(מי זכאי?)
מ (החלפת טקסט – "([א-ת]-) ([0-9])" ב־"$1$2")
 
(19 גרסאות ביניים של 6 משתמשים אינן מוצגות)
שורה 1: שורה 1:
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
 
{{עצם העניין}}{{סוג ערך|זכות}}
{{תקציר}}
+
{{תקציר |תוכן=
 
{{דגשים  
 
{{דגשים  
| מידע =  ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות מרשם הכלולות ב[[סל הבריאות]]
+
| מידע =  ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות ב[[סל הבריאות]], זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
|מידע2 = ההטבה ניתנת למי שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בגין נרדפותו, מישראל או ממדינה אחרת, או מוועידת התביעות   
+
|מידע2 = ההטבה ניתנת למי שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד-פעמי בגין נרדפותו, מישראל או ממדינה אחרת, או מוועידת התביעות   
|חשוב= רשימת הזכאים מועברת לקופות החולים וההטבה תינתן באופן אוטומטי
+
|חשוב= תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי לידי הקופה.
|ממשל= לפרטים נוספים ראו [http://mof.gov.il/hrights/SurvivorRights/Pages/Benefits_chapter2.aspx#GovXParagraphTitle1 באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
+
|ממשל= לפרטים נוספים ראו [https://www.gov.il/he/service/medical_payments_exemptions_holocaust_survivors באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה]
 
<!--
 
<!--
 
|חשוב2= נכון להיום ההסדר עם קופות החולים טרם נכנס לתוקף. לכשיתגבש ההסדר, יעודכן האתר בהתאם. עד לגיבושו של ההסדר  על פטור מלא מתשלום ברכישת תרופות, חל ההסדר הקיים בדבר [[הנחה בקניית תרופות לניצולי שואה]]-->
 
|חשוב2= נכון להיום ההסדר עם קופות החולים טרם נכנס לתוקף. לכשיתגבש ההסדר, יעודכן האתר בהתאם. עד לגיבושו של ההסדר  על פטור מלא מתשלום ברכישת תרופות, חל ההסדר הקיים בדבר [[הנחה בקניית תרופות לניצולי שואה]]-->
 
}}
 
}}
{{תקציר/סיום}}
+
}}
 
{{טפסים
 
{{טפסים
| [http://mof.gov.il/hrights/documents/drugsptor.pdf בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות]
+
| [https://www.gov.il/blobFolder/service/medical_payments_exemptions_holocaust_survivors/he/drugsptor.pdf בקשה לקבלת פטור מתשלום עבור תרופות]
 
||
 
||
 
}}
 
}}
שורה 21: שורה 21:
 
}}
 
}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
 
{{עצם העניין/סיום}}
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום עבור תרופות מרשם הכלולות ב[[סל הבריאות]].
+
ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות ב[[סל הבריאות]], זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
* הפטור נקבע מראש על-ידי קופות החולים, ויינתן בעת רכישת התרופה בבית המרקחת.
+
*הפטור מתשלום עבור תרופות יינתן לכל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד-פעמי, בקשר עם נרדפותו על-ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת, או מוועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.
 +
* רשימת הזכאים מועברת לקופות החולים וההטבה תינתן באופן אוטומטי.
 +
 
  
 
== מי זכאי? ==  
 
== מי זכאי? ==  
* כל אזרח או [[תושב ישראל]] שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בגין נרדפותו, מישראל, גרמניה, מדינה אחרת, או [[ועידת התביעות]], לרבות ניצולי השואה המשתייכים לאת הקבוצות הבאות:  
+
* הפטור מתשלום עבור תרופות יינתן לכל אזרח ו[[תושב ישראל]] שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד-פעמי בגין נרדפותו על-ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, גרמניה, מדינה אחרת, או [[ועידת התביעות]], לרבות ניצולי השואה המשתייכים לאחת הקבוצות הבאות:  
 
**[[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר | מקבלי תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]
 
**[[ניצולי שואה המקבלים תגמול ממשרד האוצר | מקבלי תגמול מהאוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים]]
 
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]]
 
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות]]
 
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר]]
 
** [[ניצולי שואה המקבלים קצבה ליוצאי מחנות וגטאות ממשרד האוצר]]
 
**[[ניצולי שואה המוכרים על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG)]]
 
**[[ניצולי שואה המוכרים על ידי רשויות הפיצויים בגרמניה בגין נזקי בריאות (BEG)]]
** [[ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית]], אך קיבלו במהלך חייהם תשלום חודשי או חד פעמי בגין נירדפותם
+
** [[ניצולי שואה שאינם מקבלים קצבה חודשית]], אך קיבלו במהלך חייהם תשלום חודשי או חד-פעמי בגין נרדפותם
 
**[[נכי המלחמה בנאצים]]
 
**[[נכי המלחמה בנאצים]]
 
+
** ניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ.
 
<!--
 
<!--
 
=== מי לא זכאי? ===
 
=== מי לא זכאי? ===
שורה 42: שורה 44:
 
* שמות הניצולים מועברים מהרשות לזכויות ניצולי השואה לקופות החולים, והפטור יינתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת של קופות החולים השונות.
 
* שמות הניצולים מועברים מהרשות לזכויות ניצולי השואה לקופות החולים, והפטור יינתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת של קופות החולים השונות.
 
* '''ניצולים שהיו זכאים עוד לפני חודש יוני 2014 להנחה ברכישת תרופות''' מטעם הרשות לזכויות ניצולי שואה,''' אינם צריכים להגיש בקשה מיוחדת''' ושמותיהם יועברו לקופות החולים כזכאים לפטור מלא ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.
 
* '''ניצולים שהיו זכאים עוד לפני חודש יוני 2014 להנחה ברכישת תרופות''' מטעם הרשות לזכויות ניצולי שואה,''' אינם צריכים להגיש בקשה מיוחדת''' ושמותיהם יועברו לקופות החולים כזכאים לפטור מלא ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.
* מי שאינו מקבל הטבה זו וסבור כי הוא זכאי לה, מתבקש למלא [http://mof.gov.il/hrights/documents/drugsptor.pdf טופס בקשה לקבלת פטור מתשלום ברכישת תרופות], ו'''לצרף את המסמכים הבאים:'''
+
* מי שאינו מקבל הטבה זו וסבור כי הוא זכאי לה, מתבקש למלא [https://www.gov.il/blobFolder/service/medical_payments_exemptions_holocaust_survivors/he/drugsptor.pdf טופס בקשה לקבלת פטור מתשלום ברכישת תרופות], ו'''לצרף את המסמכים הבאים:'''
 
** צילום קריא של תעודת הזהות.  
 
** צילום קריא של תעודת הזהות.  
** אישור המעיד על קבלת תשלום בשל הנרדפות בשואה מגרמניה, מוועידת התביעות או ממדינת חוץ אחרת. קצבה או מענק חד פעמי.<!--  
+
** אישור המעיד על קבלת תשלום בשל הנרדפות בשואה מגרמניה, מוועידת התביעות או ממדינת חוץ אחרת. קצבה או מענק חד-פעמי.<!--  
 
** אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח. -->
 
** אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח. -->
 
* את הטופס המלא והמסמכים יש לשלוח אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]], לכתובת: רחוב יצחק שדה 17 תל אביב, ת"ד 57380 מיקוד 6157302  
 
* את הטופס המלא והמסמכים יש לשלוח אל [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]], לכתובת: רחוב יצחק שדה 17 תל אביב, ת"ד 57380 מיקוד 6157302  
שורה 56: שורה 58:
  
 
== חשוב לדעת ==
 
== חשוב לדעת ==
* ניצולי שואה המקבלים הנחה ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות מתוקף הסדר אחר יהיו זכאים להשלמת ההנחה מהרשות לזכויות ניצולי השואה  עד ל- 100% הנחה.
+
* ניצולי שואה המקבלים הנחה ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות מתוקף הסדר אחר יהיו זכאים להשלמת ההנחה מהרשות לזכויות ניצולי השואה  עד ל-100% הנחה.
 
*'''ניצולי שואה המקבלים רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG)''' וזכאים לזכויות ריפוי, יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה (לפרטים נוספים ראו בערך [[החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה מרשות הפיצויים הגרמנית]]).
 
*'''ניצולי שואה המקבלים רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG)''' וזכאים לזכויות ריפוי, יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה (לפרטים נוספים ראו בערך [[החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה מרשות הפיצויים הגרמנית]]).
 +
* ביום 03.12.2015, התקבלה החלטה מינהלית לפי יוצאי מרוקו, אלג'יריה ועיראק, העומדים בתנאים מסוימים, זכאים פטור מלא מתשלום עבור תרופות בסל הבריאות. לפרטים נוספים ראו: [[יוצאי עיראק שסבלו באירועי הפרהוד זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]], ו- [[יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתקופת שלטון וישי זכאים למענק שנתי ופטור מתשלום עבור תרופות שבסל הבריאות]].
 +
 
<!--
 
<!--
 
== פסקי דין ==
 
== פסקי דין ==
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
* רשימת פסקי דין המשפיעים על הזכות
 
-->
 
-->
 +
 +
<noinclude>{{הצגת מוקדי שירות|רשימה=}}</noinclude>
  
 
== ארגוני סיוע ==
 
== ארגוני סיוע ==
שורה 67: שורה 73:
  
 
== גורמי ממשל ==
 
== גורמי ממשל ==
* [[הרשות לזכויות ניצולי השואה]]
+
{{הטמעת כותרת|זכויות ניצולי שואה#גורמי ממשל}}
* [[הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל]]
+
 
 
<!--
 
<!--
 
== חקיקה ונהלים ==
 
== חקיקה ונהלים ==
שורה 76: שורה 82:
 
<!--  
 
<!--  
 
== הרחבות ופרסומים ==
 
== הרחבות ופרסומים ==
[http://ozar.mof.gov.il/shoarights הודעה על הרחבת ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות] באתר הרשות לזכויות ניצולי שואה.
+
[https://www.gov.il/he/Departments/holocaust-survivors-rights הודעה על הרחבת ההטבה שעניינה מתן הנחה בתרופות] באתר הרשות לזכויות ניצולי שואה.
 
