הקדמה:

מקבלי קצבת נכות כללית העונים על תנאי הזכאות שיפורטו, פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי
למידע נוסף, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.


מקבלי קצבת נכות כללית שאין להם כל הכנסה אחרת, או שנקבעה להם דרגת אי כושר של 75% לפחות (לשנה או יותר), פטורים מתשלום דמי ביטוח לאומי בתקופה שהם זכאים לקצבה.

מי זכאי?

  • מקבל קצבת נכות כללית שאין לו כל הכנסה אחרת.
  • מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות לצמיתות או לתקופה זמנית של שנה או יותר, פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי גם אם יש לו הכנסה אחרת. יחד עם זאת:
    • אם הוא עובד עצמאי, עליו לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
    • אם הוא עובד שכיר, ישלם בעדו המעסיק דמי ביטוח נפגעי עבודה ודמי ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים