שורה 27: שורה 27:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 +
{{שימו לב|
 +
* אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 +
* עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע על סיכויי הבקשה לפטור.}}
 
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה].
 
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה].
* את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין.
+
* את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 
* לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 
* לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
שורה 34: שורה 37:
 
** באופן מקוון, באתר [https://www.court.gov.il/ngcs.web.site/homepage.aspx נט המשפט] לבעלי כרטיס חכם.
 
** באופן מקוון, באתר [https://www.court.gov.il/ngcs.web.site/homepage.aspx נט המשפט] לבעלי כרטיס חכם.
 
* בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
 
* בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
{{שימו לב| חתימת התצהיר שבטופס הבקשה כרוכה בתשלום קבוע ולא ניתן לקבל פטור עבורו}}
 
 
===ערעור===
 
===ערעור===
 
* אם  הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
 
* אם  הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.

גרסה מ־14:18, 21 בפברואר 2021

הקדמה:


הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.

 • אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.

מי זכאי?

 • אנשים המבקשים להגיש תביעה לבית המשפט או לבתי הדין, ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה או להפקיד את הערבון הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

שימו לב
 • אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 • עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע על סיכויי הבקשה לפטור.
 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה.
 • את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 • לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
  • באופן מקוון, באתר נט המשפט לבעלי כרטיס חכם.
 • בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
 • ערעור

  • אם הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
  • אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  בבקשות לפטור מאגרה מחמת העדר יכולת כלכלית