שורה 2: שורה 2:
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע  =  
+
| מידע  = אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה יכולים לבקש פטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון כאשר הם מגישים תביעה לבית המשפט או בית הדין
 +
|מידע2= הבקשה תישקל בשים לב למצבו הכלכלי של המבקש וסיכויי ההליך שהוא נוקט בו
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
 
| איסור = <!-- דוגמה: אסור לעשות -->
| חשוב  = <!-- דוגמה: חשוב לדעת -->
+
| חשוב  = ניתן להגיש בקשה לפטור גם ללא צירוף כל המסמכים המבוקשים, אך מילוי חסר של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| פיצוי = <!-- דוגמה: מגיעים לכם X שקלים -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
 
| שאלה  = <!-- דוגמה: שאלה -->
| ממשל  = <!-- קישור לגורם ממשל אחראי -->
+
| ממשל  = לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/he/service/exempt_from_payment_of_a_fee אתר השירותים והמידע הממשלתי]
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| 1 =  
+
| 1 = [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה]
 
| 2 =  
 
| 2 =  
 
| 3 =  
 
| 3 =  
שורה 21: שורה 22:
  
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 +
{{אזהרה|
 +
* הליך זה מתייחס לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון בהליכים בבתי משפט או בתי הדין בלבד.
 +
* לבקשה לפטור מתשלום אגרה בהליכי [[הוצאה לפועל - מידע כללי|הוצאה לפועל]], יש לברר ב[https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b לשכת ההוצאה לפועל בה מתכוונים לפתוח את ההליך].}}
 
הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.
 
הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.
 
* אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.
 
* אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.
שורה 27: שורה 31:
  
 
== תהליך מימוש הזכות ==
 
== תהליך מימוש הזכות ==
{{שימו לב|
 
* אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 
* עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע על סיכויי הבקשה לפטור.}}
 
 
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה].
 
* יש למלא [https://www.gov.il/BlobFolder/service/exempt_from_payment_of_a_fee/he/exempt_from_payment_of_a_fee_2.pdf טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה].
 
* את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 
* את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 
* לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 
* לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 +
{{שימו לב|
 +
* אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 +
* עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע לרעה על סיכויי הבקשה לפטור.}}
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 
** במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
 
** במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.

גרסה מ־14:27, 21 בפברואר 2021

הקדמה:

אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה יכולים לבקש פטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון כאשר הם מגישים תביעה לבית המשפט או בית הדין
הבקשה תישקל בשים לב למצבו הכלכלי של המבקש וסיכויי ההליך שהוא נוקט בו
ניתן להגיש בקשה לפטור גם ללא צירוף כל המסמכים המבוקשים, אך מילוי חסר של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור
אזהרה

הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.

 • אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.

מי זכאי?

 • אנשים המבקשים להגיש תביעה לבית המשפט או לבתי הדין, ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה או להפקיד את הערבון הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה.
 • את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 • לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
שימו לב
 • אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 • עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע לרעה על סיכויי הבקשה לפטור.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
  • באופן מקוון, באתר נט המשפט לבעלי כרטיס חכם.
 • בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
 • ערעור

  • אם הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
  • אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  בבקשות לפטור מאגרה מחמת העדר יכולת כלכלית