הקדמה:


אדם שנותן דירה או כל זכות במקרקעין לקרוב, פטור מתשלום מס שבח.

 • כאשר האדם שקיבל את הדירה מוכר אותה, הוא ישלם מס שבח לא רק על השבח שנצבר בתקופה שהוא היה הבעלים בדירה, אלא גם על השבח שנצבר לפני שהדירה הועברה אליו.
 • בתנאים מסוימים, אדם שקיבל דירת מגורים במתנה יכול למכור אותה בפטור ממס שבח כחדש:דירת מגורים מזכה.

מי זכאי?

 • מי שמתקיימים בו התנאים הבאים:
  1. הוא קיבל חדש:דירת מגורים מזכה מקרוב.
  2. תקופת צינון - חלף פרק זמן מסוים מהמועד בו הוא קיבל את הדירה לבעלותו ועד המועד שבו הוא מוכר אותה.

הגדרת "קרוב"

 • אדם שקיבל חדש:דירת מגורים מזכה מכל אחד מהבאים:
  • בן-זוג.
  • הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה.
  • אח או אחות ובני-זוגם.

תקופת הצינון

 • האדם מוכר את הדירה לאחר שחלפה "תקופת צינון", בהתאם לאמור להלן:
  • אם המוכר (מקבל המתנה) התגורר בדירה – חלפו 3 שנים מהיום שבו הוא החל לגור בדירה כבעליה.
  • אם המוכר (מקבל המתנה) לא התגורר בדירה - חלפו 4 שנים מהיום שהוא נעשה הבעלים בדירה.
 • בכל מקרה, אם המוכר (מקבל המתנה) הוא קטין, תקופת הצינון תיספר רק בהגיעו לגיל 18 שנה, בין אם הוא מתגורר בדירה ובין אם לא.

שימו לב: אם במהלך 3 השנים לפני שנרכשה הדירה, מקבל המתנה קיבל 50% או יותר ממחיר הדירה, הדבר ייחשב כדירה שהתקבלה במתנה (למשל, הורים שעוזרים לבנם לרכוש דירה).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות