הקדמה:

ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים זכאים להנחה של 100% ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות
הטבה זו תינתן לכל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בקשר עם נרדפותו, מישראל, גרמניה, מדינה אחרת או ועידת התביעות
הטבה זו תינתן באופן אוטומטי, לאחר שיאושר ההסדר בין הרשות לזכויות ניצולי השואה וקופות החולים ורשימת הזכאים תועבר לקופות החולים
{{תקציר/סיום}} אינה בשימוש עוד! ראו את {{תקציר}} להוראות שימוש בה.

ניצולי שואה העומדים בתנאים המפורטים בהמשך, עשויים להיות זכאים לקבל הנחה מלאה (100%) ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל שירותי הבריאות.

 • ההנחה ניתנת מראש על-ידי קופות החולים, בעת רכישת התרופה בבית מרקחת.

מי זכאי?

כל אזרח ותושב ישראל שקיבל אי פעם תשלום חודשי או חד פעמי בקשר עם נרדפותו, מישראל, גרמניה, מדינה אחרת או ועידת התביעות:

ובנוסף:

  • אזרחים או תושבי ישראל.
  • קיבלו אי פעם תשלום, חודשי או חד פעמי, בגין נירדפותם על-ידי הנאצים ועוזריהם -
   • התשלום ניתן על-ידי אחד מהגופים הבאים:
    • מדינת ישראל
    • גרמניה
    • מדינת חוץ אחרת (כל מדינה אחרת שהיא לא ישראל או גרמניה)
    • ועידת התביעות


תהליך מימוש הזכות

 • הפטור יינתן באופן אוטומטי בבתי המרקחת של קופות החולים השונות, ואין צורך להגיש בקשה מיוחדת (שמות הניצולים יועברו מהרשות לזכויות ניצולי השואה לקופות החולים).
  • יובהר- ניצולים שהיו זכאים עוד לפני חודש יוני 2014 להנחה ברכישת תרופות מטעם הרשות לזכויות ניצולי שואה, אינם צריכים להגיש בקשה מיוחדת ולכשיתגבש ההסכם עם קופות החולים, יועברו שמותיהם לקופות החולים כזכאים לפטור מלא ברכישת תרופות מרשם שבסל הבריאות.
 • מי שאינו מקבל הטבה זו וסבור כי הוא זכאי לה -
  • מתבקש למלא את טופס בקשה לקבלת פטור מתשלום ברכישת תרופות, ולצרף לטופס זה את המסמכים הבאים:
   • צילום קריא של תעודת הזיהוי.
   • אישור המעיד על קבלת תשלום בשל הנרדפות בשואה מגרמניה, מועידת התביעות או ממדינת חוץ אחרת. קצבה או מענק חד פעמי.
  • יש למלא אותו ולשלוח אותו אל הרשות לזכויות ניצולי השואה בדואר שכתובתו: רחוב יצחק שדה 17 תל אביב, ת"ד 57380 מיקוד 6157302
  • כמו כן, ניתן לפנות לרשות לזכויות ניצולי השואה בטלפון: 03-5682651 בבקשה לקבלת הטופס.
 • ההנחה תינתן רק ממועד העברת שם הניצול לקופה.
 • נכון להיום ההסדר עם קופות החולים טרם נכנס לתוקף. לכשיתגבש ההסדר, יעודכן האתר בהתאם. עד לגיבושו של ההסדר על פטור מלא מתשלום ברכישת תרופות, חל ההסדר הקיים בדבר הנחה בקניית תרופות לניצולי שואה

חשוב לדעת

 • ניצולי שואה המקבלים הנחה ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות מתוקף הסדר אחר יהיו זכאים להשלמת ההנחה מהרשות לזכויות ניצולי השואה עד ל- 100% הנחה.
 • ניצולי שואה המקבלים רנטה בריאותית מממשלת גרמניה (BEG) וזכאים לזכויות ריפוי, יכולים לקבל החזר הוצאות רפואיות בגין המחלות המוכרות שנבעו מהרדיפה (לפרטים נוספים ראו בערך החזר הוצאות רפואיות לניצולי שואה מרשות הפיצויים הגרמנית).

ארגוני סיוע

 • רשימה מורחבת של ארגוני סיוע לניצולי שואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל