקליטת עלייה, לבריאות ולסעד ופעילותה אינה לצורכי רווח, ומנהל רשות המסים אישר זאת.
  5. סך כל ההכנסות משכר הדירה נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש.
   • אם ההכנסה משכר הדירה אינה עולה על 5,100 ש"ח לחודש יינתן פטור מלא. אם ההכנסה היא מעל 5,100 ש"ח לחודש יינתן פטור חלקי.
   • אם בעל הדירה משכיר מספר דירות, לצורך חישוב הפטור יביאו בחשבון את כל ההכנסות שקיבל מהשכרת הדירות, וכל עוד סך כל ההכנסות נמוך מ-10,200 ש"ח לחודש, יוכל בעל הדירה ליהנות מהפטור.
אזהרה
השכרה של מספר גדול של דירות עלולה להיחשב כהכנסה מעסק ולא תזכה בפטור ממס
לפי עמדת רשות המסים, שפורסמה בהמשך לפסיקת בית המשפט העליון, אדם המשכיר 10 דירות ומעלה נחשב למי שמפעיל עסק להשכרת דירות ויחויב במס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה. השכרה של 10-6 דירות תיבחן על פי קריטריונים שנקבעו על-ידי רשות המסים. השכרה של 5 דירות או פחות תוכל ליהנות מהפטור.

גובה הפטור

הכנסות משכירות עד 5,100 ש"ח לחודש

 • אם גובה ההכנסות משכר דירה אינו עולה על 5,100 ש"ח לחודש, המשכיר זכאי לפטור ממס הכנסה על כל הסכום.
דוגמה
 • אדם שמשכיר דירה ב-4,000 ש"ח לחודש
 • אדם שמשכיר 2 דירות: האחת ב-3,000 ש"ח לחודש, והשנייה ב-2000 ש"ח לחודש (סה"כ הכנסותיו משכירות: 5,000 ש"ח)

הכנסות משכירות מעל 5,100 ש"ח ופחות מ-10,200 ש"ח לחודש

 • אם גובה ההכנסות משכירות גבוה מ-5,100 ש"ח ונמוך מ-10,200 ש"ח, יינתן פטור ממס רק על חלק מהסכום.
 • גובה הפטור יחושב באופן הבא:
  • תחילה מחשבים בכמה עולה גובה השכירות על 5,100 ש"ח. (סך ההכנסות משכירות פחות 5,100).
  • את התוצאה המתקבלת יש להפחית מהסכום 5,100 ש"ח (כלומר: 5,100 פחות הסכום שהתקבל בסעיף הקודם), והתוצאה שתתקבל היא סכום ההכנסות שעליהן יינתן פטור.
דוגמה
אדם שמשכיר הדירה תמורת 7,000 ש"ח לחודש
 • תחילה יש לחשב בכמה עולה סכום השכירות על הסכום 5,100 ש"ח (כלומר: 1,900 = 7,000-5,100).
 • לאחר מכן יש להפחית את הסכום שהתקבל (1,900) מ-5,100 ש"ח (כלומר: 3,200 = 5,100-1,900), והתוצאה שהתקבלה (3,200 ש"ח) היא הסכום הפטור ממס.
 • המשכיר יהיה פטור ממס על ההכנסות בסך 3,200 ש"ח לחודש, ועל יתרת ההכנסה משכירות בסך 3,800 ש"ח (7,000-3,200) הוא ישלם מס הכנסה לפי מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית.
דוגמה
אדם המשכיר 2 דירות: אחת ב-5,000 ש"ח והשניה ב-2,000 ש"ח

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם בעל הדירה מחויב להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה (למשל הוא עובד עצמאי), עליו להצהיר בדוח על הכנסה זו ועל בחירתו במסלול הפטור, ולצרף לדוח את החוזה ואישור בכתב מהשוכר כי הדירה משמשת למגורים בלבד. (אם הדבר כתוב בחוזה השכירות ניתן להסתפק בחוזה עצמו).

חשוב לדעת

 • כאשר מנצלים את הפטור ממס על השכרת דירה למגורים, לא ניתן לקבל הנחה במס בשל הוצאות שהוציא המשכיר על הדירה (ניקיון, תחזוקה, מסים פחת וכו'). הוצאות אלה אינן מוכרות כהוצאה מותרת בניכוי (בניגוד למשכיר שבחר לשלם מס מלא לפי מדרגות מס הכנסה שאינה מיגיעה אישית).
 • אם נוצל פטור חלקי (על חלק מדמי השכירות) ואילו על חלק אחר שולם מס מלא, ניתן להכיר בחלק מההוצאות על הדירה כהוצאות מוכרות, כנגד המס ששולם בשיעור מלא.
 • לא ניתן לקבל פטור חלקי וגם לבחור במסלול מס מופחת (10%) על אותה דירה.
 • למידע נוסף על מסלולי המיסוי על שכר דירה ואפשרויות השילוב ביניהם ראו ניכוי מס הכנסה מדמי שכירות של דירה למגורים.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין

הרחבות ופרסומים

 • הודעה לעיתונות מיום 07.02.2018 - רשות המסים פרסמה טיוטת חוזר המבהיר את עמדתה באשר לסיווג הכנסה מהשכרת דירות מגורים לאור פסק הדין בעניין לשם ובירן