[https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=menuBar&templateName=menu.txt&templateKey=1311374201953&menuBarview=menu&mainView=article&menuBaropencategoryParam=&menuBarstartMenuParam=subSubject&menuBaropenCategorymParam=1235299682625&menuBarsubjectParam=1265561667844&menuBarstartmenuParam=subSubject&menuBarStartMenuParam=subSubject&headerFlashParam=cartisim&mainId=1303109337000 הנחות ברכישת תרופות - מידע באתר קופת חולים מאוחדת]-->
 
[https://www.meuhedet.co.il/meuhedet/views/engine?idorItemId=menuBar&templateName=menu.txt&templateKey=1311374201953&menuBarview=menu&mainView=article&menuBaropencategoryParam=&menuBarstartMenuParam=subSubject&menuBaropenCategorymParam=1235299682625&menuBarsubjectParam=1265561667844&menuBarstartmenuParam=subSubject&menuBarStartMenuParam=subSubject&headerFlashParam=cartisim&mainId=1303109337000 הנחות ברכישת תרופות - מידע באתר קופת חולים מאוחדת]-->
  
 
<!--
 
<!--
== מקורות ==
+
== תודות ==
 
{{הערות שוליים}}
 
{{הערות שוליים}}
 
-כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
-כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
<!--
+
==Metadata==<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
==endarticle==
 
כותרת דמה עבור הטמעת כותרת. לא לגעת!-->
 
{{זכות/חדשות
 
|1=
 
|2=
 
|3=
 
}}<!-- עד 3 ידיעות. כל ידיעה מועברת כפרמטר (ממוספר) נפרד. הפורמט המומלץ הוא תאריך מודגש ולאחריו קישור לידיעה. התיבה לא תוצג אם הפרמטרים יישארו ריקים -->
 
<!-- יש לכתוב תגיות כאן בתחתית -->
 
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה:זכויות]]
 
[[קטגוריה: זכויות ניצולי שואה]]
 
[[קטגוריה: זכויות ניצולי שואה]]

גרסה אחרונה מ־15:58, 16 באוגוסט 2019

הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
ההטבה ניתנת למי שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד-פעמי בגין נרדפותו, מישראל או ממדינה אחרת, או מוועידת התביעות
תחילתה של הטבה זו תהיה בהתאם להסדר עם קופות החולים ולאחר שיימסרו פרטי הזכאי לידי הקופה.

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים עשויים להיות זכאים לפטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת ככל שלא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.

 • הפטור מתשלום עבור תרופות יינתן לכל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום, חודשי או חד-פעמי, בקשר עם נרדפותו על-ידי הנאצים ועוזריהם, מישראל, מגרמניה או ממדינת חוץ אחרת, או מוועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.
 • רשימת הזכאים מועברת לקופות החולים וההטבה תינתן באופן אוטומטי.


מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • שמות הניצולים מועברים מהרשות לזכויות ניצולי השואה לקופות החולים, והפטור יינתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת של קופות החולים השונות.
 • ניצולים שהיו זכאים עוד לפני חודש יוני 2014 להנחה ברכישת תרופות מטעם הרשות לזכויות ניצולי שואה, אינם צריכים להגיש בקשה מיוחדת ושמותיהם יועברו לקופות החולים כזכאים לפטור מלא ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.
 • מי שאינו מקבל הטבה זו וסבור כי הוא זכאי לה, מתבקש למלא טופס בקשה לקבלת פטור מתשלום ברכישת תרופות, ולצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום קריא של תעודת הזהות.
  • אישור המעיד על קבלת תשלום בשל הנרדפות בשואה מגרמניה, מוועידת התביעות או ממדינת חוץ אחרת. קצבה או מענק חד-פעמי.
 • את הטופס המלא והמסמכים יש לשלוח אל הרשות לזכויות ניצולי השואה, לכתובת: רחוב יצחק שדה 17 תל אביב, ת"ד 57380 מיקוד 6157302
 • ניתן גם לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651 בבקשה לקבלת הטופס.
 • ההנחה תינתן רק ממועד העברת שם הניצול לקופה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע

 • רשימה מורחבת של ארגוני סיוע לניצולי שואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100 מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים