הקדמה:


{{ראו גם | הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים | [[ | ערכים רלבנטיים נוספים }}

הגשת תביעה לבית משפט או לבתי הדין כרוכה בתשלום אגרה או הפקדת ערבון, בהתאם להליך.

 • אנשים בעלי יכולת כלכלית נמוכה, יכולים להגיש בקשה לפטור מתשלום אגרה או הפקדת ערבון.

מי זכאי?

 • אנשים המבקשים להגיש תביעה לבית המשפט או לבתי הדין, ואין להם את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה או להפקיד את הערבון הנדרש.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה.
 • את התצהיר שבטופס יש להחתים בפני עו"ד או במזכירות בית המשפט או בית הדין.
 • לטופס יצורפו כל מסמך אשר תומך בעובדות המפורטות בבקשה ובתצהיר המתייחס לבקשת הפטור מתשלום אגרה או ערבון בלבד.
 • ניתן להגיש את הבקשה באחת מהדרכים הבאות:
  • במזכירות בית משפט או בית הדין בו מתנהל התיק.
  • באופן מקוון, באתר נט המשפט לבעלי כרטיס חכם.
 • בית המשפט או בית הדין ישקלו את הבקשה בהתאם למצבו של המבקש וסיכויי ההליך המשפטי, ויעדכנו את המבקש בדבר החלטתם.
שימו לב
חתימת התצהיר שבטופס הבקשה כרוכה בתשלום קבוע ולא ניתן לקבל פטור עבורו

ערעור

 • אם הבקשה לפטור מאגרה או מהפקדת ערבון התקבלה, הצד שכנגדו מוגשת התביעה לא יכול לערער על ההחלטה.
 • אם הבקשה לפטור נדחתה, יש לברר במזכירות בית המשפט או בית הדין כיצד ניתן לערער על ההחלטה.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

בבקשות לפטור מאגרה מחמת העדר יכולת כלכלית