שורה 37: שורה 37:
 
{{שימו לב|
 
{{שימו לב|
 
* אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 
* אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
* עם זאת, אי מילוי של הטופס באופן מלא ומדויק עלול להשפיע לרעה על סיכויי הבקשה לפטור.}}
+
* עם זאת, מילוי חסר או לא מדויק של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור.}}
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 
* ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
 
** במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
 
** במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
שורה 45: שורה 45:
 
* אם  הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
 
* אם  הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
 
* אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.
 
* אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.
 +
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
 
* אנשים בעלי הכנסה כלכלית נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון וניהול הליכים משפטיים, לפרטים ראו [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]].
 
* אנשים בעלי הכנסה כלכלית נמוכה עשויים להיות זכאים לסיוע במימון וניהול הליכים משפטיים, לפרטים ראו [[סיוע משפטי חינם או בתשלום סמלי]].

גרסה מ־14:33, 21 בפברואר 2021

הקדמה:

אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה יכולים לבקש פטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון כאשר הם מגישים תביעה לבית המשפט או בית הדין
הבקשה תישקל בשים לב למצבו הכלכלי של המבקש וסיכויי ההליך שהוא נוקט בו
ניתן להגיש בקשה לפטור גם ללא צירוף כל המסמכים המבוקשים, אך מילוי חסר של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור
אזהרה
 • הליך זה מתייחס לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון בהליכים בבתי משפט או בתי הדין בלבד.
 • לבקשה לפטור מתשלום אגרה בהליכי הוצאה לפועל, יש לברר בלשכת ההוצאה לפועל בה מתכוונים לפתוח את ההליך.

הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.

 • אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.

מי זכאי?

 • אנשים המבקשים להגיש תביעה לבית המשפט או לבתי הדין (כגון בית הדין הרבני או בית הדין לעבודה), ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה או להפקיד את הערבון הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה.
 • את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין. חתימה התצהיר כרוכה בתשלום קבוע.
 • לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
שימו לב
 • אין חובה על פי דין למלא את התצהיר בנוסח המופיע בטופס או לצרף את המסמכים על פיו.
 • עם זאת, מילוי חסר או לא מדויק של הטופס עלול לפגוע בסיכויי הבקשה לפטור.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
  • באופן מקוון, באתר נט המשפט לבעלי כרטיס חכם.
 • בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
 • ערעור

  • אם הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
  • אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.

  חשוב לדעת

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  חקיקה ונהלים

  בבקשות לפטור מאגרה מחמת העדר יכולת כלכלית