תיאור בסיסי של הזכות

  • דברי דואר המיועדים לעיוורים בלבד, נשלחים בחינם בארץ ולחו"ל, בכפוף להגבלות המשקל והמידות.

תהליך מימוש הזכות

משלוח בארץ

  • לצורך שליחת דברי דואר הכוללים חומר הכתוב בכתב ברייל, יש לרשום על המעטפה או החבילה את המילה: "ברייל".
  • לשם משלוח דברי דואר הכוללים חומר מוקלט, יש לרשום על האריזה את המילים: "חומר לעיוורים".
  • פרטים נוספים על המשלוח בארץ - באתר חברת דואר ישראל.

משלוח לחו"ל

  • על האריזה של דבר דואר הנשלח לחו"ל יש לציין את המלה: Cecogramme וכן יש להוסיף את שמו ומענו של השולח.
  • משלוח בדרך הים והיבשה, עד 7 ק"ג, נעשה בחינם.
  • עבור משלוח בדרך האוויר נקבע תעריף מיוחד.
  • פרטים נוספים על המשלוח לחו"ל - באתר חברת דואר ישראל.

ראו גם

מקורות