הקדמה:

נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין
פרטים נוספים תוכלו לקרוא באתר האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

נכה עבודה עשוי להיות פטור מתשלום אגרות שונות בעת רישום פעולות ועסקאות במקרקעין.

  • הפניה תטופל ע"י האגף לרישום והסדר מקרקעין במשרד המשפטים העוסק בניהול, רישום ופיקוח על זכויות המקרקעין השונות בישראל.

מי זכאי?

  • נכה עבודה שבקשתו לפטור תאושר על-ידי האגף לרישום והסדר מקרקעין.

תהליך מימוש הזכות

  • את הבקשה לפטור יש להגיש בפנייה אישית או בכתב אל לשכת רישום המקרקעין הסמוכה למקום מגוריו של נכה העבודה.
  • בכל פניה ללשכות רישום המקרקעין יש להצטייד במספר הגוש וחלקה של הנכס לגביו מבוקש המידע.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות