תבנית:זכות/תחילת טור ימני

אדם עם מוגבלות זכאי לקבל שירות ציבורי כאשר הוא מלווה באדם אחר שיהיה פטור מדמי כניסה למקום הציבורי
במידה ומדובר במקום ציבורי בו יש צורך בהקצאת מקום עבור המלווה (למשל: אולם קולנוע) לא יהיה פטור מתשלום
תבנית:זכות/סיום הקדמה
 • על-פי סעיף 14 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), אדם עם מוגבלות יכול להיות מלווה באדם אחר שיהיה פטור מדמי כניסה למקום הציבורי.
 • במידה ומדובר במקום ציבורי בו יש צורך בהקצאת מקום עבור המלווה לא יהיה פטור מתשלום.
דוגמה
מלווה של אדם עם מוגבלות המבקר בגן חיות יהיה פטור מתשלום מכיוון שאין צורך בהקצאת מקום ספציפי בעת הביקור, בעוד שמלווה של אדם עם מוגבלות המבקר באולם קולנוע או תיאטרון לא יהיה פטור מתשלום מכיוון שיש צורך להקצות לו כסא ספציפי בעת הביקור.

מי זכאי?

 • אדם עם מוגבלות - על-פי סעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אדם עם מוגבלות מוגדר כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית (לרבות לקות קוגניטיבית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר.

מהו שירות ציבורי?

 • על-פי סעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שירות ציבורי הוא שירות הניתן על-ידי גוף ציבורי או במקום ציבורי.
 • מקום ציבורי:
 • מקום ציבורי מוגדר בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות.
 • ככלל, מקום ציבורי הוא מקום בו ניתן שירות לכלל האוכלוסיה או לחלק לא מסוים שלה.
דוגמה
המקומות הבאים מוגדרים כמקומות ציבוריים, ולרוב יש לשלם בכניסה אליהם אך אין הקצאת מקומות פרטנית לכל מבקר: גן חיות, פארק שעשועים, מועדון, שמורת טבע.

תהליך מימוש הזכות

 • על האדם עם המוגבלות או המלווה לגשת לאחראי ולבקש לקבל את השירות ללא תשלום למלווה.
 • האחראי רשאי לבקש לראות תעודת נכה בתוקף כדי לוודא את זכאותו של האדם עם המוגבלות לקבל שירות ללא תשלום למלווה.

תעודת נכה

 • ישנם שני סוגים של תעודות נכה המתאימות לצורך קבלת שירות ללא תשלום למלווה:
 • תעודת נכה מטעם המוסד לביטוח לאומי, המונפקת לאוכלוסיות הבאות -
 • תעודת נכה מטעם האגף לשיקום במשרד הביטחון המונפקת לאדם עם מוגבלות שכלית או נפשית המקבל תגמול לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) ושנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 50% או יותר.
 • התעודה תונפק על-ידי המוסד לביטוח לאומי או האגף לשיקום במשרד הביטחון עד ליום 18.02.2014 ואמורה להישלח לבית הזכאים באופן אוטומטי.
 • בתעודה לא יפורטו סוג והיקף המוגבלות.
 • זכאים שטרם קיבלו את התעודה יכולים לפנות לצורך בירור לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריהם.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חוקים ותקנות

תבנית:זכות/סיום טור ימני

תבנית:זכות/תחילת טור שמאלי תבנית:סטטוס תבנית:זכות/ראו גם

תבנית:זכות/טפסים

תבנית:זכות/סיום טור שמאלי