תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אישה נשואה שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד ומי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62 פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
קיימים מקרים בהם תושב ישראל מעל גיל 18 פטור מתשלום באופן זמני, לדוגמא אסיר, עולה חדש, מתנדב בשנת שירות


תבנית:זכות/סיום הקדמה

 • ככלל כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על-פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי חוץ מ:
 • אישה נשואה שבן זוגה מבוטח והיא עקרת בית בלבד
 • מי שעלה ארצה ונעשה תושב ישראל לראשונה מעל לגיל 62
 • בנוסף קיימים מקרים בהם תושב ישראל מעל גיל 18 פטור מתשלום באופן זמני.


מי פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ?

 • אישה הנשואה למבוטח בביטוח לאומי, שאינה עובדת מחוץ למשק ביתה.
 • חייל בשירות סדיר, שאינו עובד במקביל לשירותו הצבאי, לא כשכיר ולא כעצמאי.
 • מי שאין לו הכנסות מעבודה וגם לא ממקורות אחרים, או שיש לו הכנסות ממקורות אחרים שאינן עולות על 5% מהשכר הממוצע במשק (החל מיום 1.1.2013 5% מהשכר הממוצע במשק עומד על סך של 441 ש"ח), והוא אחד מאלה:
 • אסיר או עציר השוהים בבית מעצר/סוהר - תקופה של עד 12 חודשים.
 • עולה חדש (לרבות קטין חוזר ואזרח עולה) - תקופה של עד 12 חודשים מיום עלייתו לארץ.
 • מי שמלאו לו 18 שנים ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח החל מגיל 18 למשך 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים.
 • מי שמלאו לו 18 שנים והוא נמצא באחת מהמסגרות הבאות:
 • לומד במוסד חינוכי על-יסודי (עד כיתה י"ב)
 • בהכשרה מקצועית
 • במכינה קדם צבאית (החל ב-1.9.2011)
 • מתנדב בשנת שירות למטרה לאומית/ציבורית (החל ב-1.9.2011)
ויתגייס לצה"ל או ישרת בשירות לאומי חלופי לפני גיל 21 - פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים או ההתנדבות, וכן בתקופה נוספת מסיום הלימודים עד 12 חודשים לכל היותר, לא בהכרח רצופים.
 • מי שמלאו לו 18 שנים ולא יתגייס לצה"ל, או שיתגייס אחרי גיל 21, והוא לומד במוסד חינוכי על-יסודי, בכיתה י' עד י"ב (החל ב-1.10.2011) פטור מתשלום דמי ביטוח בתקופת הלימודים עד גיל 19 לכל היותר.
הערת עריכה
יש לוודא שעולה שהגיע אחרי גיל 62 לישראל פטור מתשלום היות ובאתר הביטוח הלאומי הנושא מופיע רק בפתיח לדמי הביטוח, אין איזכור בקטע שמפרט את האוכלוסיות הפטורות
הערה מאת קרן הורוביץ

תהליך מימוש הזכות

 • על מנת לקבל פטור מביטוח לאומי במקרה והפטור אינו ניתן באופן אוטומטי יש לדווח לסניף הביטוח הלאומי במקום המגורים על העיסוק וההכנסות בטופס דין וחשבון רב שנתי- טופס 6101.
הערת עריכה
האם יש לדווח מידי שנה (בפרט לגבי עקרת בית)?
הערה מאת קרן הורוביץ

חשוב לדעת

גורמי ממשל

המוסד לביטוח לאומי

חוקים ותקנות

חוק הביטוח הלאומי

הרחבות ופרסומים

מקורות

אתר הביטוח הלאומי תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